M2M

Tele2 M2M

Mugavad ja soodsad M2M (Machine to Machine) paketid võimaldavad valve- ja juhtimisseadmeid distantsilt käivitada ning sulgeda. Paketid on mõeldud kasutamiseks erinevates andmeside terminalides, alarmisüsteemides ning kontroll- ja juhtimisseadmetes. Kõikidel M2M pakettidel on soodne kuutasu, mis sisaldab erineval hulgal andmesidet ning sõnumeid.

 

  M2M Small M2M Medium M2M Large
Kuutasu 1,18 € 2,16 € 3,82 €
Andmemaht 25 MB 50 MB 250 MB
Andmeside kiirus 1 mbit/sek 1 mbit/sek 1 mbit/sek
Sisaldab SMS-e 25 50 100
Kõneminuti hind mobiilile 0,16 € 0,16 € 0,16 €
Andmemahtu ületava 1 MB hind 0,19 € 0,19 € 0,19 €
SMS-i hind 0,0575 € 0,0575 € 0,0575 €
Hinnad on toodud käibemaksuga

 

Tingimused

 • Tele2 M2M pakettidega saavad liituda nii Tele2 olemasolevad kui ka uued era- ja ärikliendid.
 • Tele2 M2M paketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 • Kuutasu arvestatakse kuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 • Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud. Klient kohustub tasuma Tele2-le kuutasu kuni liitumislepingu lõpetamiseni.
 • M2M pakettide kuumaksus sisaldav andmemaht kehtib ainult teenuse Eesti-sisesel kasutamisel. Väljaspool Eestit kasutatud andmemahu, kõnede ja SMSide eest tasumine toimub vastavalt kehtivale M2M hinnakirjale.
 • Kõik M2M hinnakirjas välja toodud hinnad on ilma käibemaksuta.
 • Tele2 M2M pakettide puhul on kasutatav mobiilse andmesidemaht piiratud: M2M Small paketis 25 MB, M2M Medium paketis 50 MB ja M2M Large paketis 250 MB.
 • Tele2 M2M paketi kuutasus sisalduva andmemahu ületamisel hakkab kehtima mahupõhine hind 0,019 €/MB.
 • M2M pakettides on kõneside teenus automaatselt avatud. Juhul, kui klient soovib kõneside teenuse sulgemist, peab ta selleks soovi avaldama liitumislepingut sõlmides või võttes ühendust Tele2 klienditeenindusega telefonil 686 6866 või saates e-maili aadressile info@tele2.ee.
 • Juhul, kui kõneside teenus on avatud, arvestatakse M2M pakettidega helistamisel kõne kestust 1 sekundi täpsusega.
 • Helistamine Top Connecti ja Telefanti võrku maksab 0,75 €/min.
 • Helistamine Global Mobile Solution võrku maksab 0,55 €/min.
 • Kõigile Tele2 M2M pakettide kasutajatele rakenduvad Tele2 teenuste kasutamise ja interneti kasutamise tingimused ning Tele2 hinnakiri.
 • Tele2-l on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kliente vähemalt 30 päeval enne muudatuste jõustumist. Ühepoolsel tingimuste muutmisel on Kliendil enne muudatuste jõustumist õigus leping ilma leppetrahvi tasumata üles öelda.
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast.
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või Tele2 kodulehele www.tele2.ee.