Reisikindlustus

Reisikindlustus katab reisil kulud, mis võivad tekkida seoses ootamatu haigestumisega, pagasi kadumise või kahjustumise, õnnetusjuhtumi, reisi katkemise või ärajäämisega.

Välisriiki jõudes saadame sulle sõnumiga If reisikindlustuse pakkumuse, see on hea võimalus sõlmimaks kindlustus siis, kui oled juba välisriigis.

Saad ise valida, mitmeks päevaks kindlustus sõlmida ning saad tellida ka oma reisikaaslastele!

Reisikindlustus

 

Kindlustusmakse päevatasu 1 päev vaid 1,85 €
Lisandub SMS saatmise tasu EL riikides on SMS-i hind 0,072 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi lisainfot helistades Eestis numbrile +372 5801 7077 või saates e-posti aadressile info@if.ee (pealkirjaks “Reisikindlustus”).

Tellimine

Kindlustuse tellimine on lihtne, saadame SMS-i kui oled jõudnud välisriiki ning kindlustuse tellimiseks vastad lihtsalt SMS-ga numbrile +372 58 017 077:

REISIPÄEVADE_ARV NIMI PERENIMI ISIKUKOOD

Näiteks: "1 MARI LILL 47901120035"

Reisikindlustusest lähemalt

 • Reisikindlustus maksab 1,85 €/päev.
 • Lepingu saab sõlmida 12h jooksul alates reisikindlustust tutvustava sõnumi saamisest. 
 • Kindlustuskaitse saab isik, kelle isikukood on kirjutatud saadetud tellimuses. 
 • Ühelt numbrilt saab kindlustada mitu reisijat saates iga inimese kohta uue tellimussõnumi. 
 • Reisikindlustust saab tellida 1-30 päevaks. 
 • Kindlustus jõustub, kui saabub vastussõnumile kinnitus lepingu sõlmimisest. 
 • Kindlustusleping kehtib 24h. 
 • Sõlmitud lepingust saab loobuda 5h jooksul peale kinnitussõnumi kättesaamist.
 • Reisikindlustuse lõppemise kohta saadetakse meeldetuletus. 
 • Soovi korral on võimalik reisikindlustust pikendada kui algse lepingu kehtivuse lõpuni on jäänud alla 12 tunni. 
 • Kui reis on pikem kui 30 päeva, sõlmi esmane kindlustusleping 30 päevaks ning kindlustusperioodi lõppedes telli SMS-iga järgmine kindlustusleping.

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi lisainfot helistades Eestis numbrile +372 5801 7077 või saates e-posti aadressile info@if.ee (pealkirjaks “Reisikindlustus”).

Kindlustuskaitse

Reisikindlustus hüvitab kulud, mis kaasnevad ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga, samuti lennu hilinemise või pagasi kaotsiminekuga.
Reisikindlustus kehtib kogu maailmas (v.a. Eestis ja kindlustatu alalise elukoha riigis) ja kaitse all on ka tervisespordiga tegelemine ning välisriigis töötamine.
Kindlustussummad on valitud selliselt, et tagada ootamatute sündmuste korral parim abi.

Kindlustuskaitsed

Kindlustussummad

MEDITSIINIABI, sealhulgas:

 • maksimaalne hüvitis hambaravi korral 200 €
 • matuse- ja tuhastamiskulud välismaal 10 000 €
 • saatja kulud 10 000 € 
100 000 €

ÕNNETUSJUHTUM REISI AJAL, sealhulgas:

 • püsiva puude korral kuni 10 000 €
 • alates 18-aastase surma korral 10 000 €
 • alla 18-aastase surma korral 1300 € 
10 000 €
REISITÕRGE - REISI POOLELIJÄÄMINE (ooteaeg 24h*) 1000 €
REISITÕRGE - REISILE HILINEMINE (ooteaeg 24h*) 500 €

PAGAS, sealhulgas hüvitis:

 • ühe asja eest kuni 300 €
 • dokumentide varguse või röövimise korral kuni 300 €
 • pagasi hilinemise korral kuni 30 € päevas, kokku kuni 300 €
700 €
ÕIGUSABI 2000 €

 

* Reisitõrkekindlustuses (reisile hilinemisel ja reisi poolelijäämisel) kehtib ooteaeg ja kindlustuskaitse algab 24h möödumisel lepingu sõlmimisest.
Näiteks: Sõnum lepingu sõlmimise kohta saabus mobiiltelefoni 25. mail kell 14.20. Sellele järgneb ooteaeg 24 tundi. Reisile hilinemise ja reisi poolelijäämise kindlustuskaitse algab 26. mail kell 14.20.
Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tingimustega saab tutvuda ja küsida lisainfot helistades Eestis numbrile +372 5801 7077 või saates e-posti aadressile info@if.ee (pealkirjaks “Reisikindlustus”)..

Kahjujuhtumist teavitamine

Kahjujuhtumi korral võta ühendust If Kindlustusega:
Telefon: +372 5801 7077 (24h)
E-post: kahjud@if.ee
Telefoni ja e-posti vahendusel saad infot ja abi üle maailma 24h. 
Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS.

Tingimused ja reeglid

 • Alates 30.05.2018 kehtivad SMS-reisikindlustuse tingimused TR-TELE2 20181. Eelmised tingimused leiad siit.
 • Kindlustuslepingu saab sõlmida 12h jooksul alates reisikindlustust tutvustava sõnumi saamisest.
 • Tellimussõnumi saatmisega nõustub klient kindlustustingimustega.
 • Kindlustus jõustub, kui klient saab vastussõnumile kinnituse lepingu sõlmimise kohta.
 • Reisitõrke kindlustus hakkab kehtima 24h möödumisel lepingu sõlmimisest.
 • Reisikindlustust saad tellida kuni 30 päevaks.
 • Kindlustusmaksele lisandub SMS-i saatmise tasu (EL riikides on SMS-i saatmine 0,096 €) ning tingimustega tutvumisel tasu sideteenuste eest (tingimuste faili suurus on 235kB, mis ei maksa EL riikides rohkem kui u 0,2 €). Kindlustusmakse lisatakse Tele2 arvele.
 • Välismaal teenuste kasutamiseks (helistamiseks, sõnumite vastuvõtmiseks ja saatmiseks, internetiteenuse kasutamiseks jne) peab kliendi numbril olema aktiveeritud roaming ehk rändlusteenus. 
 • Reisikindlustusest saab loobuda (tühistada) 5 tunni jooksul arvates selle jõustumisest helistades selleks klienditeeninduse numbril +372 58 017 077
 • Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi lisainfot helistades Eestis numbrile +372 5801 7077 või saates e-posti aadressile info@if.ee (pealkirjaks “Reisikindlustus”)