52151B6F-E1ED-4DCC-ADC0-86546BB76911 Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.

Tele2 blogi

Nutimaailma teejuht – nõuanded, seadmete arvustused, võrdlused, nipid ja muud kuumad teemad!

Tele2 blogi

Aare Uusjärv – Kellele neid juhte vaja on?
#ärijutud
3 minuti lugemine
Avaldatud:
24.11.2022
Uuendatud:
24.11.2022
Autor:
Tele2

Kõlab justkui täiesti põhjendatud küsimus, eriti arvestades, et mõnedki ettevõtted maailmas testivad, kuidas nende organisatsiooni töö toimib ilma juhtideta. Arvan, et juhte on jätkuvalt vaja nii praegu kui ka tulevikus – küll aga muutub üha enam nende roll.

Mäletan lapsepõlvest, mis jäi aega enne Eesti taasiseseisvumist, et n-ö suurepärane juht oli see, kes võimalikult kõva häälega karjus. Kõik kartsid ja tegid, mis kästi. Aga ainult siis, kui juht kohal oli, ülejäänud ajal löödi suuresti lulli ja nii mitmelgi ametikohal libistati lihtsalt õlut. Selliseid juhte meil tõesti enam vaja ei ole.

Nüüdne juht peab täitma hoopis teistsugust rolli – arendama oma inimesi. Ta peab olema nii mentor, coach, psühholoog kui ka väga hea kuulaja. Minult on korduvalt küsitud, mis on juhi kõige olulisemad isikuomadused. Toon alati esimesena välja kuulamisoskuse – see on ainuke võimalus oma inimesi mõista ja neid toetada. Juhi asi ei ole kogu aeg rääkida. 

Teiseks: juhil peab olema tahe järjepidevalt õppida ja areneda. Kuidas me muidu saame oodata oma inimestelt arengut?! Kolmanda: usaldus oma inimeste vastu. See on alati seotud mõningase riskiga, aga inimesed õpivad kõige enam siis, kui saavad miskit ise ära teha. Ja sellega kaasnevad eksimused on igati okei.

Olen üdini veendunud, et juhil on inimeste arengus võtmeroll. Just tema saab neid suunata uute ülesannete juurde, suruda nad välja mugavustsoonist, aidates neil sel moel astuda samm edasi teadmiste ja kogemuste ammutamise teel. Samas ei vastuta juht teise inimese arengu eest – see on ikka igaühe enda kohustus. Kui ikka inimene ei soovi areneda, ei ole ka juhil midagi peale hakata.

Mida teha, kui juht ei ole nii tugev, et oma inimesi arenguteekonnal toetada? Seda juhtub tihti, sest Eestis on küll palju tõeliselt häid juhte, aga veelgi rohkem keskpäraseid ja nõrku. Kui nii, siis soovitan töötajatel organisatsioonis või väljaspool seda ringi vaadata ja leida endale mentor või coach, kes oskab neid arenguteel edasi suunata. Mul on endalgi selline kogemus, kus viis aastat oli minu kasvatajaks/mentoriks hoopis teine kolleeg, mitte vahetu juht.

Kuidas siis häid juhte juurde saada? Vastus on väga lihtne: neid tuleb samuti kasvatada ja arendada. Kõik algab tippjuhtidest, kes peavad aru saama, et ka neil tuleb pidevalt juurde õppida. Just nemad on ju see esimene rinne, luues ettevõttes juhtimiskultuuri. Kui tippjuhid on ise arenemishuvilised, saavad nad teisi juhte organisatsioonis oma kogemustega toetada. Samuti on just tippjuhtide ülesanne tuua majja teadmisika väljastpoolt koolitajate/mentorite/coach’ide kaudu. Tippjuhtide asi on julgustada inimesi arenema ja leida selleks finantsvahendid. Kui tekib hirm, et „mis siis, kui inimesed saavad nii targaks, et nad lahkuvad“, siis kasutaksin Richard Bransoni mõtet: „Arenda inimesi nii palju, et nad võiksid lahkuda. Ja kohtle neid nii hästi, et nad ei tahaks seda teha!“


Aare Uusjärv, Tele2 Eesti müügidirektor

Algselt avaldatu portaalis director.ee

Autor
 Tele2
Tele2
Tele2
See artikkel on valmis küpsetatud suure hoole ja armastusega tele2laste või meie koostööpartnerite poolt. Loodame, et said väärt infot!