Seadme-
kindlustus

Seadmekindlustus on kindlustus Sinu mobiiltelefonile, tahvelarvutile või muule seadmele juhuks, kui seadmega mingi õnnetus juhtub või see varastatakse. Kindlustusperioodil hüvitame kahju kuni kolme kindlustusjuhtumi eest.

Ootamatu hävimine

Telefon kukkus ootamatult käest vastu asfalti puruks? Seadmekindlustus aitab!

Röövimine

Röövimine on, kui mobiiltelefon võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades.

Seadme vargus

Telefon varastati lukustatud hoonest, sõidukist või hoiuruumist lõhkumise või muukimise teel.

Kuidas seadmekindlustusega liituda?

Seadmekindlustuse lepingut saad sõlmida Tele2 esindustes seadme ostmise ajal või 14 päeva jooksul pärast seadme ostmist. E-poes saad lepingu sõlmida, kui ostad telefoni järelmaksuga või ostad seadme koos paketiga. 

Seadmekindlustuse saad sõlmida kuni kaheks aastaks ning kaitse kehtib kogu maailmas.

Seadme ostuhind
Igakuine kindlustusmakse
Omavastutus
75 € - 200 € 2,19 € 25 €
201 € - 400 € 3,99 € 40 €
401 € - 600 € 5,69 € 65 €
601 € - 1000 € 9,19 € 95 €
1001 € - 1700 € 11,99 € 150 €

Juhtus õnnetus?

Õnnetuse korral tule esimesel võimalusel Tele2 esindusse ja esita kahjuavaldus. Juhul kui tegemist oli vargusega, on vaja ka koopiat politseiavaldusest. Varguse, röövi või juhul, kui seadet pole võimalik esindusse tuua, kehtib kahekordne omavastutus.

Kahju hüvitamine ja vajadusel kas toote parandamine või asendamine toimub ainult Tele2s, seega pole mõtet pöörduda otse telefoni hoolduskeskuse poole. Pane tähele, et Tele2s seadmekindlustuse raames remonditud telefonile kehtib tootjagarantii edasi.

Seadme jääkväärtus

Seadme jääkväärtus sõltub sellest, kui vana oli kindlustusobjekt õnnetuse hetkel ja see arvutatakse protsendina ostuhinnast.

 • Kuni 6 kuud vanad seadmed: 100%
 • Kuni 12 kuud vanad seadmed: 80%
 • Kuni 18 kuud vanad seadmed: 60%
 • Kuni 24 kuud vanad seadmed: 40%

Kaotasid telefoni ära, aga kindlustust pole?

Sellisel juhul tasub Sul lugeda neid nippe meie blogist. Äkki õnnestub telefon ikkagi õnnelikult üles leida!

 • Mis on ootamatu juhtum?

  Ootamatu juhtum on, kui mobiiltelefon kukkus käest maha; ootamatu juhtum ei ole, kui vihmasaju ajal jäetakse mobiiltelefon vihma kätte.

 • Mis on murdvargus?

  Murdvargus on kindlustusobjekti vargus lukustatud hoonest, lukustatud sõidukist või lukustatud hoiuruumist lõhkumise või muukimise teel.

  Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma bussisõidu ajal jope taskust või kotist. Samuti ei ole murdvargus, kui mobiiltelefon läheb kaduma töökoha laualt, garderoobist või baaris viibimise ajal. Murdvargus ei ole, kui külla kutsutud isik varastab mobiiltelefoni kindlustusvõtja kodust. Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma festivalil, kontserdil või avalikus kohas.

 • Mis on röövimine?

  Röövimine on, kui mobiiltelefon võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades. Röövimine ei ole, kui mobiiltelefon anti vabatahtlikult teisele isikule kasutada, kuid ta ei too seda tagasi.

 • Välistused

  If ei hüvita kahju, mis: 

  1. tekkis, kui kindlustusobjekt ununes maha või kadus ära. 
   Näide: Kindlustusjuhtum ei ole, kui kindlustusvõtja unustas mobiiltelefoni taksosse, auto katusele, pargipingile või ei oska öelda, kus mobiiltelefon kadus.;
  2. tekkis ajal, mil kindlustusobjekt oli kadunud või varastatud (va murdvarguse korral).
  3. kuulub hüvitamisele garantii alusel, hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;
  4. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu. If hüvitab kahju, kui rikke põhjustas ootamatu ja äkiline väline asjaolu.
  5. tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustusobjekti kasutaja joobeseisund.
  6. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest.
  7. tekkis ajal, kui kindlustusobjekt oli üle antud kolmandale isikule. Kolmandaks isikuks loetakse kõiki, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliikmed.
  8. on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta. 
   Näide. Klient ei teata Tele2-le mobiiltelefoni murdvargusest. Telefoniga helistatakse tasulistele numbritele või ostetakse lisateenuseid nagu parkimine ja muud sisuteenused. If neid kulusid ei hüvita.
  9. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele. Näiteks, kui kindlustusobjekt varastatakse, kuid tegemist ei ole murdvargusega.
  10. If ei hüvita kahju, mis tekkis kodulooma tegevuse tagajärjel.
  11. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti kasutamisest vee all.
  12. Kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist.
  13. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti murdvargusest või röövist Tele2-le hiljem kui 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
  14. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti hävimisest või kahjustumisest Tele2-le hiljem kui 31 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
  15. Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.
 • Tingimused

  Tele2 seadmekindlustusele kehtivad tingimused TH-TELE2 20191. (Enne 01.03.2019 sõlmitud poliisidele kehtivad tingimused TH-TELE2 20161). “Tele2 seadmekindlustuse tingimused” kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad neid. Tele2 seadmekindlustuse teabedokumendiga saad tutvuda siit. If annab Teile tingimused üle kodulehe tingimused.if.ee kaudu. Kui Teil ei ole võimalik Ifi kodulehte kasutada, palun helistage kindlustustelefonil 777 1211 või saatke e-kiri aadressil info@if.ee ning If edastab Teile kindlustustingimused e-posti teel või paberkandjal.

  Tele2 seadmekindlustuse oluline info

  Tele2 seadmekindlustuse pakkumine kehtib ainult koos uue seadme ostuga Tele2 veebisessiooni jooksul.

  Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS (edaspidi kindlustusandja), registrikood 10100168, www.if.ee, e-post info@if.ee, telefon +372 777 1211, aadress Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

  Kindlustusagent on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2), registrikood 10069046, Valukoja 8, Tallinn. Tele2 vahendab kindlustusandja volituse alusel seadmekindlustuse lepinguid (tule- ja loodusjõudude kindlustus, muu varakindlustus) ning esindab kindlustusandjat kindlustuslepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahjujuhtumite käsitlemisel. Agendi vahendustegevuse eest vastutab kindlustusandja. Kindlustusteenuse põhiomadused, kindlustusmakse ja selle tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus.

  Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 1 alusel on kindlustusteenus käibemaksuvaba.

  Kindlustusleping on lühike kokkuvõte kindlustuslepingu tingimustest. Lepingupoolte õigused ja kohustused on kirjas kindlustuslepingus ja kindlustustingimustes. Kindlustustingimused on eesti keeles. Kindlustuslepingu kohta saab teavet eesti keeles.

  Kindlustushüvitise maksmise põhimõtted on kirjas kindlustustingimustes. Palun tutvuge kindlasti kindlustuse üldtingimustega TG-20181 ja Tele2 seadmekindlustuse tingimustega TH-TELE2 20191, sealhulgas piirangute ja välistustega! Veenduge, et Teie kindlustusleping sisaldab Teie jaoks olulist kindlustuskaitset!

  Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS, kindlustust vahendab Tele2 Eesti AS. Tutvu tingimustega või küsi lisainfot telefonil 6 866 866.