Pretensioonide esitamise kord

 1. Tele2 vastutab müüdud kauba või teenuse seisukorra eest kahe aasta jooksul selle üleandmisest ostjale.
 2. Kui kaubal või teenusel ilmneb viga, tuleb sellest teavitada Tele2-te hiljemalt kahe kuu jooksul alates puudusest teada saamisest. Puuduste ilmnemisel palume lõpetada selle kauba või teenuse kasutamise, see aitab kaasa vea kindlakstegemisele ning väldib asja edasist kahjustumist. Pretensiooni puhul palume kontakteeruda e-posti info@tele2.ee või helistades numbrile +372 6 866 866, Et Tele2 saaks võimalikult kiiresti Teie pretensiooniga tegeleda, palume pöördumises märkida:
  - Nimi ja kontaktandmed
  - Kaebuse esitamise kuupäev
  - Kauba ostmise või teenuse saamise kuupäev
  - Kauba või teenuse puuduse kirjeldus
  Pretensiooniga palume võimaluse korral kaasa lisada tootega seotud arve või leping.
 3. Tele2 vaatab kõik pretensioonid läbi ning Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul.
 4. Tele2 lähtub pretensioonide lahendamisel võlaõigusseadusest. Kliendi ja Tele2 vahel tekkinud vaidlused proovitakse esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tarbijavaidluste komisjonis või Harju maakohtus.Internetipõhiseks vaidluste lahendamise platvormiks on ODR- platvorm, mis asub veebilehel https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nimetatud platvorm on mõeldud peamiselt piiriüleste vaidluste lahendamiseks.