Tele2

Me usume, et meil kõigil on omad tugevused, millele keskendumine aitab saavutada enneolematult võimsaid tulemusi. Seega meie Tele2s keskendume tugevustele hoo andmisega, mitte aga nõrkuste parandamisega. Me julgustame oma inimesi liikuma mugavustsoonist kaugemale, sealjuures pakkudes tuge ja toetust. Siit saad lugeda kolme tele2lase lugu, kes meid enda karjääriredeli sammudega motiveerivad ning kellest on hea teistelgi eeskuju võtta.