Teenuste hinnad erakliendile

Hinnad sisaldavad käibemaksu, hinnakiri kehtib alates 25.07.2018.

Liitumine
  Liitumine 4 €
  Liitumine Iseteeninduses Tasuta
  Liitumine numbriliikuvusega Tasuta
  Kõnekaardilt üleminek lepinguliseks teenuseks / lepingulisest teenusest üleminek kõnekaardile 8 € 
Järelmaksu lepingutasu
  Järelmaksu lepingutasu 10 €
Paketivahetus
  Üks paketivahetus kuus Tasuta
  Iga järgnev paketivahetus 8 €
SIM-kaardi vahetus
  SIM-kaardi vahetus 4 €
  SIM kaardi vahetus Iseteeninduses 2 €
  Smart-kaardi, Tele2 kõnekaardi või internetikaardi SIM-kaardi vahetus 2 €
Muud lepinguga ja mobiilinumbriga seotud teenustasud
  Lepingu ümbervormistamine 4 €
  Tähtajatu lepingu peatamine Tasuta 
  Telefoninumbri vahetus 8 € 
  Kuldnumber 20 €
Seadmed ja seadistamine
  Seadistamine Tele2 kliendile Tasuta
  Tele2st soetatud ekraanikaitse paigaldamine Tasuta
  Asendusseadme rent 20 €
Arvetega seonduvad teenustasud
  E-arve Tasuta
  Arve tasumise teenustasu esinduses 2 € 
  Arve tasumise teenustasu esinduses 65+
* kehtib 65+ vanuses klientidele
Tasuta
  Igakuine kõneeristus koos e-arvega Tasuta
  Igakuine kõneeristus e-postile (CSV-formaadis) Tasuta
  Igakuine kõneeristus postiaadressile 2 €
  Ühekordne kõneeristus e-postile 2 €
  Ühekordne kõneeristus postiaadressile 2 € 
  Varasema arve koopia e-postiga 2 €  
  Arve koopia postiaadressile 2 €  
  Ostudokumendi koopia Tasuta
Krediidilimiidi muutmine
  Krediidilimiidi muutmine  2 €
  Krediidilimiidi muutmine iseteeninduses Tasuta
Arve summa info
  Iseteeninduses Tasuta
  Kõne mobiililt lühinumbrile 1886 või tavanumbrile 686 6810 0,09 € / kõne
  Arve summa ja laekumise teavitus-SMS 0,19 €
Saldoinfo
  Iseteeninduses Tasuta
  Kõne mobiililt lühinumbrile 1886 või tavanumbrile 686 6810 0,09 € / kõne
Tähtajalise liitumislepingu lõpetamine 
  Tähtajalise liitumislepingu ennetähtaegne lõpetamine või peatamine, kui paketiga on seotud seade. Lepinguga seotud seadme jääkväärtus. 
  Tähtajalise liitumislepingu peatamine või ennetähtaegne lõpetamine, kui seadmele on antud soodustus. Lepinguga seotud seadme jääkväärtus ja/või saadud seadme soodustuse jääkväärtus.
Võlgnevuste likvideerimisega seotud tasud
  Maksetähtaja pikendamine 2 €
  Maksegraafiku koostamise tasu 8 €
  Võlgnevuse tõttu kõnepiiranguga numbrite taasavamise tasu 4 €
  Võlgnevuse meeldetuletuskiri 4 €
  Võlgnevuse teatis peale lepingu lõpetamist 12 €