Tele2 numbrites

Meid on vähe, aga me oleme võimekad. Me pingutame selle nimel, et kasvatada meie kliendi väärtuspakkumist ja rahulolu. Seda tunnistab ka statistika.

Tele2 töötajad

Meie inimesed on töökad ja meil on neid palju. Kokku lausa 313 tublit inimest! Sinna hulka kuuluvad meie kontori, esinduste ning ka võrguga tegelevad töötajad. Püksid on meie majas naiste jalas, sest naistöötajaid on meil kõvasti rohkem. Nemad on hõivanud lausa 65% töökohtadest. Meestel pole selle vastu aga midagi.

Kaasatusindeks

Kaasatuse skoor näitab seda, kui õnnelikult tunnevad meie töötajad end keskmiselt Tele2-s töötades. Kaasatud töötaja on lojaalne, panustab tugevalt enda ja ettevõtte arengusse ning tal on soovi ja energiat midagi ära teha. Ta teab, millised on organisatsiooni pikaajalised eesmärgid ning milline on tema roll. 2018. aasta neljanda kvartali töötajate rahulolu uuringu tulemus näitas, et 74% töötajatest tunnevad ennast õnnelikult Tele2s töötades.

Töötaja soovitusindeks juhile

Töötaja soovitusindeks näitab skaalal -100 kuni +100 seda, kui suure tõenäosusega meie enda töötajad meid tööandjana soovitavad. Mida kõrgem skoor, seda rohkem fänne. Soovitusindeksile mõjuvad positiivselt töötaja uhkus tööandja üle, motivatsioon ja energia oma töös ning usaldus Tele2 Eesti kui ettevõtte ja juhtkonna suhtes. Töötajate soovitusindeks oma juhile 2018. aasta neljandas kvartalis oli 35.

Kleepsud sülearvutitel

Tele2laste seas on populaarseks koguda oma arvutite kaantele erinevaid kleepse, mis nende mustadele kastidele veidi särtsu lisaksid! Kleepsude seas on peamiselt esindatud Tele2e enda kleepsud, kuid leidub ka veidi erilisemaid nagu näiteks minioni või kasutaja nimega kaunistusi. Umbes täpselt on kõigi arvutite peale kokku 673 kleepsu, mis on pidevalt muutumises olenevalt kasutuses olevatest arvutitest ning inspiratsiooni täis inimestest.

Paberikulu kontoris

Kui kellelgi on meie kontoris vaja midagi ülesse märkida, siis esimesena valitakse selleks sülearvuti, teisena koosolekuruumi tahvlid ning sellest järgmisena sein. Paber tuleb meil mängu alles kõige viimasena. Meie kontoris on ka neid, kes ei puutu Tele2s üldse printeriga kokku. Seega on aastas meie kontoris ühe inimese paberi tarbimine umbes 0,3 paberit ning isekeskis kutsume end paberivabaks kontoriks. 

Lühendid kontoris

Lühendite kasutamine on Tele2e kontoris igapäevane ning inimesel väljaspoolt võib seetõttu olla keeruline mõista, mida kontoris räägitakse. Majasiseseks naljaks on uutele töötajatele lühendite selgitamiseks õpiku loomine. Kuigi nali, oleks see kindlasti neile siiski kasulik, sest keskmiselt kasutatakse päeva jooksul kontoris umbes 32 erinevat lühendit.

Sammuvõistlusel tehtud sammud

Tele2s toimub iga aasta tervisekuu, millega kaasneb ka sammuvõistlus. Lisaks üldisele võistlusele tehakse sellega seotult ka osakonnasiseseid kokkuleppeid ja panuseid. Eelmise aasta novembrikuu jooksul tehtud sammude arv küündib aga lausa miljonitesse. Kõigi Tele2e töötajate peale kokku tehti vapustavad 8 504 195 sammu! See võrdub jalgsi Eestist Prantsusmaale ja tagasi kõndimisega!

Kingitused klientidele 

2018. aasta oktoobris andis Tele2 oma esindustele vabad käed, valimaks kuidas nad soovivad oma klientidele heameelt valmistada. Selle kuu jooksul tegid Tele2 esindused oma klientidele kokku 16 erinevat kingitust. Üllatused valisid klienditeenindajad välja ise, otsustades, mis teeb meie klientidele kõige rohkem rõõmu. Nende hulka kuulusid erinevad kinkekaardid, pitsad, Kalevi käsitöökommid, võtmehoidjad ning muud head ja paremat! 

Sarnased lehed