Kehtivuse ja kõneajajäägi kontroll

* sisesta kood *245# ja helista
* kehtivusaeg ja kõneaja jääk kuvatakse sinu mobiiltelefoni ekraanile

Kõneaja jääki saad tasuta vaadata Tele2 kõnekaardi iseteenindusest.

Kõneaja laadimine panga kaudu

Kõige mugavam on laadida kõneaega läbi iseteeninduse.

Kuid on olemas ka teised võimalused:
* laadimine pangakontolt (ülekanne või püsikorraldus)
* laadimine pangaautomaadist.

Pangakontolt kõneaja laadimisel on vaja viitenumbrit.
Viitenumber ei ole Sinu kõnekaardi number.
Viitenumbri saamiseks tuleb pöörduda kõnekeskuse poole tel 6866 866 või lähimasse esindusse.

Vali, mis panga klient oled.

 • Swedbanki klient

  PÜSIMAKSEKORRALDUS
  Kui oled Swedbanki klient, sõlmi püsimaksekorraldus nii:

  Makse saaja: Tele2 Eesti AS
  Arvelduskonto number: EE862200221019220799
  Viitenumber: sinu Tele2 kõnekaardi viitenumber 
  Makse selgitus: sinu tekst ja Tele2 kõnekaardi number

  PANGAAUTOMAAT
  * Sisesta pangaautomaati oma pangakaart ja sisesta PIN-kood
  * Vali menüüst „Maksed” -> "Telefonimaksed" -> " Tele2 kõneaeg"
  * Sisesta oma kõnekaardi number
  * Sisesta laetav summa ja kinnita makse
  * Kõneaja laadimise kohta saabub teavitav SMS

 • SEB klient

  PÜSIMAKSEKORRALDUS
  Kui oled SEB klient, sõlmi püsimaksekorraldus nii:

  Makse saaja: Tele2 Eesti AS
  Arvelduskonto number: EE581010000001395018
  Viitenumber: sinu Tele2 kõnekaardi viitenumber 
  Makse selgitus: sinu tekst ja Tele2 kõnekaardi number

  PANGAAUTOMAAT
  * Sisesta pangaautomaati oma pangakaart ja sisesta PIN kood
  * Vali menüüst "Muud teenused" -> „Kõneaja laadimine” -> "Tele2"
  * Sisesta oma kõnekaardi number
  * Sisesta laetav summa ja kinnita makse
  * Kõneaja laadimise kohta saabub teavitav SMS

 • Luminori klient

  PÜSIMAKSEKORRALDUS
  Kui oled Luminor panga klient, sõlmi püsimaksekorraldus nii:

  Makse saaja: Tele2 Eesti AS
  Arvelduskonto number: EE851700017002852090
  Viitenumber: sinu Tele2 kõnekaardi viitenumber 
  Makse selgitus: sinu tekst ja Tele2 kõnekaardi number

Kõneaja laadimine mobiiltelefonilt

Kõnekaarti saab laadida Tele2 lepinguliselt või teiselt Tele2 kõnekaardi numbrilt SMSi lühinumbrile 95004 abil.

* Lepingulise kliendi puhul lisatakse laaditav summa igakuisele arvele.
* Kõnekaardi kasutaja puhul arveldatakse laaditav summa tellija kõnekaardilt maha.

Summa kandmine kõnekaardi numbrile toimub 5 minuti jooksul. Kõik kes tellivad perioodilise laadimise oma kõnekaardile lepingulise kliendi numbrilt alates 8 eurost, saavad laetud summale 10% kõneaega lisaks.

 • Laadimise limiidid

  * Ühekordselt saab laadida summa vahemikus 1-30 €
  * Lepinguliselt ja kõnekaardi numbrilt saab kuu jooksul laadida teisele kõnekaardile maksimaalselt 30 €
  * Ühele kõnekaardile saab kuu jooksul laadida erinevatelt numbritelt maksimaalselt 100 €

  Ühe kuu perioodiks arvestatakse 30 päeva.

  Laadimine lepinguliselt mobiiltelefoninumbrilt pikendab kõnekaardi kehtivust. Saldot saab kasutada järgnevad 180 päeva ja kõnedele vastata 210 päeva. Ühelt kõnekaardilt teisele kõnekaardile raha laadimine ei pikenda laaditatava kõnekaardi kehtivust.

 • Kuidas laadida?

  Laadimise teostamiseks tuleb edastada järgnevad andmed:
  * laaditav summa (eurodes)
  * Tele2 kõnekaardi number (sh Internetikaardid)
  * laadimise periood (valikus ühekordne laadimine ning püsikorraldus iganädalase ja igakuise perioodilise laadimisega)

  Laadimise tellimiseks tuleb saata SMS lühinumbrile 95004 (sõnumi hind 0,04 €). Tele2 lepingulistele klientidele on SMSi saatmine tasuta.

  SÕNUMITE SISU
  * Ühekordne laadimine: S 5XXXXXXX
  Iganädalane laadimine: S 5XXXXXXX N
  Igakuine laadimine: S 5XXXXXXX K

  S – laadimise summa vahemikus 1-30 eurot (numbrid eraldada koma või täpiga, nt: 1,6 või 3.2, arvestatakse esimesed 2 tähtemärki peale koma)
  5XXXXXXX – Tele2 kõnekaardi number, kuhu soovid raha laadida
  N, K – laadimise periood (N - nädal; K - kuu)

  Sõnumi saatmisel tuleb tellijale kinnitus, et laadimine on vastu võetud ja seda teostatakse 5 minuti jooksul. Igale laadimise tellimusele omistatakse unikaalne number (ID). Kui laadimine on tehtud, saab sõnumi saatja kinnituse, et raha on kantud kõnekaardi numbrile. Samuti saab kõnekaardi kasutaja teavituse, et talle on tehtud ülekanne.

  Lisaks: Ühekordse laadimise sõnumi saab saata koos kasutaja tekstiga:  S 5XXXXXXX tekst. Sellisel juhul saab kõnekaardi kasutaja teavituse asemel saatja lisatud teksti. Saatja tekst peab olema kirjutatud ladina tähestikus, vastasel juhul kõnekaardi number ei saa seda lugeda.

  Kasutaja teksti lisamine perioodilise tellimuse juurde muudab selle ühekordseks tellimuseks.

  Näiteks: kirjutades sõnumi sisuga S 5XXXXXXX N tekst, teostatakse ühekordne ülekanne, kus laaditav kõnekaart saab sõnumiks N ja teksti.

  Juhul kui kasutaja limiit saab täis, siis ei saa tellida ühekordseid ega perioodilisi laadimisi. Laadimist ei toestata kui limiit ei ole veel täis, aga tellitav summa ületab limiidi.

 • Laadimise tühistamine

  Juhul kui kogemata sisestatakse vale kõnekaardi number ja soovitakse laadimist peatada, tuleb laadimise tühistamiseks saata 5 minuti jooksul peale laadimise tellimist SMS sisuga STOP ID lühinumbrile 95004 (hind 0,04 €). Nt: STOP 23.

  Kui on soov peatada kõik laadimised, tuleb saata SMS sisuga STOP lühinumbrile 95004 (hind 0,04 €).

  Kui on soov peatada kõik laadimised kindlalt numbrilt, tuleb saata SMS sisuga STOP 5XXXXXXX lühinumbrile 95004 (hind 0,04 €).

 • Laadimise info

  Laadimise kohta on võimalik saada informatsiooni SMSi teel saates vastav koodsõna numbrile 95004 (hind 0,04 €):

  Informatsioon

  Koodsõna

  Ootel olevad laadimised

  SUMMA

  Viimased teostatud laadimised (kuni 5 tk)

  VL

  Aktiivsed laadimised püsikorraldusega

  PYSIK

  Lühiinfo ja juhend laadimise tellimiseks

  INFO

  Saldo ja kõnekaardi kehtivust saab kontrollida valides *245# (päringu hind 0,05 €) või Tele2 kõnekaardi iseteeninduses.

Kõneaja laadimine "Laadi mind" abil

Nüüd on Tele2 kõnekaardile raha laadimine veelgi mugavam! Lisaks sellele, et raha saab mobiililt kõnekaardile laadida, on võimalik ka Tele2 kõnekaardi kasutajal paluda laadimist teiselt Tele2 kaardilt või Tele2 lepinguliselt numbrilt. Laadimist saab küsida nii ühekordse kui ka perioodilise ülekandena. Vaata detaile!

 • Kuidas paluda laadimist teiselt numbrilt

  Selleks, et laadimist paluda teiselt Tele2 kõnekaardilt või Tele2 lepinguliselt mobiilinumbrilt, tuleb saata sõnum numbrile 95004. Sõnumi hind on 0,04 €. Sõnumi sees tuleb määrata:
  * Tellimise koodsõna PALUN
  * Laaditav summa (eurodes)
  * Tele2 kõnekaardi või Tele2 lepinguline mobiilinumber (ehk „Sponsor“)
  * Laadimise periood (ühekordne laadimine või püsikorraldus iganädalase ja igakuise perioodilise laadimisega)

  Sõnumite sisu:

  PALUN S 5XXXXXXX
  PALUN S 5XXXXXXX N
  PALUN S 5XXXXXXX K

  PALUN– raha küsimise koodsõna
  S – soovitav laadimise summa vahemikus 1-30 eur (numbrid koma või täpiga, nt 1,6 eur või 3.2 eur, arvestatakse ainult esimesed 2 kohta peale koma)
  5XXXXXXX – Tele2 kõnekaardi või Tele2 lepinguline mobiilinumber, kellelt soovid laadimist küsida
  N, K – püsiva laadimise periood

 • Taotluse kinnitamine

  Sõnumi saatmisel tuleb numbrile, mille määrasid sõnumi sees (taoltluse saajale), SMS-teavitus, milles palutakse tal kinnitada ülekanne sinu Tele2 numbrile. Igale ülekandele määratakse oma unikaalne number (ID). Taotlus tuleb kinnitada 5 minuti jooksul peale selle edastamist. Vastasel juhul taotlus tühistatakse.

  Kinnitamiseks peab taotluse saaja saatma sõnumi numbrile 95004, sõnumi hind 0,04 € + ülekande summa. Sõnumi sisuks KINNITAN ID

  KINNITAN – laadimise kinnitamise koodsõna
  ID – laadimise taotluse unikaalne number

  Kinnitamise edastamisel toimib ülekanne sinu numbrile koheselt. Raha ülekandmisest teavitatakse mõlemaid osapooli SMS-teavitusega.

  Näide:
  Laadimise taotleja number 58123456
  Taotluse saaja number 5505000
  Taotleja saadab SMSi numbrile 95004 sisuga:
  PALUN 5 5505000

  Taotluse saajale saadetakse järgnev teavitus:
  Number 58123456 edastas sulle laadimise taotluse summas 5 eur. Laadimist 2385 saab kinnitada 5 minuti jooksul. Nõustumiseks saada KINNITAN 2385 numbrile 95004. Kui kinnitust ei saadeta 5 minuti jooksul, laadimise taotlus tühistatakse.

  (2385 on laadimise ID)

  Taotluse saaja saadab SMS numbrile 95004 sisuga:
  KINNITAN 2385

  Laadimise taotlejale saadetakse SMS-teavitus:
  Number 5505000 kinnitas sinu laadimise taotluse 2385

  Taotluse saajale saadetakse taevitus:
  Laadimise taotlus 2385 numbrilt 58123456 on kinnitatud

 • Taotluse tühistamine

  Juhul kui taotluse saaja ei soovi taotlust kinnitada, siis tuleb antud taotlus lihtsalt ootele jätta. Sõnumis määratud perioodi möödumisel taotlus tühistatakse automaatselt.
  Taotluse saab peatada ka käsitsi, kui saata SMS sisuga STOP ID numbrile 95004.

  STOP – taotluse peatamise koodsõna
  ID – laadimise taotluse unikaalne number

  Näide: STOP 2385

 • Lisainfo ja muud tingimused

  * Sõnumi teel laadimise taotlemisel kehtivad samad ülekande reeglid (sh limiidid) kui mobiiliga laadimisel
  * Sõnumi teel laadimise taotlemisel toimib arveldus samalaadselt mobiiliga laadimisele: lepingulise numbri puhul lisatakse ülekande summa igakuisele arvele, kõnekaardi puhul arveldatakse summa saldost maha.
  * Eripakkumine! Lepinguliselt numbrilt perioodilisel laadimisel summas alates 8 € ja rohkem, laetakse 10% suurem summa.
  * Juhul kui kõnekaardi kasutaja kuritarvitab taotluse esitamise teenust (saadab massiliselt päringuid), on Tele2-l õigus kaart sulgeda

  Saldo ja kõnekaardi kehtivust saab kontrollida valides *245# (päringu hind 0,05 €) või Tele2 kõnekaardi iseteeninduses tasuta.

Kõneaja laadimine laadimiskaardiga
 

Laadimiskaartide müügikohad

Elektroonilised laadimiskaardid on müügil Tele2 esindustes, Circle K ja Olerex teenindusjaamades, Comarketis, Maxima kauplustes, R-Kioskites, Eesti Posti postkontorites ja teistes hästivarustatud müügikohtades.

 

 

Laadimiskaartide valik

Valida saad erinevate laadimiskaartide vahel:
* Elektroonilised laadimiskaardid väärtustega 
    2€, 4€, 6€, 8€, 10€, 12€, 14€ ning 16€
* Kraapekaardid väärtusega
    4€, 10€ ning 16€.

 

 

Laadimiskaardi kasutamine

1) Kraapekaardi laadimiseks kraabi välja laadimiskaardil olev 13-kohaline peidetud laadimiskood, vali *147*laadimiskood# ning helista.
2) Elektroonilisel laadimiskaardil on kood trükitud ostutšekile peale, lihtsalt vali *147*laadimiskood# ning helista
3) Kõneaja laekumisel kuvatakse laetud summa telefoni ekraanile.