Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.

Mobiilne kõnehaldus sinu ärile

Nutikas kõnekeskuse teenus kogu Sinu ettevõtte klienditeeninduse haldamiseks

Võta Piiramatu Äri Mobiilis

Suurfirmade tasemel kõnehaldusteenus ka väikeettevõtjale taskukohase hinnaga.

Kasuta automaatset kõnede suunamist, kõnepostkasti, häälsõnumeid, tööaja seadistust ja palju muud ning juhi seda kõike mugavalt äpist. Kui Sinu äri edu sõltub klienditeenindusest, siis Piiramatu Äri Mobiilis aitab Sul seda veelgi paremaks muuta.

Teenust aitab tasuta seadistada Tele2 ekspert, kellelt saad vajadusel ka edaspidi nõu küsida.

Pakett sisaldab ka piiramatuid kõnesid ning iga töötaja netimahu saad ise valida.

 

Piiramatu nett
Piiramatud kõned ja SMSid
Mobiilne kõnehaldus
D9EE6A71-3289-4533-8D96-8CEACA433BEB Created with sketchtool. Piiramatu kiirusega internet Sinu poolt valitud mahuga
Piiramatud kõned ja sõnumid Eestis, Põhjamaades ja ELis
12287F14-176C-44F8-9190-BAFB3A571014 Created with sketchtool. 50, 200, 300 või 400 rahvusvahelist kõneminutit Eestist ELi
image/svg+xml 347E2038-4722-4952-A545-A8C04BEB9BA0 347E2038-4722-4952-A545-A8C04BEB9BA0 Created with sketchtool.
Ärikõnede jagamine
Hind 2+ pakett
image/svg+xml 347E2038-4722-4952-A545-A8C04BEB9BA0 347E2038-4722-4952-A545-A8C04BEB9BA0 Created with sketchtool.
Piiramatu Äri Mobiilis +
Hind 12+ pakett
image/svg+xml 347E2038-4722-4952-A545-A8C04BEB9BA0 347E2038-4722-4952-A545-A8C04BEB9BA0 Created with sketchtool.
Piiramatu Äri Mobiilis
Hind 7+ pakett
Ettevõtte üldnumber
Sissetulevate kõnede jagamine
Kõnepostkast
Häälsõnum
Äpp mobiiltelefonis
Tööaja seadistamine
Era- ja ärikõnede lahutamine
Tarkvaratelefon
Automaatne kõnesalvestus
Virtuaalne häälmenüü (IVR)(+12€)

Tele2 ekspert aitab Sul teenusest maksimumi võtta

Eestis uudse lähenemisena aitab Sul mobiilse kõnehalduse lahenduse kasutusele võtta meie oma ekspert. Pärast seda, kui oled vajalikud programmid alla laadinud, aitab Marko lahenduse seadistada selliselt, et Sinu ettevõttel oleks sellest kõige enam kasu. Vajadusel saad tarkvaratelefoni, äpi, iseteeninduse ja salvestuskeskkonna kohta temalt nõu küsida ka edaspidi. 

Kõnehaldusteenuste kasutustingimused

Käesolevad tingimused sätestavad Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2) kõnehaldusteenuste (edaspidi koos kui teenused) Piiramatu Äri Mobiilis (edaspidi PÄM) ja Ärikõnede jagamise kasutamise põhimõtted äri- ehk juriidilisest isikust kliendile (edaspidi Klient). 

Sõltuvalt sellest, kas Klient kasutab PÄM kõnehaldusteenust koos ärikõnede jagamise funktsionaalsusega või ainult Ärikõnede jagamise teenust, kehtivad käesolevad Tingimused kas tervikuna või osaliselt.

Piiramatu Äri Mobiilis teenus

 1. PÄM on virtuaalne kõnehaldusteenus, mis võimaldab mobiili- ja/ või arvutirakenduse abil hallata sissetulevaid ja väljuvaid kõnesid. 

 2. Teenuses sisalduvad funktsioonid ja nende kirjeldused on leitavad Tele2 kodulehel. Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi pakutavates funktsionaalsustes. 

 3. Teenust on võimalik kasutada järgnevate seadmetega: nutitelefonid, tarkvara-ja IP telefonid, tahvelarvutid ja arvutid. Teenusega kaasas olev tarkvara on mõeldud kasutamiseks Androidi, iOSi ja Windowsi uuendatavate operatsioonisüsteemidega seadmetega. 

 4. Tulenevalt isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL 2016/679), loetakse kumbagi Poolt PÄM-i kasutamisel iseseisvaks andmete vastutavaks töötlejaks. Klient vastutab õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise eest, andmesubjektide nõuetekohase teavitamise eest vestluse salvestamisest ning samuti määrab ja haldab isikuandmete säilitamise tähtaegu. Salvestuskeskkond säilitab kuni 12 kuu andmed.

 5. Teenuse käigus säilitatud kõnesalvestiste ja/või häälsõnumite suhtes loetakse Tele2 isikuandmete volitatud töötlejaks, kes säilitab eelnimetatud andmeid vastutava töötleja, s.o Kliendi ülesandel. Tele2 kui isikuandmete volitatud töötleja töötleb isikuandmeid kooskõlas Tele2 privaatsuspoliitikaga. 

 6. PÄM teenuse lepingu lõpetamisel salvestuskeskkonnas olevad andmed kustutakse. Kliendil on õigus ja võimalus vajadusel salvestuskeskkonnas olevad andmed alla laadida ja Tele2 välisesse keskkonda salvestada enne lepingu lõppemist.

Ärikõnede jagamise teenus

 1. Ärikõnede jagamise teenus on üks PÄM teenuse funktsionaalsustest, mis võimaldab ettevõtte üldnumbrile saabunud kõned automaatselt jagada ühe või mitme kasutaja vahel eelnevalt Kliendi poolt kindlaks määratud reeglite alusel.

 2. Teenust on lisaks võimalik PÄM lahendusest eraldiseisvalt kasutada koos Tele2 mobiilse äri paketiga.

 3. Ärikõnede jagamise teenusega on Kliendil võimalik välja helistades valida, kas näidata ettevõtte üldnumbrit või kasutaja numbrit.

 4. Kui Kliendi poolt kasutusel olev mobiilipakett ei sisalda tasuta „Ärikõnede jagamise“ lisateenust, on Tele2-l õigus rakendada teenuse eest tasu või teenus lõpetada.

 5. Teenused on mõeldud kasutamiseks üksnes koos Tele2 mobiilse äripaketiga.

 6. Teenused on mõeldud kasutamiseks üksnes Eesti Vabariigi territooriumil. 

 7. Kliendi poolt valitud Teenus(t)e aktiveerimine ja/või seadistamine toimub Tele2 esindaja poolt vastavalt Kliendi poolt soovitud eelistustele. 

 8. Teenuste kasutamiseks saab Klient soovi korral tasuta kaasa ühe Piiramatu Äri Üldnumber või Piiramatu Äri Üldnumber Fix teenuse. Üldnumbri teenuse pakkumine lõpetatakse, kui viimane Kliendi kontol olev üldnumbrit teenindav ja lisateenust omav mobiili– või lauanumber suletakse.

 9. Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt lepingu kehtivuse päevade arvule. 

 10. Kui teenuste kasutamisel esineb probleeme, siis tuleb Kliendil saata vastav teavitus kas e-posti aadressile firma@tele2.ee või helistades telefoninumbril 1205.

 11. Tele2 on õigus igal ajal muuta teenuste tingimusi või öelda teenusleping üles, teatades Kliendile sellest emaili kaudu vähemalt 30 päeva ette.

 12. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad teenuste kasutamist ka Kliendi liitumisleping, Tele2 ärikliendi teenuste kasutamise üldtingimused, Tele2 privaatsuspoliitika ja Tele2 interneti kasutamise tingimused (avaldatud www.tele2.ee).