Tele2 rahvusvahelised paketid

Paketid sobivad hästi reisivatele inimestele, kellel on oluline internetimaht ja soodsad kõneminutid. 

Põhja- ja Baltimaade
pakett

Põhja- ja Baltimaade pakett
Kõned
1000*
SMS-id
1000**
Kõned Eestist välismaale
100 min
SMS-id Eestist välismaale
100
Andmemaht
5 GB***
Interneti kiirus
Maksimaalne (4,5G)

Põhja- ja Baltimaade
pakett

Põhja- ja Baltimaade pakett
Kõned
1000*
SMS-id
1000**
Kõned Eestist välismaale
100 min
SMS-id Eestist välismaale
100
Andmemaht
25 GB***
Interneti kiirus
Maksimaalne (4,5G)

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Kõnemahu sisse arvestatakse Eesti-sisesed kõned ning Skandinaavia- ja Baltimaades rändluses välja helistatud ja vastatud kõned. 
** Sõnumite mahu sisse arvestatakse Eesti-sisesed sõnumid ning Skandinaavia- ja Baltimaades rändluses saadetud ja vastu võetud sõnumid. 
*** Paketis sisalduv Interneti maht on kasutamiseks Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Norras.

Tingimused

„Põhja- ja Baltimaade pakett 5GB“ tingimused

 • Põhja- ja Baltimaade pakett 5GB (edaspidi „pakett“) sisaldab sideteenust, mille kuutasu on 17.99 eurot ning mille sisse kuuluvad:
1. Igas kalendrikuus 1000 minutit ja 1000 SMS-i, mille sisse arvestatakse:
 • Eestisisesed väljuvad kõneminutid ja SMS-id Tele2, Elisa ning Telia võrku;
 • Väljuvad kõneminutid ja SMS-id, mis on algatatud Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist või Leedust ning mille vastu võttev number asub samuti mõnedes nendest riikidest või Eestis;
 • Sisenevad kõneminutid, mis on vastu võetud Norras, Taanist, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus;

Peale 1000 minuti või SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad järgmised hinnad:

 • Eestisisese väljuva kõneminuti hind 0.01 eurot/minut ning SMS 0.02 eurot/tk(va eritariifsed numbrid ja võrgud);
 • Väljuvad kõneminuti hind mis on algatatud Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist või Leedust ning mille vastu võttev number asub samuti mõnedes nendest riikidest või Eestis 0.05 eurot/minut ning SMS 0.02 eurot/tk (va eritariifsed numbrid ja võrgud);
 • Siseneva kõneminuti hind, mis on vastu võetud Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus 0.0114 eurot/minut;
2. Igas kalendrikuus 100 rahvusvahelist kõneminutit ja 100 rahvusvahelist SMS-i, mille sisse arvestatakse:
 • Kõneminutid ja SMS-id, mis algatatakse Eestist ning mille vastu võttev number asub Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus (va eritariifsed numbrid ja võrgud);

Peale 100 rahvusvahelise kõneminuti või 100 SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad tavapärased rahvusvaheliste kõnede ja SMS-ide hinnad vastavatesse riikidesse vastavalt rahvusvaheliste kõnede hinnakirjale;

3. Igas kalendrikuus 5GB mobiilset internetti, mida saab kasutada nii Eestisiseselt, kui ilma lisatasudeta ka Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus;

Peale antud mahu ära kasutamist piiratakse internetikasutus Eestis, Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus kuni jooksva kalendrikuu lõpuni ning kliendil on soovi korral võimalik tellida sobivas koguses lisamahtu, mis kehtib sarnaselt baaspaketile nii Eestis, kui ilma lisatasudeta ka Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus;

 • Kõikidele antud tingimustes mitte kirjeldatud teenustele kehtib tavapärane hinnakiri;
 • SMS-de hulka loetakse ka saadetavad MMS sõnumid, mida hinnastatakse tüki põhiselt, st internetiteenuse eest MMS saatmise korral ühtegi lisatasu ei kaasne;
 • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu ning kõnede pikkust arvestatakse sekundi täpsusega;
 • Pakett on numbripõhine, st igale mobiilinumbrile kehtib oma kuutasu;
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
 • Kasutamata mahtusid ei ole võimalik üle kanda järgmisesse kalendrikuusse;
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja roaming’u teenused, MMS sõnumid jm.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.


„Põhja- ja Baltimaade pakett 25GB“ tingimused

 • Põhja- ja Baltimaade pakett 25GB äri (edaspidi „pakett“) sisaldab sideteenust, mille kuutasu on 28,99 eurot ning mille sisse kuuluvad:
1. Igas kalendrikuus 1000 minutit ja 1000 SMS-i, mille sisse arvestatakse:
 • Eestisisesed väljuvad kõneminutid ja SMS-id Tele2, Elisa ning Telia võrku (va eritariifsed numbrid ja võrgud);
 • Väljuvad kõneminutid ja SMS-id, mis on algatatud Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist või Leedust ning mille vastu võttev number asub loetletud riikides või Eestis (va eritariifsed numbrid ja võrgud);
 • Sisenevad kõneminutid, mis on vastu võetud Norras, Taanist, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus;

 Peale 1000 minuti või SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad järgmised hinnad:

 • Eestisisese väljuva kõneminuti hind 0,01 eurot/minut ning SMS 0,02 eurot/tk (va eritariifsed numbrid ja võrgud);
 • Väljuvad kõneminuti hind mis on algatatud Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist või Leedust ning mille vastu võttev number asub loetletud riikides või Eestis 0,05 eurot/minut ning SMS 0,02 eurot/tk (va eritariifsed numbrid ja võrgud);
 • Siseneva kõneminuti hind, mis on vastu võetud Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus 0,0114 eurot/minut;

 2. Igas kalendrikuus 100 rahvusvahelist kõneminutit ja 100 rahvusvahelist SMS-i, mille sisse arvestatakse:

 • Kõneminutid ja SMS-id, mis algatatakse Eestist ning mille vastu võttev number asub Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus (va eritariifsed numbrid ja võrgud);

Peale 100 rahvusvahelise kõneminuti või 100 SMS-i täitumist ühes kalendrikuus, rakenduvad tavapärased rahvusvaheliste kõnede ja SMS-ide hinnad vastavatesse riikidesse vastavalt rahvusvaheliste kõnede hinnakirjale;

3. Igas kalendrikuus 25GB mobiilset internetti, mida saab kasutada nii Eestisiseselt, kui ilma lisatasudeta ka Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis või Leedus;

Peale antud mahu täitumist piiratakse internetikasutus Eestis, Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus kuni jooksva kalendrikuu lõpuni ning kliendil on soovi korral võimalik tellida sobivas koguses lisamahtu, mis kehtib Eestis, Norras, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus;

 • SMS-de hulka loetakse ka saadetavad MMS sõnumid, mida hinnastatakse tüki põhiselt, st internetiteenuse eest MMS saatmise korral ühtegi lisatasu ei kaasne;
 • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu ning kõnede pikkust arvestatakse sekundi täpsusega;
 • Pakett on numbripõhine, st igale mobiilinumbrile kehtib oma kuutasu;
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
 • Kasutamata mahtusid ei ole võimalik üle kanda järgmisesse kalendrikuusse;
 • Paketi kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja roaming’u teenused, MMS sõnumid jm;
 • Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning hinnakirjast.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.