Värskelt avaldatud Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) mobiilioperaatorite kliendistatistika kohaselt tõusis 2015. aasta viimases kvartalis enim Tele2 4G interneti kasutajate arv, mis kerkis võrreldes eelneva kvartaliga ligi kaks ja pool korda.

TJA andmetel kasvas 4G internetipakettide kasutajate arv Tele2 kliendibaasis mullu neljandas kvartalis 136 215 kliendi võrra, mille tulemusena kerkis Tele2 4G andmesideteenuse turuosa 2015. aasta lõpuks 32 protsendini. Telia 4G kliendiarv tõusis neljandas kvartalis 32 514 ja Elisa puhul 4546 kasutaja võrra.

„4G interneti võidukäigule on kaasa aidanud 4G toega nutiseadmete kiire levik. Tele2 müüs nii oktoobris, novembris kui detsembris turu keskmisest protsentuaalselt rohkem 4G toega telefone, mis moodustasid kolm neljandikku kõigist müüdud telefonidest,“ ütles Tele2 tootedirektor Katrin Aron. „4G toega telefonide kasutajad vajavad ka kiiret 4G internetti ning seetõttu võimaldavad seda nüüd peaaegu kõik Tele2 suurema kasutajate arvuga teenuspaketid.“

Lisaks tõusis Tele2 kliendibaasis Eesti mobiilioperaatoritest ainsana internet arvutis pakettide kasutajate arv. Võrreldes kolmanda kvartaliga tõusis suurtel ekraanidel Tele2 interneti kasutajate arv ligi 1500 võrra, samal ajal kui teiste operaatorite internet arvutis teenust kasutavate klientide hulk kahanes.

„Viisime Kõu võrgu kliendid aasta lõpus üle moodsale ja kiirele 4G teenusele, mis võimaldab ligi paarsada korda kiiremat internetiühendust,“ põhjendas Aron ning lisas, et kuna mobiilse interneti kiirused on juba täna kõrgemad keskmistest kaabelinterneti kiirustest, otsustab aina rohkem inimesi mobiilse koduinterneti kasuks, mis on nüüd klientidele kättesaadav ka mahupiiranguta.

TJA andmetel kasvas kogu mobiilioperaatorite turg 2015. aasta viimases kvartalis ühe protsendi võrra. Tele2 aktiivselt kõneteenuseid kasutavate lepinguliste klientide arv tõusis samal perioodil 2000 kliendi võrra.