Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Garantii info

Millisel juhul kehtib seadme parandusele garantii?

Garantii ajal kõrvaldatakse seadmel esinevad tootjapoolsed vead garantii korras kliendile tasuta. Kui viga hakkab korduma ega ole kõrvaldatav, siis seade asendatakse või hüvitatakse. Seadme garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ning selle aluseks on ostu-müügitšeki kuupäev. Kui seadme veatuvastamise käigus ilmneb, et rike on põhjustatud vedeliku- ja niiskuskahjustusest ja/või mehaanilisest vigastusest, kaotab tootja garantii kehtivuse ja edaspidi kuulub toode remontimisele üksnes tasulises korras.

Kui kaubal ilmneb eelkirjeldatud puudus, edastatakse seade tootja poolt volitatud hooldusfirmasse. Kui seade on parandatav, esitatakse kliendile hinnapakkumine vea kõrvaldamiseks. Remonti alustatakse alles siis, kui klient on hinnapakkumisega nõustunud.

Pane tähele, et Tele2 on üksnes tootja garantii vahendaja. See tähendab, et Tele2 ise ei remondi ühtegi telefoni, vaid telefon saadetakse alati tootja poolt volitatud hoolduskeskusesse. See tähendab ka seda, et remondi aega ei saa Tele2 kuidagi garanteerida, see sõltub hoolduskeskusest.

Lisaks tootja garantiile on tarbijal 2-aastane pretensiooni esitamise õigus arvates ostu kuupäevast.

 

Millisel juhul ei kehti seadmele garantii?

Tootjagarantii kaotab kehtivuse, kui:

 • kauba eelneval remontimisel on kasutatud tootja poolt mittevolitatud teeninduspunkte;
 • kaubal tuvastatakse mehaaniline vigastus (näiteks korpus on deformeerunud, ekraan muljutud) või vedeliku/niiskuskahjustus;
 • möödunud on garantiiperiood;

Tootjagarantii ei laiene:

 • pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale
 • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
 • häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
 • ekspluatatsioonihäiretele, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
 • tarkvara poolt põhjustatud vigadele;
 • seadme puhastusele:
 • seadme kasutamise väljaõppele;
 • häiretele, mis on tingitud seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);
 • kliendi poolt tootesse paigaldatud tarkvara põhjustatud häiretele;
 • seadmete riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
 • toodetele ja detailidele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud
 

Kuhu viia seade remonti?

Seadet saab remonti viia nii ametlikku hoolduskeskusse kui ka Tele2 esindusse.

Kui tood telefoni remondi jaoks Tele2 esindusse, siis on remondiaeg veidi pikem, sest Tele2 peab saatma seadme esindusest hoolduskeskusesse. 

Vajadusel võid küsida Tele2 esindusest endale asendustelefoni. Üritame alati kliendile asendustelefoni võimaldada, kuid me ei saa lubada, et asendustelefon on samaväärne Sinu enda telefoniga. Tele2 on seadmete edasimüüja ning seadme remondi eest vastutab tootja, seega asendustelefoni pakkumine on lihtsalt üks väike lisahüve, mida soovime oma klientidele ebamugavuste vältimiseks pakkuda.

Kui Sul on see võimalus, siis soovitame seadme remonti viia ametlikku hoolduskeskusesse, sest siis saad selle tagasi veidi kiiremini - ka Tele2 saadaks toote sinna. Kui viid oma telefoni ise hoolduskeskusesse, siis võta kindlasti kaasa oma ostuarve.

NB! Kui Su seadmel on Tele2 poolne seadmekindlustus, siis too see kindlasti Tele2 esindusse, sest hoolduskeskus kindlustust arvesse võtta ei saa.

Seadme hooldusesse või remonti saatmisel teeb Tele2 koostööd ainult tootjate poolt volitatud hoolduskeskustega: