Tele2 numbrites

Meid on vähe, aga me oleme võimekad. Me pingutame selle nimel, et kasvatada meie kliendi väärtuspakkumist ja rahulolu. Seda tunnistab ka statistika.

Tele2 töötajad

Meie inimesed on töökad ja meil on neid palju. Kokku lausa 342 tublit inimest! Sinna hulka kuuluvad meie kontori, esinduste ning ka võrguga tegelevad töötajad. Püksid on meie majas naiste jalas, sest naistöötajaid on meil kõvasti rohkem. Nemad on hõivanud lausa 64% töökohtadest. Meestel pole selle vastu aga midagi.

Töötaja soovitusindeks: 87

Töötaja soovitusindeks näitab skaalal -100 kuni +100 seda, kui suure tõenäosusega meie enda töötajad meid tööandjana soovitavad. Mida kõrgem skoor, seda rohkem fänne. Soovitusindeksile mõjuvad positiivselt töötaja uhkus tööandja üle, motivatsioon ja energia oma töös ning usaldus Tele2 Eesti kui ettevõtte ja juhtkonna suhtes. Tele2 töötajate soovitusindeks on lausa 87!

Kaasatusindeks: 85

Kaasatuse skoor näitab seda, kui õnnelikult tunnevad meie töötajad end keskmiselt Tele2-s töötades. Kaasatud töötaja on lojaalne, panustab tugevalt enda ja ettevõtte arengusse ning tal on soovi ja energiat midagi ära teha. 2020. aasta jaanuaris läbi viidud töötajate rahulolu uuringu tulemus näitas, et 85% töötajatest tunnevad ennast Tele2s töötades õnnelikult.

673 kleepsu sülearvutitel

Tele2laste seas on populaarseks koguda oma arvutite kaantele erinevaid kleepse, mis nende mustadele kastidele veidi särtsu lisaksid! Kleepsude seas on peamiselt esindatud Tele2e enda kleepsud, kuid leidub ka veidi erilisemaid nagu näiteks minioni või kasutaja nimega kaunistusi. Umbes täpselt on läpakate peale kokku 673 kleepsu, mis on pidevalt muutumises olenevalt arvutitest või inspiratsiooni täis inimestest.

0,3 paberilehte aastas

Kui kellelgi on meie kontoris vaja midagi ülesse märkida, siis esimesena valitakse selleks sülearvuti, teisena koosolekuruumi seinad. Paber tuleb meil mängu alles kõige viimasena. Meie kontoris on ka neid, kes ei puutu Tele2s üldse printeriga kokku. Seega kasutab aastas üks tele2lane kontoris ainult 0,3 paberit, mistõttu isekeskis kutsume end paberivabaks kontoriks.

58 lühendit

Lühendite kasutamine on Tele2e kontoris igapäevane ning inimesel väljaspoolt võib seetõttu olla keeruline mõista, mida kontoris räägitakse. Majasiseseks naljaks on uutele töötajatele lühendite selgitamiseks õpiku loomine. Kuigi nali, oleks see kindlasti neile siiski kasulik, sest keskmiselt kasutatakse päeva jooksul kontoris umbes 58 erinevat lühendit.