Motivatsioonipakett

Areng

Meie jaoks on oluline, et meie inimesed saaksid luua koos aina suuremat väärtust ning ka tulevikuks vormis püsida - areneda pidevalt muutuvale keskkonnale vastavalt. Selleks toetame oma töötajate vahel pidevat, efektiivset tagasisidestamist ning mõjusate eesmärkide loomist ja korrigeerimist. Selleks, et saavutada suuri asju, peame teadma, kuhu liigume ja esitama endale piisavalt suuri väljakutseid, et tunneksime end inspireerituna nende jaoks pingutama. Tänu Tele2-e rahvusvahelisusele on töötajatel võimalus areneda ka Tele2 Grupi sees ning vastu võtta väljakutseid ka väljaspool Eestit.

Sport

Meie jaoks on väga oluline ühtne meeskonnavaim, seepärast toetame ühiseid sportlikke ettevõtmisi ja abistame harrastussportlaste osalemisi võistlustel. Lisaks erinevatel rahvaspordiüritustel osalemisele on neljapäevased joogasessioonid, november kui tervisekuu, sügis- ja kevadjooksudel osalemine ning FirmaSpordi Talispartakiaadidel kaasalöömine saanud traditsiooniks.

Vaba aeg

Tele2 väärtustab aega ning tahab seda ka oma töötajatele anda, et nad saaksid seda kasutada selleks, mis on neile oluline. Sünnipäeva puhul on meie töötajatel töölt vaba päev (sünnipäeva nädalavahetusele sattumisel kas nädalavahetusele eelnev või järgnev päev). Lisaks on töötajatel võimalusel lühendatud tööpäeva asemel täielikult vaba päev juhul, kui riigipüha langeb nädalavahetusele. Pakume oma töötajatele võimalusi vabal ajal lõõgastumiseks. Toimub regulaarne sotsiaalne üritus Tele2 Mingle, kus on võimalik kolleegidega vabas õhkkonnas tutvuda ning osakondade ühisüritused, kus on võimalus teineteist paremini tundma õppida ja üheskoos midagi põnevat ette võtta. Aasta võtame kokku ühisel jõulupeol.

Pereliikmed

Korraldame igal aastal vähemalt kaks üritust, kuhu on oodatud ka töötajate pereliikmed. Peame peredega Tele2 laste jõulupidu, käime vastlapäeval õues lustimas või teeme ühiseid kinoõhtuid.

Tunnustamine

Lisaks silmapaistvate töötulemuste tunnustamisele peame meeles ka töötajate eraelu sündmusi, näiteks: pulmi, lapse sündi, lapse koolitee algust ja töötajate koolilõpetamisi. Toetame oma töötajaid ka kurvemate sündmuste korral, nii materiaalselt kui vabade tasustatud päevadega. Püüame uusi töötajaid alati soojalt vastu võtta ja parimate soovidega ära saata neid, kes siirduvad mujale uusi väljakutseid otsima.