Vajad abi?

Interneti lisamahu tingimused

  • Interneti lisamahtu on lubatud tellida piiramatu arv.
  • Andmemaht nii kõnepakettides, internet mobiilis lisateenustes kui ka kasutamata lisamahtudes kehtib jooksva kalendrikuu lõpuni.
  • Tasuda tuleb tellitud lisamahu eest, olenemata sellest, kui palju on arveldusperioodi lõpuks lisamahtu kasutatud.
  • Interneti lisamahu tellimise SMS maksustatakse paketipõhise hinnaga.