• 1200 minutit kõnesid ja 1000 SMS-i Eestisiseselt
 • 5 GB andmeside mahtu Eestisiseselt
 • Maksimaalse kiirusega 4,5G internet 

Aktiivsele kasutajale, kes lisaks internetis surfamisele vaatab telefonist videoklippe, kuulab muusikat ja kasutab internetipõhiseid rakendusi.

 • Nuti 3.0 Eesti sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse igakuiselt 1 200 minutit kõneaega ja 1 000 SMSi Eesti operaatorite võrkudesse (v.a eritariifsed numbrid ja operaatorid);
 • Alates 1201. minutist on kõneminuti hind Eesti operaatorite võrkudes 0,01 € / min ja alates 1 001. SMS-ist SMS-i hind 0,01€ / tk (v.a eritariifsed numbrid ja operaatorid);
 • Kõne kestvust arvestatakse 1 sekundi täpsusega. Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu;
 • Nuti 3.0 Eesti sisaldab 5 GB internetimahtu arveldusperioodi kohta. Paketi kuutasus sisalduv 5 GB internetimaht kehtib Eesti-siseseks kasutuseks. 5 GB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida;
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt Tele2 hinnakirjale;
 • Teenuse kasutamisel välismaal toimub tasumine vastavalt roaming- ehk rändlusteenuse hinnakirjale;
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud;
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles;
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks ka raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks;
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju;
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliendi Tele2 iseteeninduskeskkonna või kliendi poolt valitud arve edastamise kanali vahendusel kliendi poolt Tele2-le edastatud kontaktandmetel;
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast;
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866;
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Paketi info

Paketi kuutasu11,49 €
4,5G
Sisaldab internetti5 GB Eesti-siseselt
Sisaldab kõneminuteid Eesti siseselt ning EL-i rändluses olles1200 minutit Eesti-siseselt
Sisaldab SMS’e Eesti siseselt ning EL-i rändluses olles1000 SMS-i Eesti-siseselt
Kõneminut0,01 €
MMS0,30 €

Tingimused

 • Nuti 3.0 Eesti sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse igakuiselt 1 200 minutit kõneaega ja 1 000 SMSi Eesti operaatorite võrkudesse (v.a eritariifsed numbrid ja operaatorid);
 • Alates 1201. minutist on kõneminuti hind Eesti operaatorite võrkudes 0,01 € / min ja alates 1 001. SMS-ist SMS-i hind 0,01€ / tk (v.a eritariifsed numbrid ja operaatorid);
 • Kõne kestvust arvestatakse 1 sekundi täpsusega. Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu;
 • Nuti 3.0 Eesti sisaldab 5 GB internetimahtu arveldusperioodi kohta. Paketi kuutasus sisalduv 5 GB internetimaht kehtib Eesti-siseseks kasutuseks. 5 GB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida;
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt Tele2 hinnakirjale;
 • Teenuse kasutamisel välismaal toimub tasumine vastavalt roaming- ehk rändlusteenuse hinnakirjale;
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud;
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles;
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks ka raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks;
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju;
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliendi Tele2 iseteeninduskeskkonna või kliendi poolt valitud arve edastamise kanali vahendusel kliendi poolt Tele2-le edastatud kontaktandmetel;
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast;
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866;
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.