M2M

Mugavad ja soodsad M2M (Machine to Machine) paketid võimaldavad valve- ja juhtimisseadmeid distantsilt käivitada ning sulgeda. Paketid on mõeldud kasutamiseks erinevates andmeside terminalides, alarmisüsteemides ning kontroll- ja juhtimisseadmetes. Kõikidel M2M pakettidel on soodne kuutasu, mis sisaldab erineval hulgal andmesidet ning sõnumeid.

Rändluses hinnastatakse iga tarbitud megabaiti. Ühikuhind on sama nii Euroopa Liidus kui ka Eestis.

M2M

 

  M2M Small M2M Medium M2M Large M2M Extra Large
Kuutasu 1,18 € 2,16 € 3,82 € 4,44 €
Andmemaht 25 MB 50 MB 250 MB 500 MB
Andmeside kiirus 1 mbit/sek 1 mbit/sek 1 mbit/sek 1 mbit/sek
Sisaldab SMS-e 25 50 100 Ei
Kõneminuti hind mobiilile 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 €
Andmemahtu ületava 1 MB hind 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,19 €
SMS-i hind 0,0575 € 0,0575 € 0,0575 € 0,0575 €
Hinnad on toodud käibemaksuga

 

Tingimused

 • Tele2 M2M pakettidega saavad liituda nii Tele2 olemasolevad kui ka uued era- ja ärikliendid.
 • Tele2 M2M paketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 • Kuutasu arvestatakse kuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kliendi jaoks kuutasu maksmise kohustus kogu arveldusperioodi ehk täiskuu eest. Ei toimu proportsionaalset arvestust.
 • Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud. Klient kohustub tasuma Tele2-le kuutasu kuni liitumislepingu lõpetamiseni.
 • M2M pakettide kuumaksus sisalduv andmemaht kehtib teenuse kasutamiseks Eesti-siseselt ja Euroopa Liidu operaatorite võrkudes (välja arvatud eritariifsed operaatorid). Väljaspool Euroopa Liitu kasutatud andmemahu, kõnede ja SMSide eest tasumine toimub vastavalt kehtivale M2M hinnakirjale.
 • Kõik M2M hinnakirjas välja toodud hinnad on ilma käibemaksuta.
 • Tele2 M2M pakettide puhul on kasutatav mobiilse andmeside maht piiratud: M2M Small paketis 25MB, M2M Medium paketis 50MB, M2M Large paketis 250MB ja M2M Extra Large paketis 500MB.
 • Tele2 M2M paketi kuutasus sisalduva andmemahu ületamisel hakkab kehtima mahupõhine hind 0,19 €/MB
 • M2M pakettides on kõneside teenus automaatselt avatud. Juhul, kui klient soovib kõneside teenuse sulgemist, peab ta selleks soovi avaldama liitumislepingut sõlmides või võttes ühendust Tele2 klienditeenindusega telefonil 686 6866 või saates e-maili aadressile info@tele2.ee.
 • Juhul, kui kõneside teenus on avatud, arvestatakse M2M pakettidega helistamisel kõne kestust 1 sekundi täpsusega.
 • Paketipõhine kõneminuti ja SMS sõnumi hind kehtib helistamisel ja sõnumi saatmisel kõigi Euroopa Liidu operaatorite võrkudesse (va Eestist helistatud või saadetud eritariifsed numbrid ja operaatorid ning rahvusvahelised kõned ja sõnumid);
 • Kõigile Tele2 M2M pakettide kasutajatele rakenduvad Tele2 teenuste kasutamise ja interneti kasutamise tingimused ning Tele2 hinnakiri.
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliendi Tele2 iseteeninduskeskkonna või kliendi poolt valitud arve edastamise kanali vahendusel kliendi poolt Tele2-le edastatud kontaktandmetel.
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Mõistliku kasutamise põhimõtetest, Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast. (sh rändlusteenuste hinnakiri on osa Tele2 hinnakirjast).
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 686 6866.