E-Pood

 
  • 1000 kõneminutit ja 1000 SMS-i Põhja- ja Baltimaades 
  • 100 rahvusvahelist kõneminutit ja 100 rahvusvahelist SMS-i Põhja- ja Baltimaadesse 
  • 25 GB andmeside mahtu Põhja- ja Baltimaades 
  • Maksimaalse kiirusega 4,5G internet

Pakett sobib hästi reisivatele inimestele, kellel on oluline suurem internetimaht ja soodsad kõneminutid.


NB! Alates 01.06.2017 uuenevad Tele2 paketid. Loe rohkem siit!

Põhja- ja Baltimaade pakett 25GB (edaspidi „pakett“) sisaldab sideteenust, mille kuutasu on 28,99 € ning mille sisse kuuluvad:

1. Igas kalendrikuus 1000 minutit ja 1000 SMS-i, mille sisse arvestatakse:
• Eestisisesed väljuvad kõneminutid ja SMS-id Tele2, Elisa ning Telia võrku;
• Väljuvad kõneminutid ja SMS-id, mis on algatatud Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist või Leedust ning mille vastu võttev number asub samuti mõnedes nendest riikidest või Eestis;
• Sisenevad kõneminutid, mis on vastu võetud Norras, Taanist, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus;

Peale 1000 minuti või SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad järgmised hinnad:
• Eestisisese väljuva kõneminuti hind 0.01 €/minut ning SMS 0.02 €/tk;
• Väljuvad kõneminuti hind mis on algatatud Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist või Leedust ning mille vastu võttev number asub samuti mõnedes nendest riikidest või Eestis 0.05 €/minut ning SMS 0.02 €/tk;
• Siseneva kõneminuti hind, mis on vastu võetud Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus 0.0114 €/minut;

2. Igas kalendrikuus 100 rahvusvahelist kõneminutit ja 100 rahvusvahelist SMS-i, mille sisse arvestatakse:
• Kõneminutid ja SMS-id, mis algatatakse Eestist ning mille vastu võttev number asub Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus;

Peale 100 rahvusvahelise kõneminuti või 100 SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad tavapärased rahvusvaheliste kõnede ja SMS-ide hinnad vastavatesse riikidesse vastavalt rahvusvaheliste kõnede hinnakirjale;

3. Igas kalendrikuus 25GB mobiilset internetti, mida saab kasutada nii Eestisiseselt, kui ilma lisatasudeta ka Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus.
Peale antud mahu ära kasutamist piiratakse internetikasutus Eestis, Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus kuni jooksva kalendrikuu lõpuni ning kliendil on soovi korral võimalik tellida sobivas koguses lisamahtu, mis kehtib sarnaselt baaspaketile nii Eestis, kui ilma lisatasudeta ka Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus;

• Kõikidele antud tingimustes mitte kirjeldatud teenustele kehtib tavapärane hinnakiri;
• SMS-de hulka loetakse ka saadetavad MMS sõnumid, mida hinnastatakse tüki põhiselt, st internetiteenuse eest MMS saatmise korral ühtegi lisatasu ei kaasne;
• Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu ning kõnede pikkust arvestatakse sekundi täpsusega;
• Pakett on numbripõhine, st igale mobiilinumbrile kehtib oma kuutasu;
• Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
• Kasutamata mahtusid ei ole võimalik üle kanda järgmisesse kalendrikuusse;
• Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja roaming’u teenused, MMS sõnumid jm;
• Kõik paketi tingimustes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu;
• Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning hinnakirjast;

 

Paketi info

Kuutasu28,99 €
4,5G
Sisaldab internetti25 GB
Sisaldab kõneminuteid1000
Sisaldab kõneminuteid Eestist välismaale100
Sisaldab SMS-e1000
Sisaldab sms-e Eestist välismaale100
Kõneminut0,01 €
MMS0,30 €
*Paketis sisalduv Interneti maht on kasutamiseks Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Norras.
**Kõne- ja sõnumite mahu sisse arvestatakse Eesti-sisesed kõned ja sõnumid ning Skandinaavia- ja Baltimaades rändluses välja helistatud ja vastatud kõned ning saadetud ja vastu võetud sõnumid.
Alla- ja üleslaadimiskiirus (Mbit/s)Maksimaalne (4,5G)

Tingimused

Põhja- ja Baltimaade pakett 25GB (edaspidi „pakett“) sisaldab sideteenust, mille kuutasu on 28,99 € ning mille sisse kuuluvad:

1. Igas kalendrikuus 1000 minutit ja 1000 SMS-i, mille sisse arvestatakse:
• Eestisisesed väljuvad kõneminutid ja SMS-id Tele2, Elisa ning Telia võrku;
• Väljuvad kõneminutid ja SMS-id, mis on algatatud Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist või Leedust ning mille vastu võttev number asub samuti mõnedes nendest riikidest või Eestis;
• Sisenevad kõneminutid, mis on vastu võetud Norras, Taanist, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus;

Peale 1000 minuti või SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad järgmised hinnad:
• Eestisisese väljuva kõneminuti hind 0.01 €/minut ning SMS 0.02 €/tk;
• Väljuvad kõneminuti hind mis on algatatud Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist või Leedust ning mille vastu võttev number asub samuti mõnedes nendest riikidest või Eestis 0.05 €/minut ning SMS 0.02 €/tk;
• Siseneva kõneminuti hind, mis on vastu võetud Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus 0.0114 €/minut;

2. Igas kalendrikuus 100 rahvusvahelist kõneminutit ja 100 rahvusvahelist SMS-i, mille sisse arvestatakse:
• Kõneminutid ja SMS-id, mis algatatakse Eestist ning mille vastu võttev number asub Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus;

Peale 100 rahvusvahelise kõneminuti või 100 SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad tavapärased rahvusvaheliste kõnede ja SMS-ide hinnad vastavatesse riikidesse vastavalt rahvusvaheliste kõnede hinnakirjale;

3. Igas kalendrikuus 25GB mobiilset internetti, mida saab kasutada nii Eestisiseselt, kui ilma lisatasudeta ka Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus.
Peale antud mahu ära kasutamist piiratakse internetikasutus Eestis, Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus kuni jooksva kalendrikuu lõpuni ning kliendil on soovi korral võimalik tellida sobivas koguses lisamahtu, mis kehtib sarnaselt baaspaketile nii Eestis, kui ilma lisatasudeta ka Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus;

• Kõikidele antud tingimustes mitte kirjeldatud teenustele kehtib tavapärane hinnakiri;
• SMS-de hulka loetakse ka saadetavad MMS sõnumid, mida hinnastatakse tüki põhiselt, st internetiteenuse eest MMS saatmise korral ühtegi lisatasu ei kaasne;
• Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu ning kõnede pikkust arvestatakse sekundi täpsusega;
• Pakett on numbripõhine, st igale mobiilinumbrile kehtib oma kuutasu;
• Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
• Kasutamata mahtusid ei ole võimalik üle kanda järgmisesse kalendrikuusse;
• Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja roaming’u teenused, MMS sõnumid jm;
• Kõik paketi tingimustes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu;
• Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning hinnakirjast;