• 1000 kõneminutit ja 1000 SMS-i Euroopa Liidus
 • 100 rahvusvahelist kõneminutit ja 100 rahvusvahelist SMS-i Põhja- ja Baltimaadesse 
 • 25 GB andmeside mahtu Euroopa Liidus
 • Maksimaalse kiirusega 4,5G internet

Pakett sobib hästi reisivatele inimestele, kellel on oluline suurem internetimaht ja soodsad kõneminutid.

Pakett ei sisalda kõnesid ja sõnumeid Eestist välismaale. Eestist välismaale helistamisel kehtib rahvusvaheliste kõnede hinnakiri.

* Euroopa Liidu piiriäärsetel aladel olles võib telefon ise lülituda teise, väljaspool EL-i riigi võrku, rannikust kaugel kruiisil olles võib telefon lülituda sateliitvõrku. Loe lähemalt SIIT.

 • Euroopa 2.0 pakkumine sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse igakuiselt 1000 minutit kõneaega nii vastuvõetud kui väljahelistatud kõnedele Euroopa Liidu operaatorite võrkudes (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid ning Eestist välismaale kõned) ja 1000 SMS sõnumit Euroopa Liidu operaatorite võrkudes (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid ning Eestist välismaale SMS-id) ning internetiteenust piiramatu andmeside allalaadimiskiirusega;
 • Alates 1001. minutist on kõneminuti hind Euroopa Liidu operaatori võrkudes 0,01 €/min (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid ning Eestist välismaale kõned);
 • Saadetavad SMS sõnumid (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid ning Eestist välismaale SMS-id) maksustatakse 1001. sõnumist Euroopa Liidu operaatori võrkudes 0,02 €/tk;
 • Euroopa 2.0 sisaldab 25 GB internetimahtu arveldusperioodi kohta Euroopa Liidu operaatori võrkudes. 25 GB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida;
 • Euroopa 2.0 sisaldab igas kalendrikuus 100 rahvusvahelist kõneminutit ja 100 rahvusvahelist SMS-i, mille sisse arvestatakse kõneminutid ja SMS-id, mis algatatakse Eestist ning mille vastu võttev number asub Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid). Peale 100 rahvusvahelise kõneminuti või 100 SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad tavapärased rahvusvaheliste kõnede ja SMS-ide hinnad vastavatesse riikidesse vastavalt rahvusvaheliste kõnede hinnakirjale;
 • Kõikidele antud tingimustes mitte kirjeldatud teenustele kehtib tavapärane hinnakiri;
 • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu ning kõnede pikkust arvestatakse sekundi täpsusega;
 • Pakett on numbripõhine, st igale mobiilinumbrile kehtib oma kuutasu;
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
 • Kasutamata mahtusid ei ole võimalik üle kanda järgmisesse kalendrikuusse;
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja paketis mittesisalduvad rändlusteenused, MMS sõnumid jm;
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud;
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles;
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks ka raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks;
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju;
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliendi Tele2 iseteeninduskeskkonna või kliendi poolt valitud arve edastamise kanali vahendusel kliendi poolt Tele2-le edastatud kontaktandmetel;
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest, mõistliku kasutuse põhimõtetest ning Tele2 hinnakirjast;
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866;
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Paketi info

Paketi kuutasu39,00 €
4,5G
Sisaldab internetti25 GB
Sisaldab kõneminuteid Eesti siseselt ning EL-i rändluses olles1000*
Sisaldab kõneminuteid Eestist välismaale100**
Sisaldab SMS’e Eesti siseselt ning EL-i rändluses olles1000*
Sisaldab sms-e Eestist välismaale100**
Kõneminut0,01 €
MMS Eestis 0,30 €
*Ei sisalda kõnesid ja sõnumeid Eestist välismaale. Eestist välismaale helistamisel kehtib rahvusvaheliste kõnede hinnakiri.
**Sisaldab kõnesid ja sõnumeid Eestist Norra, Taani, Rootsi, Soome, Läti või Leetu.
Alla- ja üleslaadimiskiirus (Mbit/s)Maksimaalne (4,5G)

Tingimused

Pakett ei sisalda kõnesid ja sõnumeid Eestist välismaale. Eestist välismaale helistamisel kehtib rahvusvaheliste kõnede hinnakiri.

* Euroopa Liidu piiriäärsetel aladel olles võib telefon ise lülituda teise, väljaspool EL-i riigi võrku, rannikust kaugel kruiisil olles võib telefon lülituda sateliitvõrku. Loe lähemalt SIIT.

 • Euroopa 2.0 pakkumine sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse igakuiselt 1000 minutit kõneaega nii vastuvõetud kui väljahelistatud kõnedele Euroopa Liidu operaatorite võrkudes (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid ning Eestist välismaale kõned) ja 1000 SMS sõnumit Euroopa Liidu operaatorite võrkudes (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid ning Eestist välismaale SMS-id) ning internetiteenust piiramatu andmeside allalaadimiskiirusega;
 • Alates 1001. minutist on kõneminuti hind Euroopa Liidu operaatori võrkudes 0,01 €/min (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid ning Eestist välismaale kõned);
 • Saadetavad SMS sõnumid (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid ning Eestist välismaale SMS-id) maksustatakse 1001. sõnumist Euroopa Liidu operaatori võrkudes 0,02 €/tk;
 • Euroopa 2.0 sisaldab 25 GB internetimahtu arveldusperioodi kohta Euroopa Liidu operaatori võrkudes. 25 GB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida;
 • Euroopa 2.0 sisaldab igas kalendrikuus 100 rahvusvahelist kõneminutit ja 100 rahvusvahelist SMS-i, mille sisse arvestatakse kõneminutid ja SMS-id, mis algatatakse Eestist ning mille vastu võttev number asub Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid). Peale 100 rahvusvahelise kõneminuti või 100 SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad tavapärased rahvusvaheliste kõnede ja SMS-ide hinnad vastavatesse riikidesse vastavalt rahvusvaheliste kõnede hinnakirjale;
 • Kõikidele antud tingimustes mitte kirjeldatud teenustele kehtib tavapärane hinnakiri;
 • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu ning kõnede pikkust arvestatakse sekundi täpsusega;
 • Pakett on numbripõhine, st igale mobiilinumbrile kehtib oma kuutasu;
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
 • Kasutamata mahtusid ei ole võimalik üle kanda järgmisesse kalendrikuusse;
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja paketis mittesisalduvad rändlusteenused, MMS sõnumid jm;
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud;
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles;
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks ka raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks;
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju;
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliendi Tele2 iseteeninduskeskkonna või kliendi poolt valitud arve edastamise kanali vahendusel kliendi poolt Tele2-le edastatud kontaktandmetel;
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest, mõistliku kasutuse põhimõtetest ning Tele2 hinnakirjast;
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866;
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.