TELE2 TEENUSTE PÖÖRDUSPUNKTID ehk APN

Tele2 APN on (nii lepingulistel klientidel kui ka kõnekaardil): internet.tele2.ee.

Lepinguline klient staatilise IP teenusega: static.tele2.ee

Välismaal LBO teenust kasutades: EUInternet

Access number jääb sõltumata pöörduspunktist alati samaks: *99#

HUAWEI B315 LTE CPE

Ettevalmistus kasutamiseks

PILT

 1. Toiteindikaator
  • Põleb: ruuter on sisse lülitatud
  • Ei põle: ruuter on välja lülitatud
 2. Režiimiindikaator (Mode)
  • Erk sinine: ruuter on ühendatud LTE (4G) võrguga
  • Sinine: ruuter on ühendatud 3G võrguga
  • Kollane: ruuter on ühendatud GSM (2G) võrguga
  • Roheline: ruuter on ühendatud sisevõrguga
  • Punane: SIM-kaarti ei suudetud tuvastada, PIN pole sisestatud või PINi kontrollimine ebaõnnestub
 3. Wifi/WPS indikaator
  • Põleb: Wifi on sisse lülitatud
  • Vilgub: toimub WPS-i sidumise verifitseerimine.
  • Ei põle: Wifi on välja lülitatud
 4. WLAN indikaator
  • Põleb: WLAN-i funktsioon lubatud
  • Vilgub: andmete edastamine WLAN-i kaudu
  • Kustunud: WLAN-i funktsioon keelatud
 5. Signaali tugevuse indikaator
  • Põleb: näitab võrgusignaali tugevust. Täisheledusega märgutuli näitab tugevat signaali
  • Kustunud: võrgusignaali pole
 6. SIM kaardi pesa
  • Siia pannakse USIM-kaart
 7. Välise antenni ühendamise pesa
 8. WPS-nupp
  • Pärast WPS-i funktsiooni lubamist hoidke seda nuppu WPS-i sidumiseks rohkem kui 2 sekundit alla vajutatuna
 9. Toite nupp
  • Vajutage seda nuppu seadme toite sisse või välja lülitamiseks
 10. Reset nupp
  • Seadme tehaseseadete taastamiseks hoidke nuppu 3 sekundit alla vajutatuna (Režiimiindikaator vilgub)
  • Märkus: seadme tehaseseadete taastamine tühistab kõik eelnevad seadistused
 11. Toite pesa
  • Seadme ühendamiseks toiteadapteriga
 12. LAN pesa
  • Ühendamiseks arvutite, kommutaatorite või muude võrguseadmetega
 13. LAN4/ WAN pesa
  • Ühendamiseks arvutite, kommutaatorite või muude võrguseadmetega

ESMANE SEADISTAMINE

 • Ühendage toiteadapteri vahelduvvooluväljund ruuteri toiteporti POWER.
 • Ühendage vajadusel LAN- ehk võrguseadmed (nt arvutid või switch-id) kaablite abil ruuteri LAN-portidega.
 • Ühendage vajadusel telefonid või faksiaparaadid telefoni liinikaablite abil ruuteri TEL-portidega.
 • Ruuteri sisselülitamiseks vajutage toitenupule POWER.
 • Peale ruuteri sisselülitamist saab ruuteri asukohta ja suunatust muuta, et püüda kinni kõige tugevam mobiilse võrgu signaal. Signaali tugevust näitab kolmeribaline signaaliindikaator.

Veebipõhisele kasutajaliidesele juurdepääsemine

Ruuteri veebipõhine haldusvahend on veebilehitseja põhine kasutajaliides, mis võimaldab seadme lihtsat häälestamist ja haldamist interneti vahendusel. Näiteks arvutist, mille operatsioonisüsteem on Windows 10 ja mis kasutab veebilehitsejat Google Chrome, saab ruuteri veebipõhisele vahendile juurde pääseda järgmiselt:

 • ruuteri haldamiseks üle võrgukaabli tuleb ruuter ja arvuti omavahel ühendada LAN-kaabliga
 • ruuteri haldamiseks üle WiFi võrgu tuleb vajadusel arvutis aktiveerida WiFi otsing ning ühendada arvuti ruuteri tekitatavasse WiFi võrku (võrgu nimi / SSID: HUAWEI-B315-xxxx; WiFi parool / WiFi Key on leitav ruuteri allpool asuvalt kleebiselt).
PILT

Sisene veebipõhisesse kasutajaliidesesse aadressil http://192.168.8.1

 • User name / Kasutajanimi: admin
 • Password / Parool: admin
PILT

Esmane veebihalduslehe parool palutakse koheselt peale sisse logimist kasutajal endale meelepäraseks muuta. Saate esmase seadistamise juures veebihalduslehe parooli muutmise vahele jätta vajutades Later ning hiljem soovi korral selle juurde tagasi tulla (Settings > System > Modify Password).

PILT

Sisesta PIN-kood ja vajuta Apply:

PILT

Jättes linnukese kasti „Disable PIN Verification“ edaspidi ruuteri sisse lülitamisel PIN koodi ei küsita. Avaneb Huawei programmi avaleht.

APN

Ruuteri seadistamiseks ja ühenduse loomiseks vali Settings > Quick Setup:

Configure Profile Settings – Interneti profiili seadistamine (Hiljem on võimalik profiili seadistada valides Settings > Profile Management).

Vaikimisi on profiiliks määratud Tele2 Eesti LTE APN internet.tele2.ee

PILT

Uue profiili seadistamiseks vali New Profile ja sisestage

 • Profile name:
 • APN:
  • Internet arvutis pakettide puhul: internet.tele2.ee
  • Kõnepaketti/kõnekaartide puhul: internet.tele2.ee
  • Staatilise IP puhul: static.tele2.ee

Vajutage Save.

*PILT*

Võrgu seaded

 • Võrgu tüübi lukustamiseks vali Settings > Dial-up > Network settings
 • LTE võrku saab keelata eemaldades linnukese Support LTE Network kastikesest.
 • Seadme lukustamiseks kindlasse võrku/ võrgurežiimi vali Mode > Manual > Apply > OK.
*PILT* *PILT*

Interneti kasutamine välismaal

Rändlusteenuse aktiveerimiseks vali Settings > Dial-up > Mobile Connection ning Data Roaming lahtris vali Enable:

*PILT*
 • Seadete rakendamiseks vajuta Apply.
 • Kontrolli, et kasutavas profiilis on sisestatud õiged andmed:
  • vali Settings > Dial-up > Profile Management.
 • Kontrolli andmed:
  • APN: internet.tele2.ee
  • User name: wap
  • Password: wap

Adminkonsooli parooli muutmine

Ruuteri algne kasutajanimi ja parool on: admin/admin.

Juhul, kui kasutaja soovib algset parooli muuta, siis on vaja valida Settings > System > Modify Password

 1. Current password sisestage algne parool admin
 2. New password ja Confirm password lahtritesse sisestage uus, endale meelepärane parool.

Uus parool peab olema 8-15 tähemärgi pikkune ning sisaldama kombinatsiooni vähemalt kahest järgnevat tüüpi tähemärgist: suurtähed, väiketähed, numbrid, erisümbolid (´~!@#$%&*()-_=+|[{}];:",/?) 3. Salvestamiseks vajutage nupule Apply.

*PILT*

Ruuteri restart / algseadete taastamine

Ruuteri taas käivitamiseks vali menüüs Settings > System > Reboot > Reboot

Ruuteri algseadete taastamiseks vali Settings > System > Restore Defaults > Restore

KKK

 1. Ruuter ei tunnista seadme tagaküljel olevale kleebisele märgitud WiFi parooli ja seetõttu ei saa teisi seadmeid (arvuteid, telefone, tahvelarvuteid) ruuteri WiFi võrku ühendada.
  • Ruuterile tuleb teha tehase seadete taastamine ehk RESET. Tõenäoliselt on WiFi võrgu parool eelnevalt ära muudetud selliseks, mis ei ühti kleebisele märgitud parooliga. Vaikeparooli taastamiseks on ainus võimalus teha ruuterile tehase seadete taastamine.
 2. Ruuter ei tunnista seadme tagaküljel olevale kleebisele märgitud juhtpaneeli parooli (vaikimisi: admin), mistõttu ei saa ruuteri juhtpaneeli sisse logida aadressil 192.168.8.1
  • Ruuterile tuleb teha tehase seadete taastamine ehk RESET. Tõenäoliselt on juhtpaneeli parool eelnevalt ära muudetud selliseks, mis ei ühti kleebisel märgitud parooliga. Vaikeparooli taastamiseks on ainus võimalus teha ruuterile tehase seadete taastamine.
 3. Kui 4G ruuteril vilgub lilla tuluke (värvi tähendus: sisesta PIN või sim-kaart ei toimi), siis võib soovitada järgmist:
  • panna SIM-kaart telefoni ning võtta PIN koodi päring SIM-kaardil maha.
 4. Mida teha, kui seade ei tööta õigesti?
  • taaskäivitage seade
  • taastage seadme tehaseseaded
 5. Toiteindikaator ei põle
  • kontrollige, kas toiteallikas on nõuetekohaselt ühendatud
  • kontrollige, kas toiteadapter vastab spetsifikatsioonis esitatud nõuetele

HUAWEI B525 LTE MODEM

ESMANE SEADISTAMINE

SIM kaardi pesa - siia pannakse microSIM-kaart

*PILT*
 • Ühendage toiteadapteri vahelduvvooluväljund ruuteri toiteporti POWER.
 • Ühendage vajadusel LAN- ehk võrguseadmed (nt arvutid või switch-id) kaablite abil ruuteri LAN-portidega.
 • Ühendage vajadusel telefonid või faksiaparaadid telefoni liinikaablite abil ruuteri TEL-portidega.
 • Ruuteri sisselülitamiseks vajutage toitenupule POWER.
 • Peale ruuteri sisselülitamist saab ruuteri asukohta ja suunatust muuta, et püüda kinni kõige tugevam mobiilse võrgu signaal. Signaali tugevust näitab kolmeribaline signaaliindikaator.

Veebipõhisele kasutajaliidesele juurdepääsemine

Ruuteri veebipõhine haldusvahend on veebilehitseja põhine kasutajaliides, mis võimaldab seadme lihtsat häälestamist ja haldamist interneti vahendusel. Näiteks arvutist, mille operatsioonisüsteem on Windows 10 ja mis kasutab veebilehitsejat Google Chrome, saab ruuteri veebipõhisele vahendile juurde pääseda järgmiselt:

 • ruuteri haldamiseks üle võrgukaabli tuleb ruuter ja arvuti omavahel ühendada LAN-kaabliga
 • ruuteri haldamiseks üle WiFi võrgu tuleb vajadusel arvutis aktiveerida WiFi otsing ning ühendada arvuti ruuteri tekitatavasse WiFi võrku (võrgu nimi / SSID: HUAWEI-B525-xxxx; WiFi parool / WiFi Key on leitav ruuteri allpool asuvalt kleebiselt).
PILT

Sisene veebipõhisesse kasutajaliidesesse aadressil http://192.168.8.1

 • User name / Kasutajanimi: admin
 • Password / Parool: admin
PILT
Sisesta PIN-kood ja vajuta Apply:
PILT
Jättes linnukese kasti „Disable PIN Verification“ edaspidi ruuteri sisse lülitamisel PIN koodi ei küsita.
 
Avaneb Huawei programmi avaleht.
 

Step 1/5
Kontrollime, et APN on internet.tele2.ee, seejärel vajutame next

*PILT*

Step 2/5
Vajutame next

*PILT*

Step 3/5
Valime „Auto-update in idle period (from 3 am to 5 am)“ ja vajutame next

*PILT*

Step 4/5
Sellel lehel vajadusel saate võrgu nime muuta. Vajutame next

*PILT*

Step 5/5
Veebipõhisesse kasutajaliidese parooli vahetus. Uus parool peab olema vähemalt 8 sümbolit pikk. Palun sisestage uue parooli ning vajutage finish.

*PILT*

Uue profiili seadistamiseks vali New Profile ja sisestage

 • Profile name:
 • APN:
  • Internet arvutis pakettide puhul: internet.tele2.ee
  • Kõnepaketti/kõnekaartide puhul: internet.tele2.ee
  • Staatilise IP puhul: static.tele2.ee

Vajutage Save.

*PILT*
 

APN

Ruuteri seadistamiseks ja ühenduse loomiseks vali Settings > Quick Setup:

Configure Profile Settings – Interneti profiili seadistamine (Hiljem on võimalik profiili seadistada valides Settings > Profile Management).

Vaikimisi on profiiliks määratud Tele2 Eesti LTE APN internet.tele2.ee

PILT

Uue profiili seadistamiseks vali New Profile ja sisestage

 • Profile name:
 • APN:
  • Internet arvutis pakettide puhul: internet.tele2.ee
  • Kõnepaketti/kõnekaartide puhul: internet.tele2.ee
  • Staatilise IP puhul: static.tele2.ee

Vajutage Save.

*PILT*
 

Wi-fi võrgu seadistamine

Vali Settings > WLAN > WLAN Basic Settings

 • SSID: Wi-Fi võrgu nimi
 • Security Mode: võrgu traffiku krüpteerimise tüüp
 • WPA pre-shared key: võrgu parool
 • SSID Broadcast: kas võrk on teistele seadmete nähtav või mitte

Kui soovitud seaded on muudetud, vajuta Apply.
*PILT*

 

Võrgu seaded

 • Võrgu tüübi lukustamiseks vali Settings > Dial-up > Network settings
 • LTE võrku saab keelata eemaldades linnukese Support LTE Network kastikesest.
 • Seadme lukustamiseks kindlasse võrku/ võrgurežiimi vali Mode > Manual > Apply > OK.
*PILT* *PILT*

Interneti kasutamine välismaal

Rändlusteenuse aktiveerimiseks vali Settings > Dial-up > Mobile Connection ning Data Roaming lahtris vali Enable:

*PILT*
 • Seadete rakendamiseks vajuta Apply.
 • Kontrolli, et kasutavas profiilis on sisestatud õiged andmed:
  • vali Settings > Dial-up > Profile Management.
 • Kontrolli andmed:
  • APN: internet.tele2.ee
  • User name: wap
  • Password: wap

Adminkonsooli parooli muutmine

Ruuteri algne kasutajanimi ja parool on: admin/admin.

Juhul, kui kasutaja soovib algset parooli muuta, siis on vaja valida Settings > System > Modify Password

 1. Current password sisestage algne parool admin
 2. New password ja Confirm password lahtritesse sisestage uus, endale meelepärane parool.

Uus parool peab olema 8-15 tähemärgi pikkune ning sisaldama kombinatsiooni vähemalt kahest järgnevat tüüpi tähemärgist: suurtähed, väiketähed, numbrid, erisümbolid (´~!@#$%&*()-_=+|[{}];:",/?) 3. Salvestamiseks vajutage nupule Apply.

*PILT*

Ruuteri restart / algseadete taastamine

Ruuteri taas käivitamiseks vali menüüs Settings > System > Reboot > Reboot

Ruuteri algseadete taastamiseks vali Settings > System > Restore Defaults > Restore

KKK

 1. Ruuter ei tunnista seadme tagaküljel olevale kleebisele märgitud WiFi parooli ja seetõttu ei saa teisi seadmeid (arvuteid, telefone, tahvelarvuteid) ruuteri WiFi võrku ühendada.
  • Ruuterile tuleb teha tehase seadete taastamine ehk RESET. Tõenäoliselt on WiFi võrgu parool eelnevalt ära muudetud selliseks, mis ei ühti kleebisele märgitud parooliga. Vaikeparooli taastamiseks on ainus võimalus teha ruuterile tehase seadete taastamine.
 2. Ruuter ei tunnista seadme tagaküljel olevale kleebisele märgitud juhtpaneeli parooli (vaikimisi: admin), mistõttu ei saa ruuteri juhtpaneeli sisse logida aadressil 192.168.8.1
  • Ruuterile tuleb teha tehase seadete taastamine ehk RESET. Tõenäoliselt on juhtpaneeli parool eelnevalt ära muudetud selliseks, mis ei ühti kleebisel märgitud parooliga. Vaikeparooli taastamiseks on ainus võimalus teha ruuterile tehase seadete taastamine.
 3. Kui 4G ruuteril vilgub lilla tuluke (värvi tähendus: sisesta PIN või sim-kaart ei toimi), siis võib soovitada järgmist:
  • panna SIM-kaart telefoni ning võtta PIN koodi päring SIM-kaardil maha.
 4. Mida teha, kui seade ei tööta õigesti?
  • taaskäivitage seade
  • taastage seadme tehaseseaded
 5. Toiteindikaator ei põle
  • kontrollige, kas toiteallikas on nõuetekohaselt ühendatud
  • kontrollige, kas toiteadapter vastab spetsifikatsioonis esitatud nõuetele

HUAWEI E3372 4G MODEM

Huawei E3372 ei kasuta Tele2 Mobile partner programmi, vaid modemi ühendamisel avaneb automaatselt aadress 192.168.8.1.

 

Seadme ühildamine

Kasutajaliidese avamisel tuleb sisestada sim-kaardi PIN kood.

pin

PIN koodi salvestamiseks tuleb linnuke lisada Disable PIN verification juurde ning vajutada Apply. Kui sisestatud PIN on õige, siis avaneb Huawei programmi avaleht.

Interneti ühenduse puudumisel kuvatakse kiri „Connection failed“. Ühenduse saavutamisel „Connected“

connected

Seadistuse kontrollimiseks või muutmiseks vali Log In.
Username: admin
Password: admin

log in

Interneti profiili ja selle muutmiseks liigu: Settings > Dial-up > Profile management

Kontrollige, et oleks sisestatud õiged andmed:

Lepingulise paketti/kõnekaardi puhul:
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (või tühi)
Password: wap (või tühi)
APN: internet.tele2.ee

Tele2 numbri välismaal kasutamisel (tutvu ka hinnakirjaga siin):
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (kohustuslik!)
Password: wap (kohustuslik!)
APN: internet.tele2.ee

Static IP teenuse kasutamise puhul:
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (või tühi!)
Password: wap (või tühi!)
APN: static.tele2.ee

profile management

Uue profiili loomiseks vajutage New Profile.

Modemi kasutamine välismaal

Rändlusteenuse sisse lülitamise jaoks valige Settings > Dial-up > Mobile Connection.

mobile connection

Data roaming: Enable – rändlusteenus on lubatud; Disable – rändlusteenus on keelatud.

Statistika vaatamine

Antud modemi tarkvara võimaldab jälgida kasutusstatistikat.

Ülevaade statistikast asub valiku Statistics all.
Current data usage - jooksev kasutus
Total data usage - kogu kasutus

Sõnumite saatmine

Lühisõnumite ülevaade ja seadistamine asub valiku SMS all.
Inbox - sissetulnud lühisõnumid
Outbox - saadetud lühisõnumid
Drafts - saatmata lühisõnumid

inbox

Modemi taaskäivitamine

 • Modemi taaskäivitamiseks valige Settings > System > Reboot ning vajutage Reboot.
 • Modemi algseadete taastamiseks valige Settings > System > Restore Defaults ning vajutage Restore Defaults.

reboot

HUAWEI E5377 4G TASKURUUTER

Huawei E5377 ei kasuta Tele2 Mobile partner programmiga. Ruuteri seadistamiseks tuleb avada veebilehitsejas aadress 192.168.8.1.

 

Seadme ühildamine

Kasutajaliidese avamisel tuleb sisestada sim-kaardi PIN kood.

pin

PIN koodi salvestamiseks tuleb linnuke lisada „Disable PIN verification“ juurde ning vajutada Apply. Kui sisestatud PIN on õige, siis avaneb Huawei programmi avaleht.

Interneti ühenduse puudumisel kuvatakse kiri „Connection failed“. Ühenduse saavutamisel „Connected“

connected

Seadistuse kontrollimiseks/muutmiseks vali Log In
User name: admin
Password: admin

log in

Programm soovitab muuta kasutaja (admin) parooli. Kinnitamiseks valige Confirm, loobumiseks – Cancel.

note

Hilisem parooli muutmine on võimalik valides Settings > System > Modify Password

password

Interneti profiili ja selle muutmiseks valige Dial-up > Profile management

Kontrollige, ei oleks sisestatud õiged andmed:

Lepingulise paketi/kõnekaardi puhul:
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (või tühi)
Password: wap (või tühi)
APN: internet.tele2.ee

Tele2 numbri välismaal kasutamisel (tutvu ka hinnakirjaga siin):
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (kohustuslik!)
Password: wap (kohustuslik!)
APN: internet.tele2.ee

Static IP teenuse kasutamise puhul:
Profile name: Tele2 Eesti (võib olla ka teine)
User name: wap (või tühi!)
Password: wap (või tühi!)
APN: static.tele2.ee

new profile

Uue profiili loomiseks vajutage New Profile.

Ruuteri õige profiiliga ühendamiseks valige Quick setup ning Profile lahtris valige vastav rida.

WiFi seadistamine

WiFi seadistamiseks liigu: Settings > WLAN > WLAN Basic Settings

basic settings

PIN koodi muutmiseks valige Settings > Dial-up > PIN Management

pin management

Ruuteri kasutamine välismaal

Rändlusteenuse sisse lülitamise jaoks valige Settings > Dial-up > Mobile Connection

mobile connection

Data roaming: Enable – rändlusteenus on lubatud, Disable – rändlusteenus on keelatud

Statistika vaatamine

Antud ruuteri tarkvara võimaldab jälgida kasutusstatistikat.

Ülevaade statistikast asub valiku Statistics all.
Current data usage - jooksev kasutus
Total data usage - kogu kasutus

statistics

Sõnumite saatmine

Lühisõnumite ülevaade ja seadistamine asub valiku SMS all.
Inbox – sissetulnud lühisõnumid
Outbox – saadetud lühisõnumid
Drafts – saatmata lühisõnumid

inbox

Ruuteri taaskäivitamine

 • Ruuteri taaskäivitamiseks valige Settings > System > Reboot ning vajutage Reboot.
 • Ruuteri algseadete taastamiseks valige Settings > System > Restore Defaults ning vajutage Restore Defaults.

reboot

HUAWEI E5186

Esmane seadistamine

Sisene brauseris veebihalduslehele aadressil http://192.168.8.1/

Kasutajanimi: admin

Parool: admin

Sisesta PIN-kood ja vajuta Apply:

Avaneb Huawei programmi avaleht.

Interneti ühenduse puudumisel kuvatakse kirja „Connection failed“.

Ruuteri seadistamiseks ja ühenduse loomiseks vali Settings > Quick Setup:

Kontrolli, kas kasutatav pöörduspunkt on õige:

Lepingulise paketi/kõnekaartide puhul: internet.tele2.ee

Staatilise IP puhul: static.tele2.ee

Uue/õige profiili loomiseks vajuta New Profile, sisesta vajalikud andmed ja vajuta Save:

Kui andmed on sisestatud, vajuta Next.

Järgmises menüüs on võimalik valida sobiv ühenduse tüüp – vaikimisel on valitud Auto. Selles aknas ei ole vaja midagi muuta, vajuta kohe Next.

WLAN settings menüüs saab muuta Wi-Fi nimetuse ja parooli.

Kui muudatused on tehtud vajuta Finish.

Wi-Fi võrgu seadistamine

Sisse lülitamisel antud ruuter tekitab 2 erinevat WiFi signaali. Nende nimetusi on võimalik vaadata ruuteri taga paneeli pealt. Signaalid edastatakse erinevatel sagedustel: 2.4 GHz ja 5GHz.

Üldiselt soovitame klientidele kasutada 2.4 GHz sagedust, sest seda toetab suurem osa seadmeid ja sellel sageduse tegevusraadius on suurem kui 5GHz kasutamisel.

Samas võib 2.4 GHz sageduse kasutamisel tekkida signaali häired, sest sama sagedust kasutavad erinevad koduseadmed (nt. mobiiltelefonid, mikrolaine ahjud jne). Sellest tulenevalt võib tegelik Wi-Fi kiirus väheneda.

Kui kliendile ei ole tegevusraadius oluline ja tema seadmed on vastava toega, soovitame kasutada 5GHz sagedust.

Wi-Fi võrgu seadistamine

Vali Settings > WLAN > WLAN Basic Settings

Wi-Fi sisse lülitamiseks vali Enable WLAN module lahtris.

Kui klient ei soovi, et tema ruuter jagaks korraga 2 signaali, siis on vaja valida Edit vastavas lahtris ja Staatuseks panna Off.

SSID: Wi-Fi võgru nimi

Security Mode: võrgu traffiku krüpteerimise tüüp

WPA pre-shared key: võrgu parool

SSID Broadcast: kas võrk on teistele seadmete nähtav või mitte

 

Kui soovitud seaded on muudetud, vajuta Apply.

PIN operatsioonid

PIN-koodi aktiveerimiseks/maha võtmiseks vali Settings > Security > PIN Management

Sama menüü võimaldab lahti blokeerida PIN-koodi, kui see läks lukku.

Andmeside võrgu seaded

Võrgu tüübi lukustamiseks vali Settings > Dial-up > Network settings

Preffered mode lahtrist vali sobiv võrgu tüüp:

Seadete rakendamiseks vajuta Apply.

 

Käsitsi/automaatve võrguvalik

Settings > Dial-up > Network settings

Network Search mode lahtrist vali kas Auto või Manual.

Seadete rakendamiseks vajuta Apply.

Interneti kasutamine välismaal

Rändlusteenuse aktiveerimiseks vali Settings > Dial-up > Mobile Connection ning Data Roaming lahtris vali Enable:

Seadete rakendamiseks vajuta Apply.

 

Kontrolli, et kasutavas profiilis on sisestatud õiged andmed. Vali vali Settings > Dial-up > Profile Management. Kontrolli andmed:

APN: internet.tele2.ee

User name: wap

Password: wap

Adminkonsooli parooli muutmine

Ruuteri algne kasutajanimi ja parool on admin/admin. Juhul, kui kasutaja soovib algset parooli muuta, siis on vaja valida Settings > System > Modify Password.

Seadete rakendamiseks vajuta Apply.

Ruuteri restart / Algseadete taastamine

Ruuteri taas käivitamiseks vali menüüs Settings > System > Reboot > Reboot

Ruuteri algseadete taastamiseks vali Settings > System > Restore Defaults > Restore