Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.

Tele2 blogi

Nutimaailma teejuht – nõuanded, seadmete arvustused, võrdlused, nipid ja muud kuumad teemad!

Tele2 blogi

Äripartneri valik on sama oluline kui oma sõprusringkonna loomine ja hoidmine
Avaldatud:
Uuendatud:
Autor:
Janar Juht

Partnerite valik võib olla suur väljakutse just ettevõtte algusfaasis. Tele2 ärikliendi osakonna juht Janar Juht annab alustavale ettevõtjale nõu, kuidas leida partnerid, kellega luua pikaajaline koostöö ja keda saab usaldada ka siis, kui tekivad raskused või takistused, mida tuleb ette iga ettevõtte elukaare jooksul.

1. Veendu ühistes väärtustes

Partnerite valikul on oluline veenduda sarnastes väärtustes. Kui see, mida ettevõtjana oma äri tehes oluliseks peetakse, ei ühti partneri vaadetega, võib pikaajaline koostöö osutuda keeruliseks. Oluline on hinnata, kas sinu partneri vaated kattuvad sinu isiklike väärtustega. Ühised väärtused aitavad olla samal lehel koostöö igas etapis. Tuleks läbi mõelda ja selgelt defineerida, kuidas üksteisele maksimaalselt kasulik olla ning milline on ühine eesmärk, millises suunas liikuda. Kui partnerlus jõuab faasi, kus sellest võidab ainult üks osapool, on pikaajalist koostööd väga keeruline toimima saada. Edukas partnerlus toimib võrdsetel alustel ning loob väärtust mõlemale poolele.

2. Riske maandab eeltöö

Koostöö alustamine on alati lihtsam, kui potentsiaalse partneriga on olemas varasem kontakt ning hea ettekujutus tema väärtustest, harjumustest ja põhimõtetest. Sellise teadmise puudumisega kaasneb alati risk, seetõttu soovitan vältida koostöö alustamist, tuginedes vaid teadmisele partneri pakutavast tootest või teenusest. Kindlam on omada ettekujutust ka sellest, kes on need inimesed, kellega töötad. Riskide maandamiseks ning sarnastes väärtustes veendumiseks tasub alati potentsiaalse partneri tausta uurida. Tänapäeval on selleks mitmeid mooduseid – näiteks võib ühendust võtta ühiste tuttavatega, keda sotsiaalmeedia kaudu lihtne leida on, või kasutada ka Google’i otsingut, mis võib varasemast tegevusest olulist infot anda.  

3. Pange paika mängureeglid

Lisaks tausta uurimisele on oluline partnerluse alustamisel panna paika ühised mängureeglid – fikseerida täpsed kokkulepped, mis aitavad tulevikus erimeelsusi lahendada ning on partnerluse kindlaks aluseks. Loomulikult ei saa kõiki asju lepingutega reguleerida, aga kindlasti on võimalik üheskoos kokku leppida partnerluse hea tava. Alustaval ettevõtjal võib olla lihtne mõelda, et tema tegevused on väheolulised või väikesed – ent iga väike asi kasvab ajas suuremaks ning sellega koos kasvavad ka erimeelsused. Kui juba alguses ei ole konkreetseid mängureegleid paika pandud, muutub asjaajamine keerulisemaks ning seda haavatavam on ka ettevõte. 

4. Kus häda kõige suurem, seal partner kõige lähem

Edukas koostöö – näiteks mõne toote turule toomisel või teenuse pakkumisel – eeldab mõlemapoolset panustamist sellesse, et omavahelised protsessid toimiksid. Seda aitab tagada regulaarne suhtlus ja infovahetus ehk läbimõeldud kommunikatsioon. Hästi tehtud kokkulepped on üheselt mõistetavad mõlemale poolele. Hea kommunikatsiooni alustala on ka avatus – see tähendab, et probleemide korral ei tohiks neid peita, vaid avatult rääkida ja lahendusi leida. Usun põhimõttesse, et kus häda kõige suurem, seal sõber – ja partner – kõige lähem. Avatud kaartidega rääkimisel võib olla mitu eelist – on vägagi tõenäoline, et vastaspool pakub mõne hea lahenduse või tekib rääkimise tulemusena endal häid ideid. Paindlikkust peame oluliseks ka Tele2s, seetõttu pakkusime 2020. aasta kevadel koroonakriisi ajal äriklientidele tasuta piiramatut internetti, et nad saaksid keskenduda oma äri kaugtööle ümberkorraldamisega.

Tele2 kui partner

Võin kinnitada, et kirjeldatud põhimõtted on olulised ka Tele2 jaoks. Partnerina soovime uusi lahendusi välja töötades pakkuda kaasaegseid lahendusi igas suuruses ettevõtetele, mis aitaks päriselt nende äri kasvatada. Nii oleme uusi lahendusi turule tuues lähtunud just sellest, et ka väikeettevõtted saaks kasutada lahendusi, mis on varasemalt olnud kättesaadavad rohkem suurematele ettevõtetele. Näiteks võib tuua meie kõnehalduslahenduse Piiramatu Äri Mobiilis, mis võimaldab ettevõtjail oma kliente ladusamalt teenindada ja muuta oma äri efektiivsemaks ning tulusamaks.

Lisaks pakume oma klientidele unikaalset võimalust kasutada erihinnaga dokumendihalduslahendust Avokaado, mis ühendab tarkvara ja juristide poolt koostatud sisu ning lubab dokumente terve elutsükli vältel hallata ühel platvormil ning lepinguid automatiseerida. See lihtsustab töövoogu eelkõige väikeettevõtete jaoks, kelle jaoks on juriidilised toimingud tihti keerulised või liiga kulukad – nii ei pea väikeettevõttel olema juristi selleks, et erinevates ärisituatsioonides korrektselt tegutseda.

Seega: veendu ühistes väärtustes, maanda riske eeltööga, sea paika mängureeglid ja loo alused heaks kommunikatsiooniks – just nii on võimalik luua partnerlus, mis Sind ja Sinu äri täiendab ning loob eelduse üheskoos äri kasvatamiseks.

Autor
 Tele2
Tele2
Tele2
See artikkel on valmis küpsetatud suure hoole ja armastusega tele2laste või meie koostööpartnerite poolt. Loodame, et said väärt infot!