Motivatsiooni-pakett

Motivatsiooni-pakett

Motiveeritud töötaja on hea töötaja!

Sport

Meie jaoks on väga oluline ühtne meeskonnavaim, seepärast toetame ühiseid sportlikke ettevõtmisi ja abistame harrastussportlaste osalemisi võistlustel. Lisaks erinevatel rahvaspordiüritustel osalemisele on neljapäevased joogasessioonid, november kui tervisekuu, sügis- ja kevadjooksudel osalemine ning FirmaSpordi Talispartakiaadidel kaasalöömine saanud traditsiooniks.

Areng

Meie jaoks on oluline, et meie inimesed saaksid areneda pidevalt muutuvale keskkonnale vastavalt. Selleks toetame oma töötajate vahel pidevat, efektiivset tagasisidestamist ning mõjusate eesmärkide loomist ja korrigeerimist. Kõik töötajad peaksid mõistma, kuhu liigume ja esitama endale piisavalt suuri väljakutseid, mis inspireerivad pingutama. Tänu Tele2-e rahvusvahelisusele on töötajatel võimalus vastu võtta väljakutseid ka väljaspool Eestit Tele2 Grupi sees.

Tunnustamine

Lisaks silmapaistvate töötulemuste tunnustamisele peame meeles ka töötajate eraelu sündmusi, näiteks: pulmi, lapse sündi, lapse koolitee algust ja töötajate koolilõpetamisi. Toetame oma töötajaid ka kurvemate sündmuste korral, nii materiaalselt kui vabade tasustatud päevadega. Püüame uusi töötajaid alati soojalt vastu võtta ja parimate soovidega ära saata neid, kes siirduvad mujale uusi väljakutseid otsima.

Pereliikmed

Korraldame igal aastal vähemalt kaks üritust, kuhu on oodatud ka töötajate pereliikmed. Peame peredega Tele2 laste jõulupidu, käime vastlapäeval õues lustimas või teeme ühiseid kinoõhtuid.

Vaba aeg

Tele2 väärtustab aega ning tahab seda ka oma töötajatele anda. Sünnipäeva puhul on meie töötajatel töölt vaba päev (nädalavahetuse korral eelnev või järgnev päev). Lisaks on võimalusel vaba päev ka juhul, kui riigipüha langeb nädalavahetusele. Vingete kolleegidega saab vabas õhkkonnas aega veeta regulaarsel üritusel Tele2 Mingle ning osakondade ühisüritustel, kus on võimalus üheskoos midagi põnevat ette võtta. Aasta võtame kokku ühisel jõulupeol.

Sarnased lehed