Eestit räsinud tugevate tormituulte tõttu võib esineda häireid levi ning andmesideteenusega eelkõige Loode- ning Lõuna-Eestis. Oleme tormist puudutatud piirkondadesse saatnud lisajõudusid, et aidata varustada rohkem kui 15 tugijaama elektriga, tagamaks klientidele levi ning andmesideteenuse.

Alajaamade riketest ning laiaulatuslikest elektrikatkestustest tulenevalt on teatud piirkondades levi- ning internetikasutus endiselt piiratud. Teeme omaltpoolt kõik, et tavapärane teenus kiirelt taastada.

Operatiivset infot elektrikatkestuste ning elektrivõrgu olukorra kohta saab Eleringi lehelt.