Toimingud lepingutega

Paketi tingimuste ja lepingu tähtajalisuse vaatamine

Kuidas näha oma lepingu tähtaega ja paketis sisalduvaid kõneseid, SMSe, internetti ning muid tingimusi?

Kõik Tele2 lepingud lähtuvad Tele2 teenuste kasutamise üldtingimustest, kuid igal paketil on vastavalt paketi sisule ka omad tingimused. Oma paketi tingimused ja tähtaja leiad Tele2 iseteeninduses minu.tele2.ee.
NB! Paketi tingimustes ei ole välja toodud soodustused ja lisateenused. Seda infot näed oma arve pealt.
admin_tingimused

Ka piiratud kasutaja saab neid andmeid vaadata.
piiratud_tingimused

Kui vajutad paketi nimele, siis avaneb pop-up, kus näed oma paketi tingimusi
oma_paketi_tingimused

Vaata lepingu tingimusi ja tähtaegu iseteenindusest.

Lepingu ajutine peatamine

Mida tasub teada lepingu ajutise peatamise kohta?

Kui lähete mõneks ajaks välismaale või ei kasuta oma numbrit mingil muul põhjusel, siis on mõistlik leping peatada ja sellega oma number säilitada.

Oluline teada:
 • Kui leping on peatatud, ei pea Sa maksma kuutasu.
 • Kui numbril on aktiivne seadmekindlustus, siis lepingu peatamise korral see katkeb ning seadmekindlustust uuesti aktiveerida enam ei saa.
 • Kui numbril on aktiivne Mobiil-ID teenus, siis saab numbrit peatada ainult Tele2 esinduses.
 • Kampaania ajal saadud soodustus peatamise võrra ei pikene.
 • Kui selle numbriga on seotud järelmaks, siis lepingu peatamisel järelmaks lõppeb, seega järgmisele arvele lisandub kogu järele jäänud järelmaksu summa.
 • Lepingut saab peatada maksimaalselt 12 kuuks.
 • Lepingu peatamise hind on 3.99.
 • Tähtajalist lepingut saab peatada Tele2 iseteeninduses „Teenused“ menüüst „Telefoninumbri staatus“ blokist. Loomulikult aitab Sind vajadusel ka meie klienditeenindus.
Lisaks on mõned erisused tähtajalise ja tähtajatu lepingu peatamisel.

Tähtajalise lepingu peatamine:
 • Tähtajalise lepingu peatamisel tähtaeg pikeneb peatamise aja võrra. 
 • Kui tähtaeg on seotud järelmaksuga, siis lepingu peatamisel järelmaks lõppeb, seega järgmisele arvele lisandub kogu järele jäänud järelmaksu summa.
Tähtajatu lepingu peatamine:
 • Tähtajatut liitumislepingut saab peatada piiramatu arv kordi, kuid kahe peatamise vahele peaks jääma vähemalt 2 kuud.

Kuidas lepingut peatada?

Lepingut saab peatada Tele2 iseteeninduses „Teenused“ menüüst „Telefoninumbri staatus“ blokist. Loomulikult aitab Sind vajadusel ka meie klienditeenindus esindustes, e-maili teel (info@tele2.ee) või infotelefonile helistades ( 6 866 866). 

Lepingu lõpetamine

Kuidas lepingut lõpetada?

Tele2-ga lepingu lõpetamiseks on lepingu omanikul kaks võimalust. 
 1. Lepingut saab lõpetada Tele2 esindustes, kaasa on vaja võtta vaid isikut tõendav dokument. 
 2. Lepingut saab lõpetada ka elektroonselt, siis on vaja Tele2-le saata lepingu omaniku poolt digiallkirjastatud lepingu lõpetamise avaldus. Lepingu lõpetamise avalduse leiad SIIT. Avaldust saab esitada e-maili teel (info@tele2.ee) ja Tele2 Eesti Facebooki või iseteeninduse vestlustes.

Pane tähele, et tähtajalise lepingu lõpetamisel kaasneb tavaliselt lisakulusid, eriti kui leping on seotud telefoni või soodustusega.
Täpsemad kulud leiad hinnakirjast ("Teenuste hinnad erakliendile" viimane sektsioon).
Kui lepingu lõpetamise põhjuseks on mingi mure, siis võtke julgelt ühendust Tele2 klienditeenindusega. Ehk saame aidata ja sel juhul saad lepingu lõpetamisega seotud kulusid vältida.

NB! Kui soovid koos oma telefoninumbriga liikuda, siis lõpetatakse leping läbi numbriliikuvuse protsessi ning avaldust esitada pole vaja, kuid tähtajalise lepingu lõpetamise kulud on samad.

E-poes sõlmitud lepingust taganemine

Mille poolest erinevad lepingust taganemine ja lepingu lõpetamine?

 • Lepingust taganeda saab 14 päeva jooksul juhul kui leping on tehtud internetis või telefoniteel. Lepingust taganemise korral on vaja tasuda vaid otseselt tagastamisega tekkivad kulud. Teenuse eest tasuda vaja ei ole ning lepingust taganemisega ei kaasne ka leppetrahvi. 
 • Lepingu lõpetamine on vajalik, kui leping on tehtud Tele2 esindusest või on möödunud enam kui 14 päeva. Lepingu lõpetamisel tasub klient enda seni kasutatud teenuste eest ning juhul kui leping oli tähtajaline, siis võib kaasneda ka leppetrahv. Tähtajatu lepingu lõpetamisel mingit trahvi ei kaasne. 

Kuidas lepingust taganeda?

Lepingust taganemiseks on vaja esitada lepingu omaniku poolt allkirjastatud avaldus. Kõige lihtsam on seda teha Tele2 esindustes, kuid vabas vormis esitatud digiallkirjastatud avalduse võib saata meile ka elektroonsel viisil (e-maili teel, vestluses teenindajaga iseteeninduses või Tele2 Eesti Facebookis).

Juhul, kui tagastatakse ka seade, siis selle vaatab üle ekspertiis, kes annab hinnangu, kas seade on rikkumata (pakend võib olla avatud). Kui seadme väärtus on vähenenud, siis tuleb seadme taastamisega seotud kulud hüvitada taganejal. Kui seade on rikkumata, saad kogu raha tagasi.

Täpsed tingimused

Kehtib alates 01.10.2014

 1. Mõisted 
  1.1. Ettevõtja on Tele2 Eesti AS (registrikood 10069046). 
  1.2. Tarbija on füüsilisest isikust klient, kes kasutab Ettevõtja teenuseid või ostab Ettevõtjalt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust. 
  1.3. Sidevahendi abil sõlmitud leping on Ettevõtja ja Tarbija vaheline leping, mis sõlmitakse Ettevõtja veebipõhises klienditeenindus- ja müügikeskkonnas (näiteks Iseteenindus või e-pood) või Ettevõtja telefoniteeninduses ning Ettevõtja ja Tarbija ei viibi lepingu sõlmimise ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas Tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil. 
  1.4. Väljaspool äriruume sõlmitud leping on leping, mis sõlmitakse Ettevõtja ja Tarbija üheaegsel kohalviibimisel kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruum, või Ettevõtja äriruumides või sidevahendi abil vahetult pärast seda, kui Ettevõtja on Tarbija ja Ettevõtja üheaegsel kohalviibimisel pöördunud Tarbija poole isiklikult ja individuaalselt kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruumiks, või Ettevõtja korraldatud väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja müüa Tarbijale kaupu või pakkuda teenuseid. 

 2. Taganemisõigus 
  2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Sidevahendi abil sõlmitud lepingust või Väljaspool äriruume sõlmitud lepingust (edaspidi: Leping) 14 päeva jooksul. 
  2.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel: 
  2.2.1. alates Lepingu sõlmimise päevast teenuse osutamise Lepingu puhul või; 
  2.2.2. alates päevast mil Tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse kauba üleandmine Lepingu (näiteks müügi- või kasutuslepingu vms) puhul. 
  2.2.3. Lepingust taganemiseks tuleb Tarbijal esitada Ettevõttele üheselt mõistetav kirjalik avaldus, mille Tarbija võib isiklikult esitada Ettevõtte müügiesindusse või saata digitaalselt allkirjastatuna Ettevõtte e-posti aadressile. 

  2.3. Tarbija võib taganemiseks kasutada Ettevõtja kodulehel www.tele2.ee kättesaadavaks tehtud taganemisavalduse vormi, kuid selle kasutamine ei ole kohustuslik. 
  2.4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne taganemistähtaja lõppu. 

 3. Taganemisõiguse puudumine 
  3.1. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel: 
  3.1.1. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, samuti kõnekaardid ja nende stardikomplektid kui Tarbija on ümbrise avanud; 
  3.1.2. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks kõrvaklapid jms); 
  3.1.3. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, audioraamatud jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse; 
  3.1.4. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise lisaväärtusteenuse osutamine, mis aktiveeritakse Tarbijale koheselt ning mille kasutamist Tarbija ka koheselt alustab (näiteks lisateenuste aktiveerimisel, roamingteenuse aktiveerimisel, krediidilimiitide suurendamisel jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse; 
  3.1.5. Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart ja sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud. 

 4. Lepingust taganemise tagajärjed 
  4.1. Kui Tarbija avaldas teenuse Lepingu sõlmimisel soovi, et teenuse osutamine algaks taganemistähtaja jooksul, kohustub ta tasuma Ettevõtjale Lepingu täitmisena üleantu väärtuse proportsionaalselt üleantuga ajani, mil Tarbija teavitas Ettevõtjat oma taganemisest Lepingust, võttes arvesse Lepingu kogumahtu. See tähendab, et näiteks kuutasulise teenuse puhul peab Tarbija maksma kasutatud teenuse eest kuutasu kuni Lepingust taganemiseni. 
  4.2. Lepingust taganemisel tagastab Ettevõtja Tarbijale kõik viimaselt saadud Lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda. 
  4.3. Ettevõtja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. 
  4.4. Tarbija peab asja Ettevõtjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Ettevõtjale Lepingust taganemisest. Asja võib tagastada lähimasse Tele2 esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu. 
  4.5. Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. 
  4.6. Lepingu esemeks olev asi tuleb Ettevõtjale tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) jaesialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente). 
  4.7. Asja tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Tarbija. 
  4.8. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha poes. 
  4.9. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Ettevõtjal õigus Tarbijale esitada hiljemalt kahe kuu jooksul arvates asja tagastamisest. 

 5. Ettevõtja kontaktandmed: 
  Tele2 Eesti AS 
  Jõe 2a, 10151 Tallinn (juriidiline aadress) 
  Tele2: täpsem info Tele2 kodulehel www.tele2.ee või kliendiinfo telefonil 6866 866 
  e-posti aadress: info@tele2.ee