Lühi- ja teenusnumbrid

Teenusepakkujad, kes soovivad Tele2 klientidele osutada tasulisi teenuseid, saavad seda teha, avadaes eritariifse lühinumbri või kasutades veebi teel hinnastamist.

1. Taotle number TTJAst.

Enne taotluse esitamist teosta numbrikuuluvuse päring, kontrollimaks kas soovitud number ei ole juba kasutuses. Numbriloa taotluse saab vormistada TTJA veebilehel. Numbriluba antakse numeratsiooni kasutajale hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, kui numeratsiooni kasutaja on eelnevalt tasunud riigilõivu. Lühi- ja teenusnumbrite avamisega kaasnevate riigilõivudega saab tutvuda TTJA veebilehel. 

2. Suhtlus Tele2ga.

Lepingu sõlmimiseks Tele2-ga peab teenusepakkuja saatma taotluse aadressile number@tele2.ee numbri avamiseks.

Taotluses peavad sisalduma:

 • sisuteenuse pakkuja kontaktandmed, mis on nähtavad lepingu päises;
 • eritariifne number, mida soovitakse Tele2 võrgus avada;
 • numbri tariif;
 • IP aadress;
 • pakutava teenuse kirjeldus;
 • andmeside hinnastamisel ka URL.
3. Tarfiifi teavituse automaatvastaja.

TTJA nõude kohaselt tuleb lühinumbrile üles seada ka tarfiifi teavituse automaatvastaja. Piisab kui teed selle teavituse vaid ühe operaatori juures. Selleks tuleb edastada e-mailile number@tele2.ee kuni 10s kestusega helifail, kus teavitatakse helistajat kõne hinnast ja pakutavast teenusest.

Teavituse ajal ei ole lubatud sisuteenuse hinda rakendada. Hinnateavituse nõuet ei pea rakendama reaalajas meedia vahendusel läbiviidava hääletuse, võistluse, tarbijamängu või annetuse kogumise korral, mille hind on helistajale vahetult teatavaks tehtud koos teenusnumbriga sama meedia vahendusel.

4. Tehtud!

Peale lepingu sõlmimist avab Tele2 numbri sisuteenuse pakkuja ja Tele2 vahelise lepingu alusel.

Sisuteenuse pakkujal on võimalus valida Eesti numeratsiooniplaanist teenuse osutamise numbriks kas lühinumber, 800-number või 900-number.

 • Lühinumber on kolme- kuni viiekohaline kümnendnumber, mida võib kasutada kõne või SMS teenuse osutamiseks, sideettevõtja või muude adressaatide, sealhulgas hädaabiteenistuse lihtsustatud valimiseks (näteks: 1182 infotelefon; 15158 helinad, mängud; 1205 Tele2 äriklienditeenindus)
 • 800-number on ettenähtud tarbijale maksuvabade kõneteenuste osutamiseks (näiteks: 8008888 Prisma infotelefon, 8004444 Tolliameti vihjetelefon)
 • 900-number on ettenähtud tarbijale tasuliste kõneteenuste osutamiseks (näiteks: 9007705 TÜK Lastefondi annetus, 9007001 Laululahingu hääletus, 9008855 vestlusliin)
Lühinumbri kõneteenus
 • Numbrile, millel sisuteenuse pakkuja osutab oma teenust, rakendub esimesel 10 sekundil proportsionaalselt operaatori hinnakirja järgne tasu 0.19 EUR/ minut + 20% käibemaks. Alates 11-ndast kõnesekundist rakendub teenusnumbrile helistamisel pakutava sisuteenuse hind. Sisuteenuse hinna määrab teenuse pakkuja.
 • Sisuteenuse pakkujale eritariifsele numbrile helistatud kõnede eest maksumäära arvestamine algab alates 11-ndast kõnesekundist.
 • Tasulist sisuteenust, mille teenusnumbrile helistamise hind on miinimumhinnast kõrgem, osutav sisuteenuste pakkuja on kohustatud kõne algusest 10 sekundi jooksul teavitama klienti kõneminuti hinnast ja pakutava teenuse sisust.
 • Eritariifse numbri teenuse osutamisel Tele2 võrgus lisandub sisuteenuse pakkujale kuutasu kõneteenuse korral 35.00 € + 20% käibemaks. Numbri avamine Tele2 võrgus maksab 35.00 €, millele lisandub käibemaks.
 • Kõneteenuslepingute ja alusnumbrite muutmise tasu on 35.00 €. Summale lisandub käibemaks.
 • Sisueenuse pakkujad peavad garanteerima igakuiselt vähemalt 200 EUR käibe, kui käive on olnud 2 (kahe) kuu jooksul alla 200 EUR, siis number suletakse teavitades sellest eelnevalt teenusepakkujat.
Kõneteenus
 • 800-numbri puhul on teenus lõpptarbijale tasuta, Tele2 koostab sisuteenuse pakkujale arve hinnaga 0.23 € km.-ga/minut.
 • Annetusnumbrite ja teiste 900-numbrite puhul määrab hinna teenuse pakkuja ise.
SMS-teenus
 • Eritariifse numbri teenuse osutamisel Tele2 võrgus lisandub sisuteenuse pakkujale sms-teenusel ühekordne liitumistasu 50.00 € ja kuutasu 35.00 €. Summadele lisandub käibemaks.
 • SMS-teenusnumbrite ühenduse muutmise tasu on 35.00 € +20% käibemaks.
 • Tulujaotus on: 50% Teenusepakkujale ja 50% Tele2-le, kui käive tuleb üle 2000 EUR, siis on tulujaotus 60% Teenusepakkujale ja 40% Tele2-le.
 • Teenusepakkuja peab olema võimeline garanteerima vähemalt 200 EUR käibe kuus, kui see 2 kuu jooksul jääb alla 200 EUR, siis teenus suletakse.

Aktiveerimistasu on 20 €, mis tuleb tasuda ühel korral.

Teenuse kuutasu on 12 € + km (sisaldab kõnesid ja kõne hinna teavitust).


CBG (Content Billing Gateway) võimaldab kliente hinnastada nii MO (Mobile Originated) kui MT (Mobile Terminated) põhiselt, pakkuda perioodilisi teenuseid või hinnastada WAP`is. Loe täpsemat CBG tehnilist kirjeldust: Tele2_Content_Billing_Client_protocol.

Ettevõtted, kes ei soovi endale ise eritariifset lühinumbrit tellida või mobiilside operaatoritega lepinguid sõlmida, võivad pöörduda vahendajate poole, kellel on lepingud kõigi Eesti operaatoritega.

 • Ericsson IPX Indrek Petersoo +372 512 2954
 • Mobi Solutions OÜ Janek Pello +372 5666 8968
 • Link Mobility Madars Sondors +371 2945 7587