• 3 GB netti, et lemmikloomaradar saaks alati äpiga ühenduses olla
 • 100 SMSi
Lemmikloomaradari töötamise aluseks on selle jaoks mõeldud lemmiklooma jälgimise pakett. Pakett on mõeldud Eesti-siseseks kasutamiseks.

SIM kaardi sisestamisel Lemmiklooma jälgimise seadmesse saab tarbida teenust, mille kaudu on võimalik lemmiklooma positsioneerida. Teenuse kasutamiseks on vajalik ühildada seade rakendusega. Teenuse kasutamiseks vajaliku rakenduse saab kasutaja alla laadida iseseisvalt. Klient vastutab ise teenuse rakenduses kolmandatele osapooltele jagatava informatsiooni privaatsusseadete eest.

 • Paketiga saavad liituda nii need erakliendid, kes ostavad Tele2-st lemmiklooma positsioneerimise seadme kui ka need, kellel on  lemmiklooma GPS seade juba olemas ning Tele2-lt seadet osta ei soovi. 
 • Paketis sisalduv on mõeldud üksnes lemmiklooma positsioneerimiseks. SIM-kaardi kasutamine või ühendamine mõne muu seadmega, mis ei ole lemmiklooma jälgimise seade, on keelatud. Kliendil on keelatud kasutada teenuseid vastuolus Lepingu, Tingimuste, õigusaktide või heade tavadega. Nimetatud keelatud tegude või toimingute tegemine on käsitletav lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Tele2-l õigus piirata Kliendile teenuste osutamist ja/või nõuda rikkumise lõpetamist.
 • Arveldusperioodi pikkuseks on 1 kalendrikuu. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule. Interneti ja sõnumite maht ei ole seadmete ega arveldusperioodide vahel jagatav.
 • Paketis sisaldub arveldusperioodil 100 SMSi Eesti operaatorite võrkudesse (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid). Alates 101 SMSist rakendub paketi tükipõhine hind.
 • Paketis sisaldub arveldusperioodi jooksul seadme positsioneerimiseks internetimahtu Eesti operaatorite võrkudes 3 GB. Paketis sisalduva interneti kiirus ei ole piiratud. 
 • Paketis sisalduva mahu täitumisel piiratakse interneti kasutus kuni arveldusperioodi lõpuni.
 • Pakett ei võimalda kõnede tegemist.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale (nt SMSid Eestist välismaale jm).
 • Teenust ei ole võimalik kasutada väljaspool Eestit.
 • Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 Privaatsuspoliitikast, Tele2 erakliendi teenuste kasutamise üldtingimustest ja interneti kasutamise tingimustest, mõistliku kasutuse põhimõtetest ja Tele2 hinnakirjast.

Paketi info

Paketi kuutasu3,00 €
Sisaldab internetti3 GB
Sisaldab SMSe Eesti-siseselt100

Tingimused

SIM kaardi sisestamisel Lemmiklooma jälgimise seadmesse saab tarbida teenust, mille kaudu on võimalik lemmiklooma positsioneerida. Teenuse kasutamiseks on vajalik ühildada seade rakendusega. Teenuse kasutamiseks vajaliku rakenduse saab kasutaja alla laadida iseseisvalt. Klient vastutab ise teenuse rakenduses kolmandatele osapooltele jagatava informatsiooni privaatsusseadete eest.

 • Paketiga saavad liituda nii need erakliendid, kes ostavad Tele2-st lemmiklooma positsioneerimise seadme kui ka need, kellel on  lemmiklooma GPS seade juba olemas ning Tele2-lt seadet osta ei soovi. 
 • Paketis sisalduv on mõeldud üksnes lemmiklooma positsioneerimiseks. SIM-kaardi kasutamine või ühendamine mõne muu seadmega, mis ei ole lemmiklooma jälgimise seade, on keelatud. Kliendil on keelatud kasutada teenuseid vastuolus Lepingu, Tingimuste, õigusaktide või heade tavadega. Nimetatud keelatud tegude või toimingute tegemine on käsitletav lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Tele2-l õigus piirata Kliendile teenuste osutamist ja/või nõuda rikkumise lõpetamist.
 • Arveldusperioodi pikkuseks on 1 kalendrikuu. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule. Interneti ja sõnumite maht ei ole seadmete ega arveldusperioodide vahel jagatav.
 • Paketis sisaldub arveldusperioodil 100 SMSi Eesti operaatorite võrkudesse (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid). Alates 101 SMSist rakendub paketi tükipõhine hind.
 • Paketis sisaldub arveldusperioodi jooksul seadme positsioneerimiseks internetimahtu Eesti operaatorite võrkudes 3 GB. Paketis sisalduva interneti kiirus ei ole piiratud. 
 • Paketis sisalduva mahu täitumisel piiratakse interneti kasutus kuni arveldusperioodi lõpuni.
 • Pakett ei võimalda kõnede tegemist.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale (nt SMSid Eestist välismaale jm).
 • Teenust ei ole võimalik kasutada väljaspool Eestit.
 • Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 Privaatsuspoliitikast, Tele2 erakliendi teenuste kasutamise üldtingimustest ja interneti kasutamise tingimustest, mõistliku kasutuse põhimõtetest ja Tele2 hinnakirjast.