Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Iseteenindusportaali „Minu Tele2“ kasutustingimused

Iseteenindusportaali „Minu Tele2“ kasutustingimused

Käesolevad tingimused kehtivad Sulle, kui Sa kasutad Tele2 iseteenindusportaali „Minu Tele2“. Iseteenindusportaali kasutades kinnitad Sa, et oled tutvunud käesolevate kasutustingimustega ja nõustud nendega.

1. ISETEENINDUSE KIRJELDUS

Iseteenindusportaal on mõeldud kasutamiseks kõikidele isikutele (nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele), sõltumata Tele2 kliendi staatusest. 

Vastavalt Iseteenindusportaali funktsionaalsusele ja tehnilistele võimalustele on Sul võimalik Iseteeninduses teha tehinguid, muuta arvelduskorda, enda andmeid, nõusolekuid ja kasutada erinevaid tugiteenuseid. Iseteenindusportaalis kättesaadavate teenuste ja teabe maht võib olla erinevatele Kasutajatele erinev.

Iseteenindusportaal on avatud ja kättesaadav 24 tundi ööpäevas, välja arvatud juhul, kui viiakse läbi tarkvara hooldus- või uuendamistöid.

Iseteenindusportaali kasutamine on tasuta ning selle eest ei küsita Sinult lisatasu.

2. ISETEENINDUSPORTAALI SISSELOGIMINE JA KASUTAJA IDENTIFITSEERIMINE

Iseteenindusportaali kasutamiseks tuleb Sinul ehk Kasutajal Iseteenindusportaali sisse logida kasutades selleks ettenähtud võimalusi (Mobiil-ID, Smart-ID või ID kaardiga).

3. SINU KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Iseteenindust kasutades palume Sul silmas pidada järgnevat:

 • hoia turvaliselt ja ära avalikusta kolmandatele isikutele Sinu Kasutajaga või Tele2-ga seotud konfidentsiaalset teavet. Samuti väldi kolmandate isikutele juurdepääsu andmist käesolevale teabele;

 • hoia Mobiil-ID, Smart-ID ja ID-kaardi PIN- ja PUK-koodid mobiiltelefonist, muust nutiseadmest ja/või oma ID-kaardist lahus ja väldi nende koodide sattumist teiste isikute valdusesse;

 • Iseteeninduse kuritarvitamisel kolmandate isikute, kellele Sa oled teatavaks teinud eeltoodud info või kes on Sinu hooletuse tõttu saanud ligipääsu Sinu iseteenindusse, vastutad Sa Tele2-le tekitatud kahju eest;

 • Sul on kohustus tagada oma arvuti, telefoni või nutiseadme vastavuse miinimumnõuetele, mis Iseteenindusportaali kasutajale esitatakse. Veebilehitsejas peab olema lubatud spetsiaalsete internetimarkerite (cookies) ja JavaScripti kasutamine;

 • Sa pead tagama oma operatsioonisüsteemi tarkvara süstemaatilise uuendamise ja kasutama kaasaegsetele standarditele vastavat viirusetõrje programmi;

 • Iseteenindusportaali kasutamine ei ole lubatud programmide vahendusel, mis saadavad Iseteenindusportaalile automaatseid päringuid. Samuti on keelatud robotite, jälitus-otsinguseadmete (spider), andmete sorteerija (scraper) ja muude automaatsete andmesisestus- ja –töötlusseadmete kasutamine.

 • Iseteenindusportaali kasutamisel ei ole lubatud häirida või takistada Iseteenindusportaali kaudu teenuste osutamist teistele Kasutajatele, sh oled Sa kohustatud hoiduma Iseteenindusportaaliga seotud arvutivõrgu- ja serverite ülekoormamisest.

 • Sa vastutad kõigi Iseteenindusportaalis võetud kohustuste eest ja sisestatud andmete õigsuse eest. Iseteenindusportaali kaudu tellitud pakettide, seadmete või teenuste eest tasud Sa hetkel kehtiva hinnakirja alusel, mis on kättesaadav Tele2 kodulehel www.tele2.ee.

 • Kasutades Tele2 Iseteenindusportaali annad Sa Tele2-le nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks vastavalt Tele2 privaatsuspoliitikale.

4. TELE2 ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Meie kohustume:

 • tagama Sulle võimaluse kasutada Iseteenindusportaali vastavalt käesolevatele tingimustele;

 • tagama Sind puudutava teabe konfidentsiaalsuse ning avaldama Sind puudutavat teavet kolmandatele isikutele ainult Tele2 privaatsuspoliitikas ja seadustes nimetatud juhtudel;

 • käitlema Sinu (isiku)andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik Tele2 teenuste pakkumiseks, teenuste edasi arendamiseks (statistiline käitlemine) või äriturvalisuse tagamiseks.

Meil on õigus:

 • takistada ja/või piirata Sul Iseteenindusportaali kasutamist, näiteks kui:
  • Sa kasutad Iseteenindusportaali viisil, mis erineb tavapärasest kasutamisest olulisel määral;

  • Tele2-l tekib põhjendatud kahtlus Kasutaja isiku õigsuse ja/või õiguste suhtes;

  • Sa ei ole tähtaegselt tasunud Tele2 esitatud arveid; või

  • Tele2-l tekib põhjendatud kahtlus, et Tele2 teenuseid kuritarvitatakse.

 • muuta Iseteenindusportaali funktsioone-, teenuseid, nende mahtu- ja osutamise korda, samuti käesolevaid Kasutustingimusi olenemata põhjustest;
 • säilitada logifaile, mis kajastavad andmeid Iseteenindusportaalis tehtud tehingute kohta sh informatsiooni Sinu IP-aadressi-, veebilehitseja identifikaatori-, autentimisviisi, autentimise aja- ja kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalike andmete jms. kohta;

Meie vastutus:

 • Tele2 ei vastuta rikete ja häirete eest Iseteenindusportaali töös, kui selle põhjuseks on rikked ja häired Kasutaja seadmete töös, Kasutaja e-posti konfiguratsioon või ülekoormatus, sobimatute- või litsentseerimata seadmete- või programmide kasutamine, elektrikatkestused või Kasutaja arvuti mittevastavus Iseteenindusportaali kasutamiseks vajalike tehnoloogiliste nõuetega.

 • Tele2 ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest, kui Kasutaja poolt volitamata isik siseneb Kasutaja andmeid ja PIN–koode kasutades Iseteenindusportaali ja sõlmib Kasutaja nimel tehinguid.

   

5. PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Iseteenindusportaali veebileht (https://minu.tele2.ee/) salvestab Sinu veebilehitsejasse küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitsejasse ning mis annavad infot selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Küpsised võimaldavad Iseteenindusportaalil esitada Sinu jaoks kõige sobivamat teavet ja ning aitavad muuta Iseteenindusportaali külastamise meeldivamaks. Küpsiste abil kogutavat teavet kasutatakse veebilehe uuendamiseks ning täiustamiseks ning veebilehega seotud uuringute läbiviimiseks. Kui Sa soovid on Sul õigus küpsised kustutada. Küpsiste ja nende funktsionaalsuse kohta saad lähemalt lugeda siit.