• Piiramatult Eestisiseseid kõnesid ja SMS’e
 • 50 EL rändlusminutit
 • 60 GB andmeside mahtu
 • Maksimaalse kiirusega 4,5G internet
 • Muusikateenus Deezer Premium+ tasuta kasutusõigus

Tele2 Multipakett 6.0 seob endas kõik võimalused mobiilis suhtlemiseks - nii kõned, sõnumid kui ka maksimaalse kiirusega interneti.


NB! Alates 01.06.2017 uuenevad Tele2 paketid. Loe rohkem siit!

 • Multipakett 6.0-ga saavad liituda Tele2 olemasolevad ja uued erakliendid; 
 • Multipakett 6.0 sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Eesti operaatorite võrkudesse (va eritariifsed numbrid ja võrgud) ning internetiteenus maksimaalse andmeside allalaadimiskiirusega. 
 • Multipakett 6.0 puhul kehtib lepingule tähtaeg 12 kuud ja selle paketiga liituja saab eeltoodud perioodi jooksul ilma lisatasuta kasutada Deezeri lisateenust.
 • Tähtaja möödudes lisandub kliendi arvele Deezeri lisateenus kuutasuga 6,49 €. Kliendil on tähtaja möödudes õigus Deezerist loobuda. 
 • Kui klient soovib sõlmitud tähtajalist lepingut ennetähtaegselt lõpetada, tuleb tal tasuda leppetrahv, mis on võrdne tähtajalise lepingu lõpuni jäävate paketi kuumaksete summaga. 
 • Multipakett 6.0 on üksikpakett ja see tähendab, et igale mobiilinumbrile kehtib oma kuutasu. 
 • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu. 
 • Kuutasu arvestatakse kuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule. 
 • Tele2 internetiteenuse kasutamisel kehtib Mõistliku kasutamise põhimõte 60 GB arveldusperioodi kohta. 60 GB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida. 
 • Multipakett 6.0 sisaldab igakuiselt ilma lisatasuta 50 rändlusminutit Euroopa Liidu riikides. Lisatud 50 minutit Euroopa Liidu kõnesid kehtib nii vastuvõetud kui väljahelistatud kõnedele kokku ühes kalendrikuus.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja rändlusteenused, MMS sõnumid jm. 
 • Tele2 eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult ja tarbib talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Tele2 pakutavate sideteenuste tavapärases mahus, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Tele2 võrgus 
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles. 
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks. 
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutatud. 
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. 
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliente Tele2 kodulehe vahendusel. 
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast.
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Paketi info

Kuutasu29,99 €
4,5G
Sisaldab internetti60 GB
Sisaldab kõneminuteidPiiramatult
Sisaldab EL rändlusminuteid50
Sisaldab SMS-ePiiramatult
Deezer muusikateenusKuutasuta
Kõneminut0 €
MMS0,30 €
*Piiramatud kõned ja sõnumid ning Internet kehtivad Eestisisesel kasutamisel (v.a eritariifsetele numbritele ja võrkudesse)
**Kehtib tähtaeg 12 kuud, mille jooksul on muusikateenus Deezer Premium+ tasuta

Tingimused

 • Multipakett 6.0-ga saavad liituda Tele2 olemasolevad ja uued erakliendid; 
 • Multipakett 6.0 sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Eesti operaatorite võrkudesse (va eritariifsed numbrid ja võrgud) ning internetiteenus maksimaalse andmeside allalaadimiskiirusega. 
 • Multipakett 6.0 puhul kehtib lepingule tähtaeg 12 kuud ja selle paketiga liituja saab eeltoodud perioodi jooksul ilma lisatasuta kasutada Deezeri lisateenust.
 • Tähtaja möödudes lisandub kliendi arvele Deezeri lisateenus kuutasuga 6,49 €. Kliendil on tähtaja möödudes õigus Deezerist loobuda. 
 • Kui klient soovib sõlmitud tähtajalist lepingut ennetähtaegselt lõpetada, tuleb tal tasuda leppetrahv, mis on võrdne tähtajalise lepingu lõpuni jäävate paketi kuumaksete summaga. 
 • Multipakett 6.0 on üksikpakett ja see tähendab, et igale mobiilinumbrile kehtib oma kuutasu. 
 • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu. 
 • Kuutasu arvestatakse kuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule. 
 • Tele2 internetiteenuse kasutamisel kehtib Mõistliku kasutamise põhimõte 60 GB arveldusperioodi kohta. 60 GB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida. 
 • Multipakett 6.0 sisaldab igakuiselt ilma lisatasuta 50 rändlusminutit Euroopa Liidu riikides. Lisatud 50 minutit Euroopa Liidu kõnesid kehtib nii vastuvõetud kui väljahelistatud kõnedele kokku ühes kalendrikuus.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja rändlusteenused, MMS sõnumid jm. 
 • Tele2 eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult ja tarbib talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Tele2 pakutavate sideteenuste tavapärases mahus, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Tele2 võrgus 
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles. 
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks. 
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutatud. 
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. 
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliente Tele2 kodulehe vahendusel. 
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast.
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.