52151B6F-E1ED-4DCC-ADC0-86546BB76911 Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.
Vajad abi?
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.

Lepingust taganemise juhend

Tele2 lepingust taganemise juhend

1. Taganemisõigus

1.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda sidevahendi ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul.
1.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel:
1.2.1 teenuslepingu puhul, alates Lepingu sõlmimise päevast
1.2.2. ostetud kauba puhul, alates päevast mil Tarbija või tema poolt volitatud isik on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.
1.2.3. Lepingust taganemiseks tuleb Tarbijal esitada Tele2-le üheselt mõistetav kirjalik avaldus, mille Tarbija võib isiklikult esitada Tele2 müügiesindusse või saata digitaalselt allkirjastatuna Tele2 e-posti aadressile.
1.2.4. Taganemisavaldus on esitatud tähtaegselt, kui Tarbija saadab teate lepingust taganemise kohta Tele2-le ära enne 14-päevase taganemistähtaja lõppu.

 

2. Taganemisõiguse puudumine

2.1. Taganemisõigus puudub järgmistel juhtudel:
2.1.1. suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, samuti kõnekaardid ja nende stardikomplektid kui Tarbija on ümbrise avanud;
2.1.2. suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks kõrvaklapid jms);
2.1.3. digitaalse sisu edastamisel, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, audioraamatud jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;
2.1.4. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise lisaväärtusteenuse osutamine, mis aktiveeritakse Tarbijale koheselt ning mille kasutamist Tarbija ka koheselt alustab (näiteks lisateenuste aktiveerimisel, rändlusteenuse aktiveerimisel, krediidilimiitide suurendamisel jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;
2.1.5. Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart ja sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

 

3. Lepingust taganemise tagajärjed

3.1. Kui tarbija sooviavalduse kohaselt algas teenuse osutamine taganemistähtaja jooksul, tasub tarbija kasutatud teenuse eest proportsionaalselt kuni lepingust taganemiseni. See tähendab, et näiteks kuutasulise teenuse puhul peab Tarbija maksma kasutatud teenuse eest osas kuni Lepingust taganemiseni.
3.2. Tele2 tagastab taganemisel tarbijale kõik lepingu alusel tasutu ( v.a. täiendavad kulud, mis erinevad tavapärastest kättetoimetamise kuludest), kasutades sama makseviisi mida tarbija kasutas makse tegemiseks, viivitamatult või hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise avalduse kättesaamisest.
3.3. Tarbija peab tagastama asja lähimasse Tele2 esindusse viivitamata või hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest.
3.4. Tele2-l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Tele2 on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Tele2-le tõendid, et ta on asja tagasi saatnud.
3.5. Lepingu esemeks olev asi tuleb Tele2-le tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses.
3.6. Asja tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Tarbija.
3.7.Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha poes.
3.8. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Tele2-l õigus Tarbijale esitada hiljemalt kahe kuu jooksul arvates asja tagastamisest. Ettevõtja kontaktandmed: Tele2 Eesti AS Valukoja 8, 11415 Tallinn (juriidiline aadress) Tele2: täpsem info Tele2 kodulehel www.tele2.ee või kliendiinfo telefonil 6866 866 e-posti aadress: info@tele2.ee

Tele2 lepingust taganemise avaldus