52151B6F-E1ED-4DCC-ADC0-86546BB76911 Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.

Kõnekaardi
Lisateenused

Spotify teenuse aktiveerimine

Spotify teenuse aktiveerimine on personaalne ning selleks tuleks Sul toimida järgnevalt:
* ava Tele2 koduleheküljelt Spotify lehekülg.
* sisesta oma telefoninumber, millele saadetakse SMS-kood teenuse aktiveerimiseks.
* Peale SMS-koodi sisestamist suunatakse Sind automaatselt Spotify keskkonda.
* Seejärel saad esmakordsel kasutusel luua endale uue konto (selleks on vajalik toimiv e-posti aadress või Facebooki konto) või konto olemasolul sisse logida oma kontoga.
* Seejärel saad oma telefoninumbrile kinnituse teenuse aktiveerimise kohta.
* Kinnita, et oled tutvunud Spotify tingimustega.
* Laadi oma seadmesse Spotify app.
* Meeldivat kasutamist!

Spotify teenuse hind

Spotify Premium – 6,99 €/30 päeva Teenuse hind arvestatakse maha kõnekaardi kõneaja jäägist.

Tasu arvestatakse 30 päeva eest.
Tegemist on perioodilise teenusega, seega Spotify kuutasu arvestatakse iga 30 päeva möödudes automaatselt uuesti.
Teenuse automaatseks jätkamise eelduseks on, et kõnekaart kehtib ja sellel on piisav kõneaja jääk.

Spotify teenuse lõpetamine

Kui teenust enam kasutada ei soovi, on võimalik sellest igal hetkel loobuda. Selleks tuleks Sul toimida järgnevalt:
• Saada SMS numbrile 95010 sisuga: STOP
• Seejärel saadetakse Sulle vastu SMS sisuga: Teie taotluse alusel oleme peatanud Teie Spotify tellimuse.

Juhul, kui lõpetad teenuse enne 30 päeva möödumist peale tasu arvestust, saad teenust kasutada kuni tasutud perioodi lõpuni. Juhul kui teenus lõppes automaatselt kõneaja puudumise tõttu, laadi kaardile raha peale ja aktiveeri teenus uuesti Spotify lehe kaudu.

Tingimused

• Spotify teenust saavad kasutada Tele2 lepingulised era- ja ärikliendid ning kõnekaardi kliendid.
• Spotify lisateenuse aktiveerimiseks on vajalik, et seadmel oleks sisenevad SMS-id lubatud.
• Spotify Premium tasu arvestatakse kõnekaardi puhul iga 30 päeva möödudes kõneaja jäägist.
• Tele2 ei vastuta Spotify teenuse kasutamisel esineda võivate häirete eest ega selle eest, kui klient kasutab teenust vastuolus Spotify kasutamise tingimustega.

Suunamiste tasud

Kõnede suunamise aktiveerimine ja muutmine on tasuta. Suunatud kõnet käsitletakse kui iseseisvat kõnet, mis on algatatud kõne suunaja poolt, ehk iga sissetulnud kõne, mis suundub edasi, maksustatakse kehtiva hinnaplaani järgi.

NB! Kui suunajal on aktiivne soodusplaan, mis sisaldab tasuta kõneminuteid, siis suunatud kõnesid ei arvestata sinna hulka.
Näiteks: "Kõned" soodusplaani puhul ei lähe suunatud kõned 3000 kõneminuti arvestusse, vaid need maksustatakse põhitariifi järgi. Kui oled välisriigis olles aktiveerinud tingimusliku suunamise, rakendatakse suunatud kõnede puhul rahvusvahelisi tariife. Tingimusteta suunamise korral rahvusvahelisi tariife ei rakendata.

Suunamiste aktiveerimine
Kõnedesid saab edasi suunata kahel erineval moel:

• Tingimusteta suunamine - edasi on suunatud eranditult kõik kõned
• Tingimuslik suunamine - numbri suunamiseks on seatud eritingimused (nt suunatakse vaid siis, kui telefon on hõivatud, levist väljas või välja lülitatud).

Suunamisi on võimalik aktiveerida nii telefoni seadete menüüst, kuid võib ka kasutada allolevaid lühikoode. Suunamine pole võimalik, kui numbril on väljahelistamine piiratud (nt ei ole piisavalt kõneajajääki) või number on ajutiselt suletud.

1) Tingimusteta suunamine

Aktiveerimiseks sisesta telefoni klaviatuurilt **21*telefoninumber# + kõne alustamise klahv.
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##21# + kõne alustamise klahv.

2) Tingimustega suunamine kui kõnele ei vastata määratud aja jooksul

Aktiveerimiseks sisesta **61*telefoninumber**aeg sekundites# + kõne alustamise klahv.
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##61# + kõne alustamise klahv.

• Selle suunamise korral heliseb mobiiltelefon teatud aja ja kui ei vastata, suunatakse kõned määratud telefoninumbrile.
• Mobiiltelefoni kutsungi standardpikkus on 5 sekundit, mida on võimalik muuta vahemikuks 5-30 sekundit.
• Kutsungi pikkuseks tuleb sisestada kahekohalise numbrina - näiteks kui soovite seada selleks 5 sekundit, sisestada number 05.

3) Tingimuslik suunamine, kui telefon on välja lülitatud või ei ole kättesaadav

Aktiveerimiseks sisesta **62*telefoninumber# +kõne alustamise klahv.
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##62# +kõne alustamise klahv.

4) Tingimuslik suunamine, kui number on kinni

Aktiveerimiseks sisesta **67*(telefoninumber)# +kõne alustamise klahv.
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##67# +kõne alustamise klahv.

• See suunamine ei toimi, kui samaaegselt on aktiveeritud koputusteenus.

5) Kõik tingimuslikud suunamised korraga

Aktiveerimiseks sisesta *004*telefoninumber# +kõne alustamise klahv
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##004# +kõne alustamise klahv

• See on tingimuslik suunamine, mille korral suunatakse kõik sissetulevad kõned vabalt valitud telefoninumbrile.
• Kui telefon on sees ja ei vasta, siis suunamise viide on 10 sekundit.

Teenuse tööpõhimõte ja aktiveerimine
Tööpõhimõte

Kui telefoniga ei ole võimalik ühendust saada, kuuleb helistaja järgmist teadet:
"Telefon on välja lülitatud või levipiirkonnast väljas. Teie telefoninumber koos kõne toimumise ajaga edastatakse SMSi teel."

Sulle saadetakse SMS, mille saatjaks on helistaja number ning sisuks üritatud kõne(de) aeg. Üritatud kõne teavituse kuulamine on paketipõhise hinnaga. SMS saatmine on tasuta.

Aktiveerimine

Teenust saab aktiveerida kõnede suunamisega telefonist teenusnumbrile 58 500 500 või lühikäskudega.
Kõne suunamine, kui mobiiltelefoniga ei saada ühendust (62).
Aktiveerimiseks vali telefonilt: **62*58500500# OK.

Suunamise lõpetamine

Kõigi suunamiste üheaegseks lõpetamiseks kasutage standardtoimingut ja valige telefonilt: ##002# OK

Teenuse kasutamine välisriikides
Teenuse kasutamine Lätis ja Leedus

Teenus toimib Lätis ja Leedus viibides analoogselt Eestile, kuid tasustatakse erinevalt. Juhul, kui on aktiveeritud suunamise tüüp "Kõne suunamine, kui mobiiltelefoniga ei saada ühendust (62)" ja telefon on käsitsi nupust välja lülitatud, siis on teate-SMS'id tasuta. Kõikidel muudel juhtudel tasustatakse vastuvõetavad teate-SMS'id vastavalt väljahelistatava kõneminuti tariifile - 1 teavitus maksab 30-sekundilise väljahelistatava kõne hinna.

Näide: Teenuse aktiveerija viibib Leedus, tal on aktiveeritud "Kõne suunamine, kui mobiiltelefon on kinni (67)" ning talle helistab sõber Eestist. Teenuse aktiveerija telefon on kinni ning kõnele ta ei vasta. Sel juhul helistaja kuuleb üritatud kõne teavituse teksti ning teenuse aktiveerija maksab siseneva teate-SMS'i eest 0.114 €, mis on väljahelistatava kõne esimese 30 sekundi tariif Lätis.

Teenuse kasutamine teistes välisriikides

Teistes välisriikides (v.a Läti ja Leedu) on võimalik kasutada ainult suunamise tüüpi "Kõne suunamine, kui mobiiltelefoniga ei saada ühendust (62)". Juhul, kui telefon on käsitsi nupust välja lülitatud, siis on teate-SMS'id tasuta. Juhul, kui telefon on levist väljas või aku saab tühjaks, siis teenus ei toimi.

Koputusteenuse toimimine

Kõne ajal on kuulda iseloomulikku koputussignaali ja helistaja kuuleb samal ajal teadet, et oled hetkel hõivatud ja ei saa kõnele vastata. Kui kuuled koputust, siis tea, et soovi korral saad teha vahekõne, s.t. jätad käimasoleva kõne ootele ja vastad uuele kõnele. Vahekõne maksustatakse vastavalt kõnede hinnakirjale.

Koputuse aktiveerimine ja lõpetamine

Koputuse aktiveerimiseks vali mobiiltelefoni klaviatuuril: *43#OK

Lõpetamiseks vali: #43#OK

Pileti ostmiseks mobiilis peab mängijal olema mängukonto Eesti Loto kodulehel, kus ta mobiiltelefoninumber on registreeritud vastaval väljal. Sellega on mängija kinnitanud, et on numbri õiguspärane valdaja ja aktsepteerib Eesti Loto poolt kehtestatud kasutajalepingu tingimusi. Mobiiltelefoninumbri registreerimise kohta saab lugeda siin.

Lotopiletite maksumus ning teenustasu kajastatakse Tele2 arvel või arvestatakse maha kõnekaardi jäägist või M-loto isiklikult kontolt. Lotopiletite ostmisel kehtib päevalimiit 40 EUR.

Lotopileteid saavad osta nii lepingulised kliendid kui kõnekaardi kasutajad, kes on vanemad kui 16 eluaastat.

Eurojackpot 17788*4

Eurojackpoti mängimiseks helista numbrile 17788*4 ning Sulle registreeritakse Eurojackpoti Pliks-Plaks pilet.
Piletil on:
• 1 mänguväli;
• ühe mänguvälja hind 2 eurot;
• pileti hind kokku 2 eurot, millele lisandub teenustasu 0,19 eurot.

Peale pileti ostmist saadetakse telefonile loosinumbreid sisaldav ja ostu kinnitav SMS. Eurojackpoti loosimine toimub üks kord nädalas, reedeti kell 22:00. Viimane aeg pileti ostmiseks on reedel enne kella 20.00. Peale kella 20:00 ostetud piletid osalevad järgmisel loosimisel.

Bingo Loto 17788*3

Bingo Loto mängimiseks helista numbrile 17788*3 ning Sulle registreeritakse Bingo Loto pilet.
Piletil on:
• 2 mänguvälja;
• ühe mänguvälja hind 1 EUR:
• hinnaks 2 EUR, millele lisandub teenustasu 0.19 EUR.

Peale pileti ostmist saadetakse telefonile loosinumbreid sisaldav ja ostu kinnitav SMS. Bingo Loto loosimised toimuvad üks kord nädalas kolmapäeviti. Loosimisel osalemiseks tuleb osta pilet hiljemalt kolmapäeval kell 18.00. Peale kella 18.00 ostetud piletid osalevad juba järgmisel loosimisel.

SMS-is sisalduvate numbrite järgi on soovi korral võimalik omale ise pilet koostada. Selleks tuleb esimesed 5 numbrit SMS-ist kirjutada tähe B alla nii, et esimene number SMS-ist on veerus "B" esimene, teine number SMS-ist on veerus "B" ülevalt teine, kolmas number SMS-ist on veerus "B" ülevalt kolmas jne. Järgmised 5 numbrit SMS-ist tuleb kirjutada analoogselt tähe "I" alla jne. Viimased 5 numbrit SMS-ist tuleb kirjutada tähe "O" alla.

Näide:
Pileti ostmisel tuli SMS loosinumbritega 1, 9, 12, 8, 5, 26, 24, 28, 21, 20, 40, 35, 36, 44, 32, 55, 59, 48, 58, 49, 70, 65, 71, 63, 69
Pilet, millega on võimalik teleri ees loosimisele kaasa elada, on järgmine:

B

I

N

G

O

1

26

40

55

70

9

24

35

59

65

12

28

36

48

71

8

21

44

58

63

5

20

32

49

69

Viking Lotto 17788*2

Viking Lotto mängimiseks helista 17788*2 ning Sulle registreeritakse Viking Lotto Pliks-Plaks pilet.
Piletil on:
• 2 mänguvälja;
• 6 numbriga mänguväli;
• ühe mänguvälja panus 1 EUR;
• hinnaks 2 EUR, millele lisandub tehingutasu 0.19 EUR.

Peale pileti registreerimist saadetakse Sulle ostu kinnitav SMS. Viking Lotto loosimine toimub kord nädalas kolmapäeviti kell 20:00. Viimane aeg pileti ostmiseks on kolmapäeval enne 19.00, hiljem ostetud piletid osalevad järgmisel loosimisel.

Keno Loto 17788*1

Keno Loto mängimiseks helista 17788*1 ning Sulle registreeritakse Keno Loto Pliks-Plaks pilet.
Piletil on:
• 2 mänguvälja;
• 10 numbriga mänguväli;
• ühe mänguvälja panus 1 EUR;
• hinnaks 2 EUR, millele lisandub teenustasu 0.19 EUR.

Peale pileti ostu registreerimist saadetakse Sulle ostu kinnitav SMS. Keno Loto loosimised toimuvad kaks korda päevas 7 päeva nädalas kell 14:15 ja 21:15. Loosimisel osalemiseks pead pileti ostma enne kella 14.00 või 21.00. Peale 14:00 ja 21:00 ostetud piletid osalevad järgmisel loosimisel.

ID-pileti ostmine mobiiliga

ID-pileti ostmiseks vali mobiiltelefoni klahvidel järgnev kood: 1322*piletitüüp*isikukood/ühiskaardi nr ja helista. Kuula telefonis edasisi juhiseid ja vajuta pileti ostmise kinnitamiseks * (tärn), vastasel juhul piletit ei aktiveerita. Vastuseks kuuled häälsõnumit, millega teavitatakse, kas pilet on aktiveeritud või mitte.

Koodis olev:
• "piletitüüp" on ostetava ID-pileti tüüp
• "isikukood" on selle isiku isikukood, kellele ID-pilet ostetakse.

Näiteks: Kui soovid osta 30 päeva Tallinna juuniorkaarti koos meeldetuletusega, isikule kelle isikukood on 47302200234, tuleb valida: 1322*222*47302200234. Teistkordsel tellimisel pole isikukoodi või ühiskaardi numbrit enam tarvis sisestada, sest ID-pileti tellimisel seostub kliendi mobiilinumber isikukoodiga või ühiskaardi numbriga. See muudab pileti ostu edaspidi veelgi mugavamaks! Kui soovite osta ID-piletit teisele inimesele, siis tuleb sisestada lihtsalt teine isikukood või ühiskaardi number.

ID-piletite tüübid ja hinnad

• Tallinnas müüdavate ID-piletite tüübid
• Tartus müüdavate ID-piletite tüübid
• Harjumaal müüdavate ID-piletite tüübid

ID-pileti eest tasumine

Mobiiliga ostetud ID-pileti maksumus kajastub Sinu järgmisel kõnearvel või võetakse maha Sinu kõnekaardi jäägist. Tele2 kliendina ID-piletit mobiiltelefoniga ostes kontrollitakse Su krediidilimiidi jääki. Kui pileti maksumus ületab numbri krediidilimiidi jäägi, siis piletit mobiiliga osta ei saa ning süsteem annab vastava teate. Kui krediidi jääk on piisav, saadab süsteem teate, et pilet on aktiveeritud ja pileti maksumus läheb kuuarvele.

Lisaks tasub tähele panna, et Tele2 poolt vahendatavate eritariifsete sisuteenuste tellimisele on kehtestatud päevapiirang 63€, mis tõttu sellest enam maksvaid ID-pileteid pole võimalik Tele2 vahendusel osta.