E-Pood

 
 • Piiramatult Eestisiseseid kõnesid ja SMS’e
 • 50 EL rändlusminutit
 • 4 GB andmeside mahtu
 • Maksimaalse kiirusega 4,5G internet
 • Muusikateenus Deezer Premium+ tasuta kasutusõigus

Innukale sotsiaalmeedia ning lihtsamate rakenduste kasutajale, kes soovib aktiivselt suhelda ja SMS’e saata.


NB! Alates 01.06.2017 uuenevad Tele2 paketid. Loe rohkem siit!

 • Multipakett 3.0-ga saavad liituda Tele2 olemasolevad ja uued erakliendid
 • Multipakett 3.0 sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Eesti operaatorite võrkudesse (va eritariifsed numbrid ja võrgud) ning internetiteenust maksimaalse andmeside allalaadimiskiirusega.
 • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu.
 • Multipakett 3.0 on üksikpakett, mis tähendab, et igale mobiilinumbrile rakendub oma kuutasu.
 • Multipakett 3.0 puhul kehtib lepingule tähtaeg 12 kuud ja selle paketiga liituja saab eeltoodud perioodi jooksul ilma lisatasuta kasutada Deezeri lisateenust.
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil rakendub kuutasu proportsionaalses summas vastavalt kalendrikuus võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 • Tele2 internetiteenuse kasutamisel kehtib mõistliku kasutamise põhimõte 4 GB kalendrikuu kohta. 4 GB täitudes piiratakse täielikult interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida.
 • Multipakett 3.0 sisaldab igakuiselt ilma lisatasuta 50 rändlusminutit Euroopa Liidu riikides. Lisatud 50 minutit Euroopa Liidu kõnesid kehtib nii vastuvõetud kui väljahelistatud kõnedele kokku ühes kalendrikuus.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja rändlusteenused, MMS sõnumid jms.
 • Tele2 eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult ja tarbib talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Tele2 pakutavate sideteenuste tavapärases mahus, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Tele2 võrgus.
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel teiste isikutega suhtlemiseks ning internetiteenuse tavapäraseks kasutamiseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles.
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks.
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutatud.
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud otsene kahju.
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliente Tele2 kodulehe vahendusel.
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast.
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Paketi info

Kuutasu12,49 €
4,5G
Sisaldab internetti4 GB
Sisaldab kõneminuteidPiiramatult
Sisaldab EL rändlusminuteid50
Sisaldab SMS-ePiiramatult
MMS0,30 €
*Piiramatud kõned ja sõnumid ning Internet kehtivad Eestisisesel kasutamisel (v.a eritariifsetele numbritele ja võrkudesse)
**Kehtib tähtaeg 12 kuud, mille jooksul on muusikateenus Deezer Premium+ tasuta

Tingimused

 • Multipakett 3.0-ga saavad liituda Tele2 olemasolevad ja uued erakliendid
 • Multipakett 3.0 sisaldab sideteenust, mille kuutasu sisse arvestatakse piiramatult kõneaega ja SMS sõnumeid Eesti operaatorite võrkudesse (va eritariifsed numbrid ja võrgud) ning internetiteenust maksimaalse andmeside allalaadimiskiirusega.
 • Kõnedele ei lisandu kõnealustustasu.
 • Multipakett 3.0 on üksikpakett, mis tähendab, et igale mobiilinumbrile rakendub oma kuutasu.
 • Multipakett 3.0 puhul kehtib lepingule tähtaeg 12 kuud ja selle paketiga liituja saab eeltoodud perioodi jooksul ilma lisatasuta kasutada Deezeri lisateenust.
 • Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil rakendub kuutasu proportsionaalses summas vastavalt kalendrikuus võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 • Tele2 internetiteenuse kasutamisel kehtib mõistliku kasutamise põhimõte 4 GB kalendrikuu kohta. 4 GB täitudes piiratakse täielikult interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida.
 • Multipakett 3.0 sisaldab igakuiselt ilma lisatasuta 50 rändlusminutit Euroopa Liidu riikides. Lisatud 50 minutit Euroopa Liidu kõnesid kehtib nii vastuvõetud kui väljahelistatud kõnedele kokku ühes kalendrikuus.
 • Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale, nt rahvusvahelised ja rändlusteenused, MMS sõnumid jms.
 • Tele2 eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult ja tarbib talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Tele2 pakutavate sideteenuste tavapärases mahus, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Tele2 võrgus.
 • Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel teiste isikutega suhtlemiseks ning internetiteenuse tavapäraseks kasutamiseks. Kõiki muid kasutusviise loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja seda käsitletakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Tele2-le õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles.
 • Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks raha teenimise eesmärgil (võrkturustus jms) ja paketti ei ole lubatud kasutada mehaaniliselt SMS sõnumite saatmiseks ja/või kõnede teostamiseks.
 • Tele2-l on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid Kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutatud.
 • Paketi ebamõistliku kasutamise korral on Tele2-l õigus Kliendilt sisse nõuda paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud otsene kahju.
 • Tele2 jätab endale õiguse teha muudatusi tingimustes, teavitades sellest kliente Tele2 kodulehe vahendusel.
 • Pakkumise tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ning Tele2 hinnakirjast.
 • Pakkumise kohta tekkivate täiendavate küsimuste korral palun pöörduge lähimasse Tele2 esindusse või helistage Tele2 infotelefonil numbril 6866 866.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.