Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Teenuse osutaja vahetamise tingimused

Teenuse osutaja vahetamise tingimused 

 

Teenuse osutaja vahetamise tingimused

Sul on õigus igal ajal ja sõltumata põhjusest vahetada enda teenusepakkujat ja Tele2-ga sõlmitud
leping(ud) lõpetada. Teenusepakkuja vahetamise protsessiga ei kaasne Sulle lisakulusid. Juhul
aga, kui Sinu teenuseleping sisaldab tähtajalist kohustust, siis lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel
lähtume antud lepingus kokkulepitud tingimustest.
Juhul kui Sa oled meie teenuste kasutamise eest tasunud ettemaksu, siis on Sul õigus teenuse
osutaja vahetamise korral saada tagasi allesjäänud krediidi summa. Selleks palun esita kirjalik
vabas vormis avaldus e-posti aadressile info@tele2.ee ning me vastame sulle hiljemalt 15 päeva
jooksul.


Mobiil- või lauatelefoniteenuse osutaja vahetamine

Kui Sa soovid vahetada enda telefoniteenuse osutajat on Sul võimalus jätkata enda olemasoleva
numbri kasutamist teise sideettevõtja juures. Pane tähele, et säilitada saab üksnes lepingulist
numbrit ehk kui Sul on kõnekaart, siis antud numbri säilitamiseks tuleb Sul kõigepealt kõnekaardi
number muuta lepinguliseks mobiilinumbriks.
Numbri liikuvuse protsessi alustamiseks tuleb Sul esitada vastav avaldus / sõlmida
sideteenuseleping uue telefoniteenuse osutajaga ning edasi toimub suhtlus sideettevõtjate vahel.
Numbri liikuvuse protsessi läbiviimisel lähtume me õigusaktides sätestatud reeglitest ja
tähtaegadest. Anname endast parima, et koostöös Sinu valitud uue sideettevõttega teostada
teenuse osutaja vahetus võimalikult kiiresti.
Numbriliikuvus võib ebaõnnestuda näiteks järgmistel põhjustel:
• liitumisleping ei ole numbri kasutaja nimel;
• tegemist on kõnekaardi numbriga, millega ei saa operaatorite vahel liikuda;
• numbri liikumise avaldusel esitatud info on puudulik või ei ole õige;
• numbri kasutaja loobub numbri liikumise soovist;
• numbri kasutaja on avaldanud soovi vahetada lauatelefoni number mobiiltelefoni numbri
vastu või vastupidi.

 

Interneti püsiühenduse teenuse osutaja vahetamine

Kui Sa soovid vahetada enda interneti püsiühenduse teenuse osutajat tuleb Sul esitada vastav
avaldus uuele internetiteenuse osutajale. Juhul, kui teenuse osutaja vahetamine on tehniliselt
teostatav lepime meie, Sina ja uus teenuse osutaja kokku teenuse vahetamise kuupäeva. Antud
kuupäeval lõppevad ka meie vahel sõlmitud internetiteenuse lepingud ning eraldi avaldust Sa
selleks meile esitama ei pea. Peale kokkulepitud teenuse vahetamise kuupäeva tuleb Sul 14 päeva
jooksul tagastada Tele2-le internetiteenuse osutamisega seotud seadmed või esitada Tele2-le
kirjalik avaldus seadmete väljaostmiseks vastavalt nende jääkväärtusele. Seadmete
mittetagastamise korral lähtume seadme rendilepingus kokkulepitud tingimustest.
Internetiteenuse osutaja vahetamisel lähtume me õigusaktides sätestatud reeglitest ja
tähtaegadest. Koostöös uue teenuse osutajaga anname endast parima, et aeg, millal teenus ei ole
Sinu jaoks kättesaadav, oleks võimalikult lühike.
Internetiteenuse osutaja vahetamine võib ebaõnnestuda näiteks järgmistel põhjustel:
• liitumisleping ei ole Sinu nimel;
• teenuse osutaja vahetamise avaldusel esitatud info on puudulik või ei ole õige;
• Sa loobud soovist teenuse osutajat vahetada.

 

Tele2 vastutus

Juhul, kui me ei täida korrektselt seadusest tulenevaid nõudeid sideteenuse osutaja vahetamisel
ning meist tulenevatel põhjustel ei toimu teenuse pakkuja vahetus kokkulepitud ajal, siis on Sul
õigus nõuda Sulle rikkumisega tekitatud otsese kahju hüvitamist. Me ei hüvitata katkenud
äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist või muid äritegevusega seonduvaid kahjusid.
Makstava hüvitise maksimaalne summa on võrdne Sinu sideteenuse paketitasu kuue (6) kuu
summaga.
Pretensiooni korral esita kaebus koheselt kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul alates selle
avastamisest vabas vormis kirjutades kas e-posti aadressile info@tele2.ee või helistades numbrile
+372 6866 866. Vastame Sinu pöördumisele hiljemalt 15 päeva jooksul.