Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.

Seadme-
kindlustus

Seadmekindlustus on kindlustus Sinu mobiiltelefonile, tahvelarvutile või teistele seadmetele, juhuks kui seadmetega juhtub õnnetus, seade läheb rikki või see röövitakse/varastatakse.
Kindlustame Sinu seadme 5 aastaks ning juhtumite arvu ei loe. Enne 17.11.2021 kehtinud lepingute puhul saab lepinguperioodi jooksul kasutada kuni kolm kindlustusjuhtumit.

Ootamatu hävimine

Seade kukkus ootamatult vastu asfaldit puruks? Seadmekindlustus aitab seadme korda teha või asendada!

Vargus ja röövimine

Vargus on näiteks, kui trammis sõites varastab keegi käekotist Sinu seadme.

Röövimine on, kui mobiiltelefon võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades.

Lemmiklooma-kahjud

Lemmikloom näris seadme katki või lükkas laualt maha. Seadmekindlustus aitab! 

Sisemised rikked

Seadme garantiiaeg on möödunud ning seade ei käivitu või ei fokusseeri kaamera. Seadmekindlustus aitab! 
Erakliendil kehtib rikkekindlustus, kui seade on 25-36 kuud vana. 
Ärikliendile kehtib rikkekindlustus, kui seade on 13-36 kuud vana. 

Seadme müügihind
Kuumakse
Omavastutus
20 € - 80 € 0,99 € 10 €
81 € - 200 € 2,99 € 25 €
201 € - 400 € 3,99 € 40 €
401 € - 600 € 6,99 € 65 €
601 € - 800 € 11,99 € 80 €
801 € - 1000 € 12,99 € 95 €
1001 € - 1500 € 13,99 € 140 €
1501 € - 2000 € 14.99 € 150 €
2001 € - ... 15.99 € 160 €
Mis on ootamatu juhtum?

Ootamatu juhtum on, kui mobiiltelefon kukkus käest maha või lemmikloom lükkas seadme laualt maha, näris katki jne; ootamatu juhtum ei ole, kui vihmasaju ajal jäetakse mobiiltelefon vihma kätte.

Mis on vargus?

Varguse kindlustusjuhtumiks on näiteks, kui trammis sõites varastab keegi käekotist seadme. If ei maksa hüvitist, kui seade jäetakse randa, minnakse ise ujuma ning tagasi tulles seadet enam pole.

Mis on röövimine?

Röövimine on, kui kõrvaklapid võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades. Röövimine ei ole, kui kõrvaklapid anti vabatahtlikult teisele isikule kasutada, kuid ta ei too seda tagasi.

Mis on rikkekindlustus?

Rikkekindlustuse kaitse aitab sind kui seadme garantii on juba lõppenud aga seade mingil põhjusel enam om funktsioone ei täida, kuni hetkeni mil seade on 36 kuud vana. Näiteks, seade lihtsalt ei lülitu enam sisse, kaamera fokusseerimine ei toimi jne.

Välistused

If ei hüvita kahju, mis: 

 1. tekkis, kui kindlustusobjekt ununes maha või kadus ära. Näiteks: Kindlustusjuhtum ei ole, kui kindlustusvõtja unustas kõrvaklapid taksosse, auto katusele, pargipingile või ei oska öelda, kus kõrvaklapid kadusid;
 2. tekkis ajal, mil kindlustusobjekt oli kadunud;
 3. kuulub hüvitamisele garantii alusel, hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;
 4. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu, v.a rikkekindlustuse kindlustusjuhtumi korral;
 5. tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustusobjekti kasutaja joobeseisund;
 6. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest;
 7. tekkis ajal, kui kindlustusobjekt oli üle antud kolmandale isikule. Kolmandaks isikuks loetakse kõiki, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliikmed;
 8. If ei hüvita kahju või kulutusi, mis on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta. Näiteks: Klient ei teata Tele2-le mobiiltelefoni vargusest. Telefoniga helistatakse tasulistele numbritele või ostetakse lisateenuseid nagu parkimine ja muud sisuteenused. If neid kulusid ei hüvita;
 9. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele;
 10. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti kasutamisest vee all;
 11. kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist;
 12. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti vargusest või röövist Tele2-le hiljem kui 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest;
 13. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti hävimisest või kahjustumisest Tele2-le hiljem kui 31 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
 14. lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.
 15.  
Mis on Ostugarantii?

Ostugarantii puhul on tegemist lisahüvega – esimene seadmekindlustuse kuumakse 0€, esimese 30 päeva jooksul kindlustusjuhtumite omavastutust 0€. Aga see ei ole veel kõik: 
Vahetame seadme esinduses koheselt esimese 30 päeva jooksul kolmel tingimusel:

Põhjendatud mittesobivus: 
Seade ei ühildu lisavarustusega (nutikell, kõrvaklapid, autokonsool)
Seade ei toeta soovitud rakendusi
Seadmel esineb mõni muu eripära, mis selle tavapärast kasutamist takistab
Tootjadefekti korral:
Seade ei hakka laadima ning ei lülitu sisse
Seade ei tuvasta SIM kaarti
Seadmel on tarkvaraline takistus
Kindlustusjuhtumi korral:
seade kukkus ning ekraan on katki
niiskuskahjustus


NB! Kui seadet ei ole füüsiliselt võimalik esindusse tuua, siis kehtivad tavalise Seadmekindlustuse tingimused.

Tingimused

Tele2 seadmekindlustusele kehtivad al 23.05.2024 tingimused TH-TELE2 2024/01. “Tele2 seadmekindlustuse tingimused” kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad neid. If annab Teile tingimused üle kodulehe tingimused.if.ee kaudu. Kui Teil ei ole võimalik Ifi kodulehte kasutada, palun helistage kindlustustelefonil 777 1211 või saatke e-kiri aadressil info@if.ee ning If edastab Teile kindlustustingimused e-posti teel või paberkandjal. Tele2 seadmekindlustuse lepingutele, mis on sõlmitud kuni 16.11.2021 k.a kehtivad Tele2 seadmekindlustuse tingimused  TH-TELE2 20191  ja If P&C Insurance AS üldtingimused TG-20181. Tele2 seadmekindlustuse lepingutele, mis on sõlmitud 17.11.2021 - 14.06.2022 vahemikus, kehtivad Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20211, koos “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad neid.

Tele2 seadmekindlustuse oluline info

Tele2 seadmekindlustuse pakkumine kehtib ainult koos uue seadme ostuga Tele2 veebisessiooni jooksul.

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS (edaspidi kindlustusandja), registrikood 10100168, www.if.ee, e-post info@if.ee, telefon +372 777 1211, aadress Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

Kindlustusagent on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2), registrikood 10069046, Valukoja 8, Tallinn. Tele2 vahendab kindlustusandja volituse alusel seadmekindlustuse lepinguid (tule- ja loodusjõudude kindlustus, muu varakindlustus) ning esindab kindlustusandjat kindlustuslepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahjujuhtumite käsitlemisel. Agendi vahendustegevuse eest vastutab kindlustusandja. Kindlustusteenuse põhiomadused, kindlustusmakse ja selle tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus.

Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 1 alusel on kindlustusteenus käibemaksuvaba.

Kindlustusleping on lühike kokkuvõte kindlustuslepingu tingimustest. Lepingupoolte õigused ja kohustused on kirjas kindlustuslepingus ja kindlustustingimustes. Kindlustustingimused on eesti keeles. Kindlustuslepingu kohta saab teavet eesti keeles.

Kindlustushüvitise maksmise põhimõtted on kirjas kindlustustingimustes. Palun tutvuge kindlasti kindlustuse üldtingimustega TG-20211 ja Tele2 seadmekindlustuse tingimustega TH-TELE2 20211, sealhulgas piirangute ja välistustega! Veenduge, et Teie kindlustusleping sisaldab Teie jaoks olulist kindlustuskaitset!

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS, kindlustust vahendab Tele2 Eesti AS. Tutvu tingimustega või küsi lisainfot telefonil 6 866 866.