E-poe tingimused

Tingimused kohalduvad sidevahendi abil sõlmitud lepingutele Tele2 Eesti AS-i, registrikood 10069046, aadress Valukoja 8, Tallinn, e-posti aadress info@tele2.ee ja Kliendi (Ostja) vahel.

1. Tootega tutvumine

1.1. Enne kauba või teenuse ostmist peab Ostja tutvuma käesolevate tingimustega ning tooteinfoga, mis on toodud Tele2 kodulehel ja e-poes vastava kauba juures ning veenduma kauba sobivuses oma vajadustele. Kauba kasutusinfo on toodud ka kaubaga kaasas olevas juhendis ja tootja kodulehel.
1.2. Tele2-lt ostetud mobiiltelefoni või nutiseadmesse kolmandate osapoolte rakenduste alla laadimine toimub ostja vastutusel ja teadmisel, et see võib tekitada häireid seadme funktsionaalsustes.
1.3. Ostja peab arvestama, et ka ilma kasutajapoolseid vastavaid lisaseadistusi tegemata võib mobiiltelefon või nutiseade ühenduda mobiilse internetiga ning Ostja on kohustatud kasutatud mobiilse interneti eest teenusepakkujale tasuma.

2. Tellimuste täitmine

2.1. Kauba ja/ või teenuse ostuhind on märgitud e-poes iga konkreetse toote juures.Tele2 jätab endale õiguse igal ajal telefoni teel pakutud või e-poes toodud hindu muuta.
2.2. Toote juures olev video on illustratiivne ning pakendi sisu on kirjeldatud toote omadustes.
2.3. Telefoni teel tellitud või e-poest ostetud kaup või teenus toimetatakse kliendi poolt soovitud kohale alljärgnevalt:
a. Kulleriga toimetatakse esitatud tellimused kohale hiljemalt 2 tööpäeva jooksul, ajavahemikul 08:00-17:00.
b. Pakiautomaati tellitud kaubad on kliendile kättesaadavad hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.
2.4. Kauba kohaletoimetamine toimub vastavalt hinnakirjale.
2.5. Kaup antakse üle ainult tellimuse esitanud isikule (erakliendi puhul: Tele2 sõlmitud lepingu omanik; ärikliendi puhul: ettevõtte seaduslik esindaja või juhatuse poolt volitatud isik pildiga isikut tõendava dokumendi ja (kui asjakohane) volituse alusel.
2.6. Telefoni teel sõlmitud lepingu allkirjastab Ostja kulleri juuresolekul kauba kättesaamisel.
2.7. Ostja peab kulleri juuresolekul tarnepakendi avama ja veenduma, et selle sisu on vastavuses tellimusele (tegemist on tellitud kaubaga), hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

3. Garantii, lepingujärgsed hooldus- ja remonditööd

3.1. Kauba garantii tähtaeg on toodud e-poes kaubakohase info juures ja kauba dokumentides, täpsustavaid küsimusi garantii kohta võib klient esitada igal ajal pöördudes Tele2 poole.
3.2. Remondi- või hoolduse vajaduse tekkel tuleb pöörduda lähimasse Tele2 esindusse võttes kaasa ostudokumendid ja võimalusel kauba pakendi. Loe täpsemalt Tele2 remondi ja hoolduse tingimustest.
3.3. Seadme lisavarustusele või tarvikutele, mis on lisatud tootepakendisse või ostetud eraldi, võib kehtida seadme garantiiajaga võrreldes lühem garantiiaeg (näiteks 12 kuud). Sama kehtib seadme akude ja vooluallikate kohta, mida käsitletakse reeglina kulumaterjalina.

4. Pretensioonide esitamine

4.1. Tarbijal on õigus puudusega kauba puhul esitada Tele2-le kaebus 2 aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest. Täpsem info on toodud pretensioonide esitamise korras.
4.2. Kaebuse saab edastada kirja teel aadressile Valukoja 8, Tallinn 11415 või elektrooniliselt E-posti aadressile info@tele2.ee
4.3. Kaubaga seotud probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Tele2 e-poest või Tele2 esindajalt telefoni vahendusel.
4.4. Kohustuse rikkumisel on tarbijal on õigus kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid ( Nt öelda leping üles, nõuda kohustuse täitmist, taganeda lepingust, nõuda viivist jms).

5. Vastutus

5.1. Tele2 ei katseta toodete sobivust mitte ühegi konkreetse seadme, tarkvara ega süsteemiga. Samamoodi ei katseta Tele2 toote töökõlblikkust eritingimustes ( nt niiskus).
5.2. Tele2 ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele või nõuetele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
5.3. Tele2 ei vastuta ühelgi juhul Ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest.Tele2 poolt makstava kompensatsiooni suurus ei ületa kauba eest makstud summat.

6. Lepingust taganemine

6.1. Tarbija on füüsilisest isikust Ostja, kes ei ole äriühing.
6.2. Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul põhjust avaldamata.
6.3. Kauba tagastamise tingimused tarbijale on toodud lepingust taganemise juhendis.
6.4. Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav kaup olema originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses, koos ostu tõendava dokumendiga.
6.5. Tele2-l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud kauba müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata kui kaup on laost otsa saanud või kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud süsteemivea tõttu valesti;
6.6. Kui Tele2-l ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga esimesel võimalusel ühendust ning tagastatakse tasutud summa viivitamata.

7. Kliendi kinnitused

7.1. Klient kinnitab, et annab Tele2-le nõusoleku alustada teenuse osutamisega või soorituse tegemisega peale lepingu sõlmimist.
7.2. Klient kinnitab, et ta sõlmib sidevahendi abil lepingu, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine ning Tele2 on lepingust tulenevad kohustused täielikult täitnud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, kaotab ta oma taganemisõiguse.