IT-
haldus

IT-haldusteenus võtab vastutuse Sinu ettevõtte IT-taristu toimimise eest, mille tulemusena saad rahuliku südamega keskenduda oma põhitegevusele. Lisaks elementaarsele haldamisele võtame endale ka kohustuse olla Sinu täiskohaga IT-partner, hoolitsedes selle eest, et Sinu äri IT oleks tulevikukindel ja alati turvaline.

24/7
täishaldus

Meie teenus ei jää kunagi "haigeks" või ei "lahku töölt". Oleme Sinu äri jaoks alati olemas ning veendume üheskoos, et oled tulevikuks valmis. Suudame hallata kogu ettevõtte IT-d nii maapeal kui ka pilves.

Maailmatasemel haldus- ja seirekeskkond

Kasutame oma klassi parimat ITSM (IT Service Management) ja UEM (Unified Endpoint Management) lahendusi, mis võimaldab meil osutada turvalist, nähtamatut ja läbipaistvat haldusteenust.

Mugav ja
muretu

Sa ei pea olema IT-alane ekspert, vaid saad keskenduda oma põhiärile. Võtame tehnilise seadistamise enda peale, pakume alati Sulle tuge ja nõu.

Otsekontakt tipp-spetsialistidega

Sinu käsutuses pole üks indiviid, vaid terve meeskond, kes on alati olemas, koolitatud ja sertifitseeritud kõrgeimate standardite järgi.

Miks ja kellele?

"Igapäevase IT-ga tegelemine võtab liiga palju aega ja ressurssi ning takistab juba ettevõtte arengut."

Tuttav lause? Seda võib tänapäeval kuulda pea igalt teiselt kesk- ja väikettevõtte juhilt. Selle mure lahendab IT-halduse sisse ostmine partnerilt, kes suudab hõlmata kogu ettevõtte IT-vajadusi, mõistes sealjuures äri ja IT omavahelisi seoseid ning vajadusi. See on Sulle, kui Sinu äris on lahendamata IT-alaseid probleeme, puudub selleks vastav võimekus või kompetents ja soovid kindlustada, et IT alati toetaks (mitte takistaks) äritegevust. Pikas perspektiivis säästad nii IT kuludelt vähemalt kolmandiku!

Kaks teenuse komplekti

Meie partner, IT-ettevõte OIXIO, pakub IT-halduseks kahte eri paketti:

 • IT-haldusteenus täisteenusena, kus töötunnid on fikseerimata;
 • IT-haldus tugiteenusena, kus kehtib reageerimisleping.


Mis täpsemalt nende teenuste skoopi kuulub ja kumb võiks Sinu ärile paremini sobida, uuri lähemalt all pool.

Hind alates 55 €

Täpsemad hinnad leiad mõlema teenuspaketi detailsete kirjelduste juurest. Tele2 kliendid saavad TASUTA kaasa ka küberturbe analüüsi (väärtus 750 € + KM). Võta meiega julgelt ühendust ja leiame just Sulle parima lahenduse, mis aitab Sinu ärist maksimumi välja võtta.

Teenuse hind alates 150 € + KM.

Hind kehtib kuni 12 töökohaga väikekontori puhul. Lisanduvad muude taristukomponentide hinnad. Iga järgnev töökoht 19 €. Lisateenuste hinnastamine toimub taristukomponentide kaardistuse alusel. Uute töökohtade ettevalmistus ja paigaldus fikseeritud hinna alusel.

Kokkuvõte tegevustest, mis kuuluvad töökoha haldusteenuse skoopi 
 • Seadme, teenuse, tarkvaraga seotud kasutajatugi, nõustamine ja seadistamine;
 • Pidev monitooring (rikete ennetamiseks ja tuvastamiseks);
 • Korralised hooldustegevused (turvapaikamine, püsivara uuendused, driverite uuendused);
 • Turvaseadete haldus (kanname hoolt, et IT-varad vastaksid heal tasemel küberturvalisusele);
 • Töökohtade olemasoleva varunduse haldus;
 • IT-inventari kaardistus, dokumenteerimine, aruandlus, korralised kohtumised, arenduskava loomine ja hoidmine jms tegevused, mis on seotud IT-juhtimisega.
Lepinguga kaetud tegevuste kirjeldus (skoop) lahti kirjutatult:

Kasutajatugi: 

 • kasutajatugi pöördumiste registreerimisteks, lahendamiseks ja konsultatsiooni saamiseks; 
 • kasutajatoe poole pöördumiseks on järgmised võimalused: 
 • tõrgete lahendamine kliendi juures kohapeal. 


Võrguhaldustegevused:
 

 • võrgu aktiivseadmete seire; 
 • võrguaktiivseadmete konfigureerimine; 
 • võrgu aktiivseadmete turvafunktsioonide haldus; 
 • võrgurikete korral sekkumine; 
 • seadmete püsivara uuenduste paigaldamine; 
 • võrgu parandamiseks ettepanekute tegemine; 
 • VPN haldus. 


Töökohtade ja kontoriseadmete haldustegevused:
 

 • tarkvaraprobleemide lahendamine kaughalduse teel; 
 • tööjaamade operatsioonisüsteemi ja kontoritarkvaraga seotud probleemide tuvastamine ja lahendamine; 
 • kasutajate nõustamine; 
 • uute arvutitöökohtade ülesseadmine (domeeni lisamine, rakendustarkvara installeerimine); 
 • kontoriseadmete (printer, skänner) haldus ja hooldus; 
 • töökohtade turva- ja versiooniuuenduste jälgimine ja paigaldus. 


Serverite ja serveriruumiseadmete haldustegevused:
 

 • serveriruumi seadmete ja teenuste seire; 
 • serveri OS, tüüpteenuste ja rollide installeerimine, konfigureerimine; 
 • turvauuenduste paigaldamine; 
 • turvasätete, ligipääsude ja õiguste haldus; 
 • seadmete driverite ja püsivara uuenduste paigaldamine; 
 • kettakastide ja andmemassiivide haldus ja seire; 
 • virtuaalkeskkondade haldus (Hyper-V, VMware, XEN, KVM). 


Varunduse haldustegevused:
 

 • serverite ja töökohtade varunduse seire; 
 • varundusplaani loomine ja ajakohasena hoidmine; 
 • varunduse toimivuse seire; 
 • testtaastamised vajadusepõhiselt. 


E-maili teenuse haldamine:
 

 • teenuse ja meilivoo seire; 
 • postkasti seadete administreerimine; 
 • kasutajate haldus; 
 • spämmifiltri ja turvasätete haldus; 
 • meililistide, gruppide, teenuspostkastide haldus. 


Administratiivsed IT-haldustegevused:
 

 • IT-inventari pidamine; 
 • IT-dokumentatsiooni loomine ja ajakohasena hoidmine; 
 • tarkvaralitsentside haldus ja korrashoid; 
 • intsidentide ja teenindussoovide statistika ja aruandlus. 


Microsoft 365 teenuste haldustegevused:
 

 • Haldame kõiki 365 teenuskomponente: 
  • Azure Active Directory/AD Connect 
  • Office 365 kontoritarkvara 
  • Exchange Online meiliteenus 
  • OneDrive For Business 
  • Sharepoint Online 
  • Teams, Planner 
 • ametliku toe vahendamine teenuse kasutamisel tekkivate teenusepakkuja poolsete häirete korral. 


Strateegiline nõustamine:
 

 • arendusettepanekute tegemine IT-paremaks rakendamiseks; 
 • vajadusepõhised kliendikohtumised IT-arengukava koostamiseks ja tegevuste planeerimiseks; 
 • Infoturbe haldus ja auditid; 
 • uute tehnoloogiate tutvustamine; 
 • IT-arengukava loomine ja tööshoidmine. 

Teenuse hind alates 55 € + KM, mis sisaldab 1h skoopi kuuluvate tegevuste teostamiseks.

Töötunni hind pärast 1. töötunni täitumist on 58 € + KM. Töövälisel ajal (17:00 - 8:30) kehtib koefitsient x2. Teenindustund kõrgemat oskust vajavate seadmete ja lahenduste teenindamisel (VMware, Hyper-V, VMM, andmemassiivid, tulemüür, Exchange, keerulisemad kohtvõrgu seadistamised) kehtib töötunnihind 85 € + KM (töövälisel ajal 17:00 - 8:30 koefitsient x2).

Kokkuvõte tegevustest, mis kuuluvad töökoha haldusteenuse skoopi:
 • Seadme, teenuse, tarkvaraga seotud nõustamine/kaugtugi
 • Tellimuspõhised hooldustegevused (turvapaikamine, püsivara uuendused, driverite uuendused)
 • Konfiguratsioonimuudatused (kui on tarvis olemasoleva serveri või teenuse seadetes midagi muuta)
 • Turvaseadete haldus (kanname hoolt, et IT-varad vastaksid heal tasemel küberturvalisusele)
 • Serverite, töökohtade olemasoleva varunduse haldus
 • IT-inventari kaardistus, dokumenteerimine, aruandlus
Lepinguga kaetud tegevuste kirjeldus (skoop) lahti kirjutatult:

Kasutajatugi: 

 • kasutajatugi pöördumiste registreerimisteks, lahendamiseks ja konsultatsiooni saamiseks;
 • tõrgete lahendamine kliendi juures kohapeal;
 • kasutajatoe poole pöördumiseks on järgmised võimalused: 


Võrguhaldustegevused:
 

 • võrgu aktiivseadmete seire; 
 • võrguaktiivseadmete konfigureerimine; 
 • võrgu aktiivseadmete turvafunktsioonide haldus; 
 • võrgurikete korral sekkumine; 
 • seadmete püsivara uuenduste paigaldamine; 
 • võrgu parandamiseks ettepanekute tegemine; 
 • VPN haldus. 


Töökohtade ja kontoriseadmete haldustegevused: 

 • tarkvaraprobleemide lahendamine kaughalduse teel; 
 • tööjaamade operatsioonisüsteemi ja kontoritarkvaraga seotud probleemide tuvastamine ja lahendamine; 
 • kasutajate nõustamine; 
 • uute arvutitöökohtade ülesseadmine (domeeni lisamine, rakendustarkvara installeerimine); 
 • kontoriseadmete (printer, skänner) haldus ja hooldus; 
 • töökohtade turva- ja versiooniuuenduste jälgimine ja paigaldus. 


Serverite ja serveriruumiseadmete haldustegevused:
 

 • serveriruumi seadmete ja teenuste seire; 
 • serveri OS, tüüpteenuste ja rollide installeerimine, konfigureerimine; 
 • turvauuenduste paigaldamine; 
 • turvasätete, ligipääsude ja õiguste haldus; 
 • seadmete driverite ja püsivara uuenduste paigaldamine; 
 • kettakastide ja andmemassiivide haldus ja seire; 
 • virtuaalkeskkondade haldus (Hyper-V, VMware, XEN, KVM). 


Varunduse haldustegevused:
 

 • serverite ja töökohtade varunduse seire; 
 • varundusplaani loomine ja ajakohasena hoidmine; 
 • varunduse toimivuse seire; 
 • testtaastamised vajadusepõhiselt. 


E-maili teenuse haldamine:
 

 • teenuse ja meilivoo seire; 
 • postkasti seadete administreerimine; 
 • kasutajate haldus; 
 • spämmifiltri ja turvasätete haldus; 
 • meililistide, gruppide, teenuspostkastide haldus. 


Administratiivsed IT-haldustegevused:
 

 • IT-inventari pidamine; 
 • IT-dokumentatsiooni loomine ja ajakohasena hoidmine; 
 • intsidentide ja teenindussoovide statistika ja aruandlus. 


Microsoft 365 teenuste haldustegevused:
 

 • Haldame kõiki 365 teenuskomponente: 
  • Azure Active Directory/AD Connect 
  • Office 365 kontoritarkvara 
  • Exchange Online meiliteenus 
  • OneDrive For Business 
  • Sharepoint Online 
  • Teams, Planner 
 • ametliku toe vahendamine teenuse kasutamisel tekkivate teenusepakkuja poolsete häirete korral.

OIXIO on arenenud koos Eesti IT-ala teerajajatega alates 1991. aastast. Nende tänane meeskond ja võimekus sündisid 2019. aastal kahe Eesti ettevõtte – Võrguvara
ja MAX123 meeskondade ühinemisel – selge visiooniga muuta kvaliteedipilti Eesti IT-äriteenuste turul. Siira suhtluse, Sinu vajaduste täpse mõistmise ja originaalse süsteemsusega on OIXIO saavutanud valdkonna kõrgeima kliendirahulolu, kuid nad ei lakka arenemast. Mõistes motiveeritud ja kompetentse meeskonna olulisust, soovivad nad olla valdkonna hinnatuim tööandja.

Tutvu OIXIOga lähemalt nende kodulehel.