• 1 GB internetti, mis on rohkem kui piisavalt, et lapsega alati ühenduses olla
 • Kõnede jaoks on 100 kõneminutit
Pakett on mõeldud kasutamiseks Tele2 Spioonikella ehk laste nutikellaga.

SIM kaardi sisestamisel laste nutikella saab tarbida teenust, mille kaudu on võimalik last positsioneerida, lapsel edastada häälsõnumeid ja olla vanematega ühenduses jne. Teenuse kasutamiseks on vajalik ühildada seade rakendusega. Teenuse kasutamiseks vajaliku rakenduse saab kasutaja alla laadida iseseisvalt. Klient vastutab teenuse rakenduses kolmandatele osapooltele jagatava informatsiooni privaatsusseadete eest.

 • Paketiga saavad liituda nii need erakliendid, kes ostavad Tele2-st laste nutikella Hero Blast kui ka need, kellel on kell juba olemas ning Tele2-lt seadet osta ei soovi. Samuti saavad paketiga liituda erakliendid, kes vajavad SIM kaarti nutikella, mis ei ole spetsiaalselt laste nutikell.
 • Paketis sisalduv on mõeldud üksnes nutikella positsioneerimiseks. SIM-kaardi kasutamine või ühendamine mõne muu seadmega, mis ei ole nutikell, on keelatud. Kliendil on keelatud kasutada teenuseid vastuolus Lepingu, Tingimuste, õigusaktide või heade tavadega. Nimetatud keelatud tegude või toimingute tegemine on käsitletav lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Tele2-l õigus piirata Kliendile teenuste osutamist ja/või nõuda rikkumise lõpetamist.
 • Arveldusperioodi pikkuseks on 1 kalendrikuu. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule. Interneti, kõnede ja sõnumite maht ei ole seadmete ega arveldusperioodide vahel jagatav.
 • Paketis sisaldub arveldusperioodil 100 minutit kõneaega Eesti operaatorite võrkudesse (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid). Alates 101 minutist rakendub paketi minutipõhine hind. Kõnede arvestus on sekundipõhine.
 • Paketis sisaldub arveldusperioodi jooksul laste nutikella positsioneerimiseks internetimahtu Eesti ja Euroopa Liidu (ja EMP) operaatorite võrkudes 1 GB. Paketis sisalduva interneti kiirus ei ole piiratud. 
 • Paketis sisalduva mahu täitumisel piiratakse interneti kasutus kuni arveldusperioodi lõpuni.
 • Pakett ei võimalda SMS-ide ja MMS-ide saatmist.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale (nt kõned Eestist välismaale jm).
 • Teenuse kasutamisel väljaspool Euroopa Liitu toimub tasumine vastavalt Rändlusteenuse hinnakirjale.
 • Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 Privaatsuspoliitikast, Tele2 erakliendi teenuste kasutamise üldtingimustest ja interneti kasutamise tingimustest, mõistliku kasutuse põhimõtetest ja Tele2 hinnakirjast.

Paketi info

Paketi kuutasu3,00 €
Sisaldab internetti1 GB
Sisaldab kõneminuteid Eesti siseselt ning EL-i rändluses olles100
Kõneminut0,038 €

Tingimused

SIM kaardi sisestamisel laste nutikella saab tarbida teenust, mille kaudu on võimalik last positsioneerida, lapsel edastada häälsõnumeid ja olla vanematega ühenduses jne. Teenuse kasutamiseks on vajalik ühildada seade rakendusega. Teenuse kasutamiseks vajaliku rakenduse saab kasutaja alla laadida iseseisvalt. Klient vastutab teenuse rakenduses kolmandatele osapooltele jagatava informatsiooni privaatsusseadete eest.

 • Paketiga saavad liituda nii need erakliendid, kes ostavad Tele2-st laste nutikella Hero Blast kui ka need, kellel on kell juba olemas ning Tele2-lt seadet osta ei soovi. Samuti saavad paketiga liituda erakliendid, kes vajavad SIM kaarti nutikella, mis ei ole spetsiaalselt laste nutikell.
 • Paketis sisalduv on mõeldud üksnes nutikella positsioneerimiseks. SIM-kaardi kasutamine või ühendamine mõne muu seadmega, mis ei ole nutikell, on keelatud. Kliendil on keelatud kasutada teenuseid vastuolus Lepingu, Tingimuste, õigusaktide või heade tavadega. Nimetatud keelatud tegude või toimingute tegemine on käsitletav lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Tele2-l õigus piirata Kliendile teenuste osutamist ja/või nõuda rikkumise lõpetamist.
 • Arveldusperioodi pikkuseks on 1 kalendrikuu. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule. Interneti, kõnede ja sõnumite maht ei ole seadmete ega arveldusperioodide vahel jagatav.
 • Paketis sisaldub arveldusperioodil 100 minutit kõneaega Eesti operaatorite võrkudesse (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid). Alates 101 minutist rakendub paketi minutipõhine hind. Kõnede arvestus on sekundipõhine.
 • Paketis sisaldub arveldusperioodi jooksul laste nutikella positsioneerimiseks internetimahtu Eesti ja Euroopa Liidu (ja EMP) operaatorite võrkudes 1 GB. Paketis sisalduva interneti kiirus ei ole piiratud. 
 • Paketis sisalduva mahu täitumisel piiratakse interneti kasutus kuni arveldusperioodi lõpuni.
 • Pakett ei võimalda SMS-ide ja MMS-ide saatmist.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale (nt kõned Eestist välismaale jm).
 • Teenuse kasutamisel väljaspool Euroopa Liitu toimub tasumine vastavalt Rändlusteenuse hinnakirjale.
 • Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 Privaatsuspoliitikast, Tele2 erakliendi teenuste kasutamise üldtingimustest ja interneti kasutamise tingimustest, mõistliku kasutuse põhimõtetest ja Tele2 hinnakirjast.