Tele2 lõpetab vanemate perepakettide pakkumise alates 01.03.2016. Kõikidele nende pakettide klientidele pakutakse soodsat alternatiivi Meie Pere,  Multipakettide või Ettevõtjapakettide näol. Konkreetse pakkumise info jõuab klientideni ka personaalselt nende arvel ja iseteeninduses.

Muudatus puudutab pakettide Pere, Pere XS, Pere S, Pere M, Pere XL, Pere Extra, Pere 200, Pere 250, Pere 300, Pere 450 ja Töötaja Perepakett kliente.

 

Juhul, kui kliendid soovivad valida pakutud lahenduse asemel mõne muu paketi Tele2 kodulehel olevate pakettide seast, siis saavad nad selleks soovi avaldada kuni 29.veebruarini 2016 kõikides Tele2 esindustes või helistades Tele2 klienditeeninduse numbril 6866 866.

Muudatustega mittenõustumise korral on vanu perepakette kasutavatel klientidel õigus leping käesoleva aasta veebruarikuu jooksul üles öelda.