Motivatsioonipakett

Areng

On oluline, et iga töötaja teaks, mida temalt oodatakse. Kõigi meie töötajatega peetakse arenguvestlusi, et selgitada välja koolitus- ja arenguvajadused ning seada karjäärisihid järgnevaks perioodiks. Tänu Tele2 rahvusvahelisusele, on töötajatel võimalus areneda grupi sees ning vastu võtta väljakutseid ka väljaspool Eestit.

Sport

Meie jaoks on väga oluline ühtne meeskonnavaim, seepärast toetame ühiseid sportlikke ettevõtmisi ja abistame silmapaistvate harrastussportlaste osalemisi võistlustel. Lisaks erinevatel rahvaspordiüritustel osalemisele, on sügis- ja kevadjooksudel ning FirmaSpordi Talispartakiaadidel kaasalöömine saanud traditsiooniks.

Vaba aeg

Pakume oma töötajatele võimalusi vabal ajal lõõgastumiseks. Igal aastal korraldame töötajatele suvepäevi mõnes Eesti looduskaunis kohas. Samuti toimuvad osakondade ühisüritused, kus on võimalus kolleege paremini tundma õppida ja üheskoos midagi põnevat ette võtta. Aasta võtame kokku ühisel jõulupeol.

Pereliikmed

Korraldame igal aastal vähemalt kaks üritust, kuhu on oodatud ka töötajate pereliikmed. Peame peredega Tele2 laste jõulupidu, käime vastlapäeval õues lustimas või teeme ühiseid kinoõhtuid.

Tunnustamine

Lisaks silmapaistvate töötulemuste tunnustamisele peame meeles ka töötajate eraelu sündmusi, näiteks: pulmi, lapse sündi, lapse koolitee algust ja töötajate koolilõpetamisi. Toetame oma töötajaid ka kurvemate sündmuste korral, nii materiaalselt kui vabade tasustatud päevadega. Püüame uusi töötajaid alati soojalt vastu võtta ja parimate soovidega ära saata neid, kes siirduvad mujale uusi väljakutseid otsima.