Mida statistika meie kohta ütleb?

Tele2 töötajate arv

Tele2 on organisatsioon, mis pakub laialdasi võimalusi võiduhimulistele inimestele, kellele meeldivad väljakutsed ning kes samastuvad Tele2 kultuuri ning väärtusega.

Meile meeldivad inimesed, kes julgevad eristuda, sest just eristumise aluseks on julgus öelda lahti mõttemallidest ning läheneda asjadele loovalt. Meid on vähe, aga me oleme võimekad. Me pingutame selle nimel, et kasvatada meie kliendi väärtuspakkumist ja rahulolu. Me suhtume probleemidesse kui väljakutsetesse ning kohustustesse kui võimalustesse.

 

 

 

Juhtimisindeks

Juhtimisindeks

Tele2s me lähtume põhimõttest, et juhtidel on alluvad, liidritel on järgijad. Peame väga oluliseks avatust, informatsiooni jagamist ning nii tagasiside andmist kui ka võtmist.

Vähemalt kaks korda aastas toimuvad kõikide töötajatega üks ühele arenguvestlused, kus juhid võtavad aja maha selleks, et oma meeskonda veelgi paremini tundma õppida ning teada saada, mida teha selleks, et olla veelgi parem juht. 2016. aasta esimese poolaasta töötajate rahulolu uuringu tulemus näitas, et 93% töötajatest usaldavad oma juhti.

 

 

 

Pühendumisindeks

Pühendumine

Pühendumus näitab töötaja emotsionaalset ja intellektuaalset seotust organisatsiooniga. Pühendunud töötaja on lojaalne, panustab tugevalt enda ja ettevõtte arengusse ning tal on soovi ja energiat midagi ära teha. Ta teab, millised on organisatsiooni pikaajalised eesmärgid ning milline on tema roll.

2016. aasta esimese poolaasta töötajate rahulolu uuringu tulemus näitas, et 92% töötajatest on uhked, et nad töötavad Tele2’s ning 94% töötajatest usuvad ja toetavad Tele2 tuleviku suunda.

 

 

 

Tööandja soovitusindeks

Soovitusindeks

Soovitusindeks näitab, kas töötaja soovitaks oma tööandjat. Soovitusindeksile mõjuvad positiivselt töötaja uhkus tööandja üle, motivatsioon ja energia oma töös ning usaldus Tele2 Eesti kui ettevõtte ja juhtkonna suhtes.

Avatud suhtlemine, karjäärivõimalused, vastastikune usaldus ning võimalus midagi päriselt ära teha on need, mis avaldavad positiivset mõju soovitusindeksile. Töötajate soovitusindeks oma juhile on 68.

 

 

 

Tele2 Way ehk Tele2 väärtuste järgimine

Tele2Way

Tele2 on tugeva ettevõttekultuuri ja hea tööandja mainega tulemuslikkusele juhinduv organisatsioon. Väärtused, mis on sündinud põhjamaise perekonna isiklikest väärtustest enam kui 80 aastat tagasi, on jäänud püsima ja kandunud edasi põlvest põlve ning ettevõttest ettevõttesse.

Peame töötajate samastumist väärtustega väga oluliseks, sest väärtused juhivad otsuseid, otsused viivad eesmärkideni ning eesmärkide saavutamine on rahuolu allikaks.