Vajad abi?

Palju maksab Staatilise IP teenus?

Staatilise IP teenus maksab 5.33 € (km-ta) / 6.39 € (km-ga).

Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.