TNS Emori 2015. aasta lõpus läbi viidud müügi- ja teeninduskvaliteedi uuringu tulemusel selgus, et Eesti telekommunikatsioonisektoris pakub parimat teenindust Tele2, kes on ühtlasi ainsana aastaga oma teenindustaset tõstnud.

Võrdlusuuringus hinnati Tele2, Eesti Telekomi, Elisa, Starmani, Viasati ja STV klienditeenindust ja müügioskusi 4-palli skaalal ning selle tulemusena saavutas Tele2 teeninduskvaliteet rekordilise 3.9 punktise koondhinde.

Emori uuringueksperdi Kaidi Kandla sõnul on Tele2 aastaga ainsana oma teeninduse taset parandanud ning ettevõtte töötajate teenindus- ja müügioskused on hetkel ühtlaselt parimad nii esindustes, telefonis kui meili teel suheldes. Tele2-le järgnevad teeninduse tasemelt Eesti Telekom (EMT ja Elion), Starman ja Viasat.

Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliovi sõnul on teeninduskvaliteet Tele2 jaoks sama oluline kui teenuse tehniline kvaliteet ning oma teenindajate müügi- ja teenindusoskuste parandamiseks on nii esindustes, klientide kõnedele kui e-kirjadele vastamisel aastaga palju paremuse suunas liigutud.

“Näiteks algatasime tänavu mentorlusprogrammi, mille raames käivad esinduste parimad teenindajad teiste esinduste töötajaid juhendamas. Korraldame ka ise aasta jooksul rohkelt testklientide külastusi ning analüüsime põhjalikult kõnekeskusesse tulnud kõnesid. Samuti käivad ka meie tippjuhid regulaarselt ise esindustes oma teenindusoskusi harjutamas ja kõnekeskuses klientide kõnedele vastamas,” rääkis Seliov.

Tele2 klienditeenindustase on igal aastal olnud üks Eesti kõrgemaid, mullu saavutas Tele2 teeninduse koondhindeks 3.8 punkti.

TNS kaardistab erinevate sektorite Eesti Teeninduse Indeksit alates 2005. aastast, telekomisektori lõikes viiakse uuringut läbi teist aastat. Uuringu käigus hinnati novembrikuus teenindajate teenindus- ja müügioskusi 135 kontakti käigus kolmes teeninduskanalis (otsene teenindus esindustes, telefoniteenindus, meiliteenindus).