52151B6F-E1ED-4DCC-ADC0-86546BB76911 Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.
Vajad abi?
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.

Go3 Tele2 TV-teenuse kasutustingimused

1. Tele2 Eesti AS vahendab AS TV Play Baltics teenuseid, mis võimaldavad kliendil vaadata teenuses sisalduvaid televisiooniprogramme, filme, sarju ja spordiülekandeid. (edaspidi TV teenus).

2. Teenuse tellinud klient saab kasutada Teenust vastavalt Go3 teenuse kasutamise kirjeldusele ja tingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://go3.tv

3. Kliendil on võimalik teenuse kaudu laenutada filme ehk tasulist sisu, vastavalt Teenusepakkuja hinnakirjale. Filmi tellimisel lisandub tasu täiendavalt tellitud teenuste arvele.

4. Klient, kelle nimel on sõlmitud mitu Tele2 sideteenuse liitumislepingut (numbrit), saab Teenuse tellida nii ühele kui ka mitmele oma lepingulistest numbritest. Teenusega liitumisel mitme numbriga rakendub Teenuse igakuine teenustasu vastavalt tellitud Teenuste arvule.

5. Teenust saavad kasutada üksnes erakliendid. Kliendil on keelatud kasutada tellitud teenuseid majandus- ja kutsetegevuses (või mistahes ärilistel eesmärkidel) ning neid edasi müüa, levitada, sisu muuta. Käesoleva lepingu rikkumine on käsitatav olulise rikkumisena, mille puhul on Tele2-l õigus leping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda.

6. Teenuse kasutamise eelduseks on TVPlay kodulehel https://go3.tv toodud nõuetele vastav seade või seadmed (vajadusel ka digiboks). Teenuse kasutamiseks logi sisse www.go3.tv veebilehele või laadi oma nutiseadmesse rakenduste poest alla (App Store või Google Play) Go3 rakendus. 

7. TV teenuse sisu on kättesaadav Euroopa Liidus, kusjuures Teenuse sisu võib erineda sõltuvalt asukohariigist, kus klient parasjagu viibib.

8. Tele2 ei garanteeri ega vastuta kliendile vahendatava AS TV Play Baltics Teenuse sisu eest. Tele2 vahendab Teenust vastavalt Go3 teenuste tingimustele, kusjuures AS TV Play Baltics’il on õigus sisu muuta. Muudatustest teavitatakse klienti vastavalt teenuse osutamise tingimustele.

9. Tele2 Eestil on õigus igal ajal muuta teenuse tingimusi või lõpetada Go3 teenuse vahendamine ja öelda teenusleping üles, teatades kliendile sellest Go3 keskkonna kaudu vähemalt 30 päeva ette.

10. Tele2 ei vastuta Teenuse katkestuste ega programmi muudatuste eest, kui see on tingitud edastaja või tootja isiku tegevusest.

11. Klient tasub tellitud Teenuse eest igakuist tasu vastavalt Tele2 poolt esitatavale arvele.

12. Tasu arvestus algab teenuse aktiveerimisest. Teenustasu arvestamine toimub kuupõhiselt. Kliendi poolt tellitud paketil, mis sisaldab sporti või digiboksi, rakendub 30 päevane miinimumperiood. Miinimumperioodi jooksul ei saa klient tellitud teenuseid vahetada soodsama paketi vastu.

13. Teenuse saab lõpetada Tele2 iseteeninduses või Tele2 müügiesinduses. Teenuse lõpetamisel kohustub klient teenustasu maksma kogu kalendrikuu eest.

14. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Teenuse kasutamist ka Tele2 teenuse kasutamise üldtingimused, Tele2 privaatsuspoliitika ja Tele2 interneti kasutamise tingimused (avaldatud www.tele2.ee) ning Teenusepakkuja Go3 teenuse osutamise tingimused (avaldatud veebilehel www.go3.tv ja valitud teenuspaketi tingimused.