Kõnede suunamine

Kõnede suunamine on teenus, mis võimaldab sinu numbrile tulevaid kõnesid suunata edasi teistele telefonidele.

Kõnesid on võimalik suunata nii Eesti kui ka välismaa numbritele, nii mobiilile kui ka lauatelefonile. Suunamine pole võimalik, kui numbril on väljahelistamine piiratud või number ajutiselt suletud.

Kõnede suunamine

Suunamise aktiveerimine

Kõnesid saab edasi suunata kahel erineval moel, tingimusteta ja tingimuslik suunamine.

Tingimusteta suunamisel on edasi suunatatud eranditult kõik kõned.
Tingimuslik suunamine on see, kui numbri suunamiseks on seatud eritingimused, näiteks suunatakse siis, kui telefon on hõivatud, levist väljas või välja lülitatud.
Suunamisi on võimalik aktiveerida nii telefoni seadete menüüst kui ka kasutades allolevaid lühikoode.


Tingimusteta suunamine

Aktiveerimiseks sisesta telefoni klaviatuurilt **21*telefoninumber# + kõne alustamise klahv.
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##21# + kõne alustamise klahv.


Tingimuslik suunamine kui kõnele ei vastata määratud aja jooksul

Aktiveerimiseks sisesta **61*telefoninumber**aeg sekundites# + kõne alustamise klahv.
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##61# + kõne alustamise klahv.

Selle suunamise korral heliseb mobiiltelefon teatud aja ja kui ei vastata, suunatakse kõned määratud telefoninumbrile.

Mobiiltelefoni kutsungi standardpikkus on 25 sekundit, mida on võimalik muuta vahemikuks 5-30 sekundit.
Kutsungi pikkuseks tuleb sisestada kahekohalise numbrina - näiteks kui soovite seada selleks 5 sekundit, sisestada number 05.


Tingimuslik suunamine kui välja lülitatud või ei ole kättesaadav

Aktiveerimiseks sisesta **62*telefoninumber# +kõne alustamise klahv.
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##62# +kõne alustamise klahv.


Tingimuslik suunamine kui number on kinni

Aktiveerimiseks sisesta **67*(telefoninumber)# +kõne alustamise klahv.
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##67# +kõne alustamise klahv.

See suunamine ei toimi, kui samaaegselt on aktiveeritud koputusteenus


Kõik tingimuslikud suunamised korraga

Aktiveerimiseks sisesta *004*telefoninumber# +kõne alustamise klahv.
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##004# +kõne alustamise klahv.

See on tingimuslik suunamine, mille korral suunatakse kõik sissetulevad kõned vabalt valitud telefoninumbrile. 

Kui telefon on sees ja ei vasta, siis suunamise viide on 30 sekundit.

Suunamise hinnastamine

Kõnede suunamise teenus on kuumaksuta.
Suunatud kõnet käsitletakse kui iseseisvat kõnet ehk iga sissetulnud ja edasi suundunud kõne maksustatakse.
Kui lähed välisriiki, olles aktiveerinud tingimusliku suunamise (sh kõneposti), rakendatakse suunatud kõnedel rahvusvahelisi tariife. Tingimusteta suunamise korral rahvusvahelisi tariife ei rakendata.