Vajad abi?

Internetiprofiili seadistamine Mobile Partner abil

Internetiprofiili on vajalik seadistada ise juhul, kui Profile name/Profiili nimi rida on programmi avalehel tühi ja/või nupu Connect/ Ühenda vajutamise tagajärjel ühendust ei looda.

connection

Profiili muutmiseks või loomiseks on modemi programmis valikud (Tools/Tööriistad > Options/Valikud > Profile Management/Profiilihaldus):
- New/Uus: loob uue profiili
- Delete/Kustuta: kustutab profiili
- Edit/Muuda: võimaldab muuta antud profiili
- Save/Salvesta: salvestab profiili muudatused
- Set as default/Vaikesäte: määrab antud profiili vaikeprofiiliks
- Advanced.../Täpsemad seaded..: Võimaldab muuta autentimise protokolli.

Seadistamisel tuleb määrata:
- Profile Name/Profiili nimi
- Valdida staatiline APN (märge kastis Static)
- korrektne pööruspunkt (APN): internet.tele2.ee, static.tele2.ee
- Access number/Helista numbril: *99#

Dial-up

Advanced.../Täpsemad seaded.. aknas tuleb tehka linnuke PAP akna ette.

advanced