UUDISED

Ole kursis sellega, mis Tele2s toimub. Loe kõige värskemaid uudiseid!

Numbriliikuvus: Mida tähendab numbrite kaotamine tegelikult?
08.03.2022

Eestis on 1,3 miljoni elaniku kohta 2 000 000 telefoninumbrit. Numbrid liiguvad operaatorite vahel pidevalt, kuid see ei tähenda, et ka klient liigub. 

Ühel kliendil võib olla mitu numbrit, ent samas vaid üks liitumisleping – seega puudub liikunud numbrite arvul otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.

Niisiis ei ole mõistlik jälgida vaid numbrilise liikuvuse statistikat, vaid arvesse tuleks võtta ka teisi tegureid. Tele2 juhi Chris Robbinsi sõnul kasvab ettevõte uute liitumislepingute arvelt, mis tähendab otsest kliendibaasi kui ka teenustulu kasvu. Näiteks tegi Tele2 2021.aastal sideteenuse sektoris kõige kiirema kasvu, suurendades oma teenustulu aastaga 12% ning ulatudes seeläbi 54 miljoni euroni. 

Igal kuul teevad Eesti inimesed ligikaudu 9500 avaldust oma sideteenuse pakkuja vahetamiseks [1]. Operaatori vahetamine võib olla tingitud soovist saada soodsamat ja sobivamat teenust või paremat klienditeenindust. Mõni operaator lubab “teisele poolele” üle tulijaile kingitusi – näiteks nutitelefone või tõukerattaid. Ent tasuta kingitused ei ole tegelikult tasuta. Ootamatult soodsad letialused pakkumised maksavad operaatorite eest kinni olemasolevad kliendid, kingituste taga seisab tihtipeale aga siduv leping.

Selliste ebamõistlike praktikate vastu on Tele2 juba mitu aastat Eesti telekomisektoris mässanud, et kaitsta oma kliente siduvate lepingute ning ebamõistlike pakkumiste eest, millele tihtilugu lisanduvad ka peidetud kulud. „Soodsama letialuse pakkumise näol saab klient küll näilise kiire hinnavõidu, kuid pikas perspektiivis on “letialuste pakkumiste” süsteem kliendile hoopis kahjulik,“ rõhutab Robbins.

„Eestis on Euroopa Liidu riikide seas kõige aeglasem ja väheautomaatsem «portimine» ehk mobiilinumbri ühe operaatori juurest teise juurde üleviimine. Paljudes riikides saavad kliendid operaatoreid vahetada minutitega, samal ajal kui Eestis võib see võtta 3 kuni 7 tööpäeva.“ 

Pikk portimisaeg annab aga operaatoritele võimaluse letialuseid pakkumisi teha. „Selleks, et ka Eesti operaatorid näeksid vajadust klienti hoida ka kliendisuhte ajal, mitte alles siis, kui see ähvardab lõppeda, peab Eesti riiklik järelevalveasutus muutma sideturu teenusepakkumise loogikat ehk tegema portimise nii kiireks, kui see on tehnoloogiliselt võimalik – minutite või tundidega,“ rõhutab Robbins.

 

[1] https://ttja.ee/ariklient/ametist/statistika/numbriliikuvus

Populaarsed tooted e-poes