Teenuste hinnad ärikliendile

Hinnad ei sisalda käibemaksu, hinnakiri kehtib alates 01.03.2016.

Liitumine
  Liitumine Tasuta
  Liitumine Iseteeninduses Tasuta
  Liitumine numbriliikuvusega Tasuta
Järelmaksu lepingutasu
  Järelmaksu lepingutasu 5,83 €
Lepingu ümbervormistamine
  Lepingu ümbervormistamine 3,33 €
Lepingu peatamine
  Tähtajatu lepingu peatamine 3,33 €
  Lepingu peatamine Iseteeninduses 3,33 €
Paketivahetus (sh internet arvutis paketi vahetus)
  Paketivahetus suurema kuutasuga paketi vastu Tasuta
  Paketivahetus väiksema kuutasuga paketi vastu 6,66 €
  Paketivahetus Iseteeninduses Tasuta
Sim kaardi vahetus
  SIM kaardi vahetus 6,66 €
  SIM kaardi vahetus Iseteeninduses 2,67 €
Telefoninumbri vahetus
  Telefoninumbri vahetus 6,66 €
  Kuldnumber 16,67 €
Arvetega seonduvad teenustasud
  E-arve Tasuta
  Arve tasumise teenustasu esinduses 1,66 €
  Igakuine kõnede eristus koos e-arvega Tasuta
  Igakuine kõnede eristus e-mailile (CSV-formaadis) 1,07 €
  Igakuine kõnede eristus postiaadressile 1,66 €
  Ühekordne kõnede eristus e-mailile 1,07 €
  Ühekordne kõnede eristus postiaadressile 4,16 €
Arve summa info
  Iseteeninduses Tasuta
  Kõne mobiililt lühinumbrile 1886 0,08 € / kõne
  Kõne tavatelefonilt numbrile 6 866 810 0,08 € / kõne
  Arve summa ja laekumise teavitus SMS 0,16 €
Saldoinfo
  Iseteeninduses Tasuta
  Kõne mobiililt lühinumbrile 1886 0,08 € / kõne
  Kõne tavatelefonilt numbrile 6 866 810 0,08 € / kõne
Laekumise info
  Iseteeninduses Tasuta
  Kõne mobiililt lühinumbrile 1886 0,08 € / kõne
  Kõne tavatelefonilt numbrile 6 866 810 0,08 € / kõne
Arve ja ostudokumendi koopiad
  Arve koopia e-mailile 0,83 €
  Arve koopia postiaadressile 4,16 €
  Ostudokumendi koopia 2,50 €
Krediidilimiidi muutmine
  Krediidilimiidi muutmine 1,67 €
  Krediidilimiidi muutmine Iseteeninduses Tasuta
Võlgnevuste likvideerimisega seotud tasud
  Maksetähtaja pikendamine 2,5 €
  Võlgnevuse sissenõudmise tasu Al.1.10.2015 vastavalt Võlaõigusseaduse kehtivale regulatsioonile
  Maksegraafiku koostamise tasu 6,66 €
  Maksehäireregistri kirja saatmise tasu 4,16 €
  E-mailiga saadetud võlakirja saatmise tasu 8,33 €
Muud teenused
 

Lihtne seadistus / seadme laadimine

- SIM kaardi andmete kopeerimine

- MMS seadistamine

1,25 €
 

Keskmise astme seadistus

- e-maili seadistamine

- modemi/ruuteri seadistamine

- programmide allalaadimine ja installeerimine (viirusetõrje, Facebook jne)

- telefoni esmane seadistamine

3,75 €
 

Kõrgema astme seadistus

- andmete kopeerimine (pildid, kontaktid jne)

- andmete varundamine

- uue konto loomine telefoni, tahvelarvutisse (Google, Microsoft, Facebook jne)

8,33 €
Kullerteenus
  Ärikliendil kõikide seadmete kohale toimetamine 3,33 €
Piiranguteenused
  Interneti täieliku piirangu tellimine Tasuta
  Eritariifsete kõnede piirang 0,83 € / kuus
  Rahvusvaheliste kõnede piirang 0,83 € / kuus
 

Roamingus interneti piirang

0 €
Ekraanikaitse paigaldamine 
  Paigaldamine 4 €

Tähtajalise liitumislepingu leppetrahvid

Tähtajaliste liitumislepingute muutmine või ennetähtaegne lõpetamine, 24-kuulised kohustused

Teenuspaketi kuumaksu korrutis lepingu tähtaja lõpuni jääva perioodiga

Soodustusega seotud järelmaksu ja tähtajalise liitumislepingu muutmine või ennetähtaegne lõpetamine, 24-kuulised kohustused

Tähtaja lõpuni jäänud tasumata järelmaksu osamaksed ja leppetrahv, mis koosneb teenuspaketi kuumaksu korrutisest lepingu tähtaja lõpuni jääva perioodiga

Soodustusega seotud tähtajalise liitumislepingu muutmine või ennetähtaegne lõpetamine, 6-, 12,- 18-kuulised kohustused

Ostukuupäeval saadud soodustuse väärtus

Soodustusega seotud järelmaksu ja tähtajalise lepingu muutmine või ennetähtaegne lõpetamine, kui teenuspaketi kuumaks on 0 € kuni 1 €

Tähtaja lõpuni jäänud tasumata järelmaksu osamaksed ja leppetrahv summas 64 €