Tingimused

Kõnekaardi pakettide tüübid

  • Helista ja Surfa 3,95, Helista ja Surfa 6,95, Helista ja Surfa 9,95 – Kombo paketid
  • Helista ja Surfa 3,95 korduv, Helista ja Surfa 6,95 korduv, Helista ja Surfa 9,95 korduv – Automaatselt pikenevad kombo paketid
  • Helista 2,95, Helista piiramatult - Kõne paketid
  • Helista 2,95 korduv, Helista piiramatult korduv – Automaatselt pikenevad kõnepaketid.
  • Surfa 1,9, Surfa 4,95, Surfa 7,95, Surfa piiramatult – Interneti paketid.
  • Surfa 1,95 korduv, Surfa 4,95 korduv, Surfa 7,95 korduv, Surfa piiramatult korduv – Automaatselt pikenevad interneti paketid.
  • Helista Venemaale pakett
  • Helista Euroopasse pakett
  • Helista ja Surfa Euroopas 2,95 pakett

Kõnekaardi pakettide tingimused

1. Kõik paketid kehtivad 30 päeva, va Helista ja Surfa Euroopas 2,95 pakett (mis kehtib 3 päeva) või kuni ühikuid jätkub. Kõnepakettide kehtivuse või ühikute lõppedes jäävad kehtima baashinnad.

Paketi kuutasus sisalduv 100 GB internetimaht kehtib Eestis kasutamiseks. Paketis sisalduva interneti kiirus ei ole piiratud. Mahu täitumisel piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde

2. Kõikides pakettides sisalduvat minuteid, sõnumeid ja interneti mahtu saab kasutada ainult Eestis va Helista ja Surfa Euroopas 2,95 pakett mida saab kasutada lisaks Eestile ka Euroopa Majanduspiirkonnas.

3. Rahvusvaheliste kõnede paketid „Helista Euroopasse“ ja „Helista Venemaale“ sisaldavad 50 kõneminutit mobiil- ja lauatelefoni võrkudesse (v.a eritariifsed võrgud ja numbrid) helistamiseks Eestist vastavalt kas Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse või Venemaale.

4. Automaatselt pikenevad Kombo,- Kõne,- ja interneti paketid kehtivad 30 päeva ning kehtivuse lõppedes aktiveerub uus pakett automaatselt, kui kõnekaardil on laetud piisavalt raha. Vastasel juhul pakett automaatselt ei pikene ning peale raha juurde laadimist tuleb aktiveerida uus korduv või ühekordne pakett.

5. Helista ja Surfa Euroopas 2,95 paket kehtib kasutamiseks Eestis ja Euroopa Majanduspiirkonnas. Paketti ei saa kasutada helistamiseks või sõnumite saatmiseks Eestist välismaale.

6. Kõne kestvust arvestatakse 60-sekundilise täpsusega (nt kõne kestvusega 25 sekundit võrdub 1 minutiga), liitsõnumite puhul võrdub iga sõnumi osa ühe ühikuga.

7. Sama – või sama tüüpi pakettide puhul jääb kehtima viimasena tellitud pakett, erineva tüüpi paketid kehtivad paralleelselt.

8. Tele2 eeldab klientide poolt kõnekaardi mõistlikku kasutamist, mille kohaselt klient kasutab temale väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Tele2 poolt pakutavate sideteenuste tavapärases mahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Tele2 võrgus. Paketi soodustust pole lubatud kasutada telekommunikatsiooniteenuse vahendamiseks kolmandatele isikutele. Kliendi poolt kõnekaardi ebamõistlikul kasutamisel on Tele2-l õigus kaart sulgeda.

9. Kõnekaardi paketis olevaid ühikuid ei vahetata ettemaksuks ega rahaks.