Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Mida ei kindlustata (välistused)?

Kindlustatud ei ole:

 • mobiiltelefoni või tahvelarvuti lisaseadmed, juhtmed, kaablid, laadijad, varuakud, kõrvaklapid, eraldi mikrofonid, eraldi kõlarid, kaaned, katted, ekraanikiled, kotid jms.
 • tarkvara, äpid, failid, fotod, kontaktid ja muud seadmes sisalduvad andmed.

If ei hüvita kahju, mis;

 1. tekkis, kui kindlustusobjekt ununes maha või kadus ära. Näiteks: Kindlustusjuhtum ei ole, kui kindlustusvõtja unustas kõrvaklapid taksosse, auto katusele, pargipingile või ei oska öelda, kus kõrvaklapid kadusid;
 2. tekkis ajal, mil kindlustusobjekt oli kadunud;
 3. kuulub hüvitamisele garantii alusel, hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;
 4. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu, v.a rikkekindlustuse kindlustusjuhtumi korral;
 5. tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustusobjekti kasutaja joobeseisund;
 6. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest;
 7. tekkis ajal, kui kindlustusobjekt oli üle antud kolmandale isikule. Kolmandaks isikuks loetakse kõiki, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliikmed;
 8. If ei hüvita kahju või kulutusi, mis on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta. Näiteks: Klient ei teata Tele2-le mobiiltelefoni vargusest. Telefoniga helistatakse tasulistele numbritele või ostetakse lisateenuseid nagu parkimine ja muud sisuteenused. If neid kulusid ei hüvita;
 9. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele;
 10. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti kasutamisest vee all;
 11. kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist;
 12. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti vargusest või röövist Tele2-le hiljem kui 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest;
 13. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti hävimisest või kahjustumisest Tele2-le hiljem kui 31 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
 14. lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.