Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Tele2 tööle kandideerijate isikuandmete töötlemise põhimõtted

Tele2 tööle kandideerijate isikuandmete töötlemise põhimõtted

TÖÖLE KANDIDEERIJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
Kandideerides Tele2-te, annad Sa meile nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Kes töötleb minu andmeid?
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks oleme meie, Tele2 Eesti AS (reg. kood 10069046). Meil on
õigus kasutada isikuandmete töötlemiseks ka volitatud töötlejaid – näiteks töötleb sinu
isikuandmeid ka Talendipank (Softexpert OÜ, registrikood: 10976653), kes haldab Sinu andmeid
üksnes säilitamise eesmärgil Talendipanga süsteemis ning ei töötle andmeid iseseisvalt enda
huvides.

Miks minu andmeid töödeldakse?
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on värbamisprotsessi läbiviimine, sh Sinuga suhtlemine ning
Sinu sobivuse hindamine kandideeritavale ametikohale. Lisaks töötleme sinu andmeid
talendibaasi loomiseks, mille alusel on meil võimalik Sinu profiilile vastava ametikoha
vabanemisel Sinuga ühendust võtta.

Kaua mu andmeid säilitatakse?
Isikuandmeid säilitatakse kuni 1 aasta pärast värbamisprojekti lõppu, seejärel Sinu isikuandmed
kustutatakse (ka talendibaasist).

Mis on minu õigused?
Sul on õigus enda nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Samuti on Sul õigus
nõuda enda andmete töötlemise piiramist (näiteks soov mitte olla lisatud talendibaasi).Nõusoleku tagasivõtmisel palun võta aga arvesse, et kui Sa võtad oma nõusoleku tagasi enne
värbamisprojekti lõppu, siis ei ole meil võimalik Sinu sobivust soovitud ametikohale enam
hinnata ning Sinu kandidatuur eemaldatakse.

Lisaks on Sul õigus taotleda ligipääsu nendele isikuandmetele, mida oleme Sinu kohta kogunud
värbamise raames. Juhul, kui andmed on ebaõiged või puudulikud on Sul õigus nõuda
isikuandmete parandamist või kustutamist.

Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta värbamisel saad meie andmekaitsespetsialistilt
kirjutades e-maili aadressile dpo_estonia@tele2.com.

Kui Sa tunned, et Tele2 ei ole leidnud Sinu murele lahendust, on Sul võimalik pöörduda oma
õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee, info@aki.ee) või kohtu poole.