Seadmekindlustus

Esimesena Eesti mobiilioperaatoritest hakkas Tele2 pakkuma kindlustust uuele mobiilile ja tahvelarvutile. Kui seadmega juhtub ootamatu õnnetus või toimub murdvargus, teeme selle korda või asendame samaväärsega. Omavastutuse summa sõltub seadme hinnast.

Kindlustus kehtib kogu maailmas. 

Seadmekindlustuse lepingut saab sõlmida Tele2 esindustes seadme ostmise ajal. E-poes saad seadmekindlustuse lepingu sõlmida juhul, kui ostad telefoni järelmaksuga. 

Hea on ka teada, mida teha telefoni kadumise või varguse korral, lugedes selle kohta lähemalt meie blogist.

Seadmekindlustus

 

Seadme kliendihind Kindlustusmakse kuus Omavastutus Seadme jääkväärtus sõltuvalt kindlustusobjekti vanusest
      0-6 kuud 6-12 kuud 12-18 kuud 18-24 kuud
75 € - 200 € 2,09 € 25 € 100% 90% 80% 70%
201 € - 400 € 3,19 € 40 € 100% 90% 80% 70%
401 € - 600 € 4,59 € 65 € 100% 90% 80% 70%
601 € - 1000 € 7,69 € 95 € 100% 90% 80% 70%
1001 € - 1500 € 11,69 € 150 € 100% 90% 80% 70%

 

 

Tingimused

Tele2 seadmekindlustusele kehtivad tingimused TH-TELE2 20161. (Enne 30.11.2016 sõlmitud poliisidele kehtivad tingimused TH-TELE2 20151). “Tele2 seadmekindlustuse tingimused” kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad neid. If annab Teile tingimused üle kodulehe tingimused.if.ee kaudu. Kui Teil ei ole võimalik Ifi kodulehte kasutada, palun helistage kindlustustelefonil 777 1211 või saatke e-kiri aadressil info@if.ee ning If edastab Teile kindlustustingimused e-posti teel või paberkandjal.


Tele2 seadmekindlustuse oluline info

Tele2 seadmekindlustuse pakkumine kehtib ainult koos uue seadme ostuga Tele2 veebisessiooni jooksul.

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS (edaspidi kindlustusandja), registrikood 10100168, www.if.ee, e-post info@if.ee, telefon +372 777 1211, aadress Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

Kindlustusagent on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2), registrikood 10069046, Valukoja 8, Tallinn. Tele2 vahendab kindlustusandja volituse alusel seadmekindlustuse lepinguid (tule- ja loodusjõudude kindlustus, muu varakindlustus) ning esindab kindlustusandjat kindlustuslepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahjujuhtumite käsitlemisel. Agendi vahendustegevuse eest vastutab kindlustusandja. Kindlustusteenuse põhiomadused, kindlustusmakse ja selle tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus.

Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 1 alusel on kindlustusteenus käibemaksuvaba.

Kindlustusleping on lühike kokkuvõte kindlustuslepingu tingimustest. Lepingupoolte õigused ja kohustused on kirjas kindlustuslepingus ja kindlustustingimustes. Kindlustustingimused on eesti keeles. Kindlustuslepingu kohta saab teavet eesti keeles.

Kindlustushüvitise maksmise põhimõtted on kirjas kindlustustingimustes. Palun tutvuge kindlasti kindlustuse üldtingimustega TG20131 ja Tele2 seadmekindlustuse tingimustega TH-TELE2 20161, sealhulgas piirangute ja välistustega! Veenduge, et Teie kindlustusleping sisaldab Teie jaoks olulist kindlustuskaitset!

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS, kindlustust vahendab Tele2 Eesti AS. Tutvu tingimustega või küsi lisainfot telefonil 6 866 866.