Alates 21.06.2015 kehtivad osades internet arvutis pakettides uued tingimused, mille kohaselt piiratakse interneti kasutus paketis kehtestatud andmesidemahu täitumisel ning klientidel on soovi korral võimalik lisamahtu juurde tellida.

Muudatus puudutab kliente, kes on liitunud 4G Internet arvutis Basic, Standard S, Standard M, Standard, Advanced või Premium paketiga enne 27.04.2015 või Tahvelarvuti paketiga enne 20.05.2015.

Kõikidel teistel internet arvutis pakettide klientidel jäävad kehtima senised tingimused.

Klientidel, kes ei soovi muutunud tingimuste alusel teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral leping üles öelda, teavitades sellest Tele2-te enne 21.06.2015.