Kõnepakett

Tele2 Kõnepakett

Hinnaliider pakett sisaldab 100 MB internetimahtu, mis võimaldab hädapäraseid toiminguid nutitelefonist korda ajada. Andmemaht on kasutatav ka Euroopa Liidus reisides.

Kui 100 MB andmemaht on ära kasutatud ja kliendil ei ole juurde võetud mobiiliinterneti lisateenust, siis edasist internetikasutust piiratakse kuni jooksva kuu lõpuni. Jooksval kuul andmeside tarbimise jätkamiseks on võimalik osta interneti lisamahtu või vahetada pakett suurema andmemahuga paketi (näiteks Multipakett 1.0) vastu.

Paketi tellimiseks pöördu lähimasse Tele2 esindusse  või helista Tele2 infotelefonile numbril 6 866 866

 

Vaata täpsemaid paketi tingimusi all olevast tabelist:

 

Kuutasu 4,39 €
Kõned Eesti-siseselt ja EL-is 108
Internetimaht Eestis ja EL-is 100 MB
Kõneminuti hind 0,022 €
SMS-i hind 0,059 €
MMS-i hind 0,256 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu

 

Tingimused

 1. Hinnaliider paketiga saavad liituda kõik Tele2 olemasolevad ja uued erakliendid;
 2. Kõne kestvust arvestatakse 1 sekundi täpsusega. Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu; 
 3. Hinnaliider sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse igakuiselt 108 minutit kõneaega Euroopa Liidu operaatorite võrkudes nii vastuvõetud kui väljahelistatud kõnedele (v.a. eritariifsed numbrid ja operaatorid);
 4. Hinnaliider sisaldab 100 MB internetimahtu arveldusperioodi kohta Euroopa Liidu operaatori võrkudes. 100 MB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida;
 5. Alates 109. minutist on kõneminuti hind Euroopa Liidu operaatori võrkudes 0,022 €/min (v. a. eritariifsed numbrid ja operaatorid);
 6. Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt Tele2 hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja roaming’u teenused, MMS sõnumid, kõnede suunamine jm;
 7. Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule;
 8. Kui klient vahetab oma olemasoleva paketi Hinnaliider paketi vastu, kaotab ta olemasoleva paketiga kaasnenud soodustused;
 9. Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud;
 10. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles;
 11. Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks ka raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks;
 12. Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju;
 13. Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliendi Tele2 iseteeninduskeskkonna või kliendi poolt valitud arve edastamise kanali vahendusel kliendi poolt Tele2-le edastatud kontaktandmetel;
 14. Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest, Mõistliku kasutuse põhimõtetest ning Tele2 hinnakirjast;
 15. Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866;
 16. Hinnad sisaldavad käibemaksu.