• 1 GB internetti Eestis ja Euroopa Liidu rändluses
 • 100 kõneminutit
 • 100 SMSi
Blaupunkt GS 02 SOS-nupu töötamiseks vajalik pakett.
 1. SIM-kaardi sisestamisel SOS-nupu seadmesse saab tarbida teenust, mille kaudu on võimalik seadme kasutajat positsioneerida ning häälkõne vestlusi läbi viia. Samuti saab seadme kasutaja anda märku valitud isikutele häälkõnevestluse teel SOS-nuppu vajutades. Teenuse kasutamiseks on vajalik ühildada seade rakendusega. Teenuse kasutamiseks vajaliku rakenduse saab kasutaja alla laadida iseseisvalt. Klient vastutab ise teenuse rakenduses kolmandatele osapooltele jagatava informatsiooni privaatsusseadete eest.
 2. Paketiga saavad liituda nii need erakliendid, kes ostavad Tele2st positsioneerimise seadme kui ka need, kellel on seade juba olemas ning Tele2lt seadet osta ei soovi.
 3. Paketis sisalduv on mõeldud üksnes SMS-nupuga seonduvate teenuste kasutamiseks. SIM-kaardi kasutamine või ühendamine mõne muu seadmega, mis ei ole SOS-nupu (Blaupunkt GS02) seade, on keelatud. Kliendil on keelatud kasutada teenuseid vastuolus Lepingu, Tingimuste, õigusaktide või heade tavadega. Nimetatud keelatud tegude või toimingute tegemine on käsitletav lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Tele2l õigus piirata Kliendile teenuste osutamist ja/või nõuda rikkumise lõpetamist.
 4. Arveldusperioodi pikkuseks on 1 kalendrikuu. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule. Interneti ja sõnumite maht ei ole seadmete ega arveldusperioodide vahel jagatav.
 5. Paketis sisaldub arveldusperioodil 100 minutit kõnesid ja 100 SMSi Eesti operaatorite võrkudesse (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid). Alates 101. kõneminutist ja 101. SMSist rakendub paketipõhine hind, vastavalt 0,038 € minut ja 0,012 € SMS.
 6. Paketis sisaldub arveldusperioodi jooksul SOS-nupu positsioneerimiseks internetimahtu Eesti ja ELi operaatorite võrkudes 1 GB. Paketis sisalduva interneti kiirus ei ole piiratud.
 7. Paketis sisalduva mahu täitumisel piiratakse interneti kasutus kuni arveldusperioodi lõpuni.
 8. Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale (nt SMSid Eestist välismaale jm).
 9. Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 Privaatsuspoliitikast, Tele2 erakliendi teenuste kasutamise üldtingimustest ja interneti kasutamise tingimustest, mõistliku kasutuse põhimõtetest ja Tele2 hinnakirjast.

Paketi info

Paketi kuutasu4,00 €
Sisaldab internetti1 GB
Sisaldab kõneminuteid Eesti siseselt ning EL-i rändluses olles100
Sisaldab SMS’e Eesti siseselt ning EL-i rändluses olles100
Kõneminut0,038 €

Tingimused

 1. SIM-kaardi sisestamisel SOS-nupu seadmesse saab tarbida teenust, mille kaudu on võimalik seadme kasutajat positsioneerida ning häälkõne vestlusi läbi viia. Samuti saab seadme kasutaja anda märku valitud isikutele häälkõnevestluse teel SOS-nuppu vajutades. Teenuse kasutamiseks on vajalik ühildada seade rakendusega. Teenuse kasutamiseks vajaliku rakenduse saab kasutaja alla laadida iseseisvalt. Klient vastutab ise teenuse rakenduses kolmandatele osapooltele jagatava informatsiooni privaatsusseadete eest.
 2. Paketiga saavad liituda nii need erakliendid, kes ostavad Tele2st positsioneerimise seadme kui ka need, kellel on seade juba olemas ning Tele2lt seadet osta ei soovi.
 3. Paketis sisalduv on mõeldud üksnes SMS-nupuga seonduvate teenuste kasutamiseks. SIM-kaardi kasutamine või ühendamine mõne muu seadmega, mis ei ole SOS-nupu (Blaupunkt GS02) seade, on keelatud. Kliendil on keelatud kasutada teenuseid vastuolus Lepingu, Tingimuste, õigusaktide või heade tavadega. Nimetatud keelatud tegude või toimingute tegemine on käsitletav lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Tele2l õigus piirata Kliendile teenuste osutamist ja/või nõuda rikkumise lõpetamist.
 4. Arveldusperioodi pikkuseks on 1 kalendrikuu. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule. Interneti ja sõnumite maht ei ole seadmete ega arveldusperioodide vahel jagatav.
 5. Paketis sisaldub arveldusperioodil 100 minutit kõnesid ja 100 SMSi Eesti operaatorite võrkudesse (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid). Alates 101. kõneminutist ja 101. SMSist rakendub paketipõhine hind, vastavalt 0,038 € minut ja 0,012 € SMS.
 6. Paketis sisaldub arveldusperioodi jooksul SOS-nupu positsioneerimiseks internetimahtu Eesti ja ELi operaatorite võrkudes 1 GB. Paketis sisalduva interneti kiirus ei ole piiratud.
 7. Paketis sisalduva mahu täitumisel piiratakse interneti kasutus kuni arveldusperioodi lõpuni.
 8. Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale (nt SMSid Eestist välismaale jm).
 9. Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 Privaatsuspoliitikast, Tele2 erakliendi teenuste kasutamise üldtingimustest ja interneti kasutamise tingimustest, mõistliku kasutuse põhimõtetest ja Tele2 hinnakirjast.